Történelem kronológia bővített
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
sz.Magyar történelemVilátörténelem
2
XV.Mátyás király koraReneszánsz
3
A törökök klónozott janicsárokat képesek előállítani
4
A török birodalom intenzív hódításokba kezd.
5
6
7
8
Mátyás király életelixírt kap alkimistáitól
9
Megalakul az alkimisták céhe Magyarországon
10
Magyarország bekebelezi AusztriátAmerika felfedezése
11
12
XVI.Szakadás és harc az alkimista céhen belül (pávák és varjak)
13
14
Mátyás király visszavonul, helyette helytartók uralkodnak. Nádasdy Tamás az első
15
Reformáció kezdete
16
Pávák ördögi segítséggel magukhoz ragadják a hatalmat
17
A varjak egy robbantásos támadásban sok pávát megölnek
18
Dózsa György pávák elleni népi felkelését leverik. Dózsát rituálisan feláldozzák.
19
20
21
22
Három részre szakadt ország
23
Török támadás, amit a megosztott ország nem tud megállítani.
24
25
Nádasdy Ferenc helytartó Bécsbe teszi át székhelyét.
26
27
A varjak és a helytartó titkos szövetsége. Kezdik kiszorítani a pávákat.
28
29
A pávák Erdélyben konszolidálják hatalmukat. Három részre szakad asz ország.
Anglia legyőzi a spanyol armadát
30
31
32
XVII.
33
Valláskapitalizmus kora
34
35
36
Bethlen Gábor alatt az alkímia virágzása Erdélyben. A fejedelmek megtűrnek bármilyen mágiát.
37
38
Nagy Katalink lepaktál a démonokkal
39
Oroszország felemelkedése
40
A Török birodalom széthullik az orosz támadás hatására
41
Magyarország orosz támadása. Az ország a vallásháborúk színtere lesz.Angol polgárháború
42
Országvédő háborúk
43
44
Eszterházy Miklós kormányzó és Rákóczi György fejedelem békekötése.Újra megjelennek az ősi istenek
45
A magyar táltos hit és más ősi vallások felélednek
46
Zrínyi Miklós az ország egyesítésével próbálkozik, de merénylet áldozata lesz.
A Megbocsátott Lucifer Egyháza
47
48
A "Fekete nyár", amikor az emberiség harmada elpusztul
49
A be nem avatkozási egyezmény
50
51
Rákóczi István gyarmatosítja Sri Lankát és Austráliát
52
XVIII.Masinériák kora
53
II. Rákóczi Ferenc egyesíti az országot.
54
Rákócziak királyságaSpanyol örökösödési haború
55
Rákóczi Ferenc királlyá koronáztatja magát
56
Az ellenzék Mátyást tartja a jogos uralokodónak
57
58
59
60
Osztrág örökösödési haború
61
62
Hadik András meghódítja a Balkán jelentős részét.
63
Magszén kifejlesztése alkímiai eljárással
64
65
Ellenállási mozgalom a masinériák ellen
66
A boszorkánymesterek betiltják az alkímiát
67
Amerikai Egyesült Államok megalakulása
68
A magszén lobbi győz, a boszorkánymesterek keletre menekülnekA vallások erősen háttérbe szorulnak
69
Léghajós felfedezők bezuhannak az üreges föld belsejébe
70
Nagy francia forradalom
71
A föld üreges belsejében található könnyű kő
72
XIX.Napóleoni háborúk
73
Elterjed a léghajós közlekedés és kereskedelem
74
V. Rákóczi Ferenc saját lejárat építésébe kezd a belső világba
75
Az Ördöglik sikertelensége őrületbe taszítja a királyt
76
SzabadságharcModern idők
77
Az utolsó Rákóczi házi királyt kivégzik
78
A Világosi győzelmet a megjelenő léghajóknak is köszönhetjükKrími háború
79
Lépegető masinériák segítségével megnyerjük a szabadságharcotOroszországban győz a forradalom Magyarország segítségével
80
Felüti a fejét a légi kalózkodás
81
Isztriai szabadállamot megalapítják a kalózokÖsszekapcsolt léghajókból szabad városok alakulnak ki
82
A föld belsejéből gyíkembereket dolgoztatnak rabszolgaként
83
Mátyásföld megalpítása
84
Boldog békeidőkA föld belsejében egy ősi technológiai civilizáció romjait találják
85
Légi betyár romantikaMátyásföld kimondja a függetlenségét
86
Teleportálással megjelennek pszi képességű gyíkemberek
87
Nicola Tesla feltalálja a teleportálást
88
Amerikai polgárháború
89
Olasz egység
90
Orosz - magyar együttműködésben megépül az első teleport ágyúNémet egység
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Munka1
 
 
Main menu