ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
QUY TRÌNH ĐẶT VÉ

Để đảm bảo có vị trí ngồi như ý, quý anh chị vui lòng thực hiện các bước sau đây trước ngày 11/11/2023:

- Bước 1: Check ghế trống qua hotline 0838866566/ admin page SOS Show/Bistro Fou Đồi Rồng

- Bước 2: Chuyển khoản theo STK 993613681368
Nội dung chuyển khoản (Bắt buộc): JM_HỌ TÊN _ SĐT_ MÃ GHẾ _ TRẺ EM (Nếu có)

- Bước 3: Gửi màn hình thành công tới zalo hotline 0838866566/ admin page SOS Show/Bistro Fou Đồi Rồng
Và nhận xác nhận thành công booking từ các kênh trên.

TOÀN BỘ BOOKING CÓ XÁC NHẬN TỪ HOTLINE / PAGE TRÊN ĐƯỢC TÍNH THÀNH CÔNG

✅ Lưu ý:
Sau khi khóa 15 phút BTC không nhận được xác nhận chuyển khoản thành công vị trí ghế đó sẽ tự động mở khóa.

BTC xin chân thành cảm ơn!
2
3
VIP1,200,000 VNĐ
4
KHU A800,000 VNĐ
5
KHU B500,000 VNĐ
6
GHẾ ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT
7
GHẾ TẠM LOCK
8
9
10
11
SÂN KHẤU
12
13
14
15
16
Vip 1Vip2Vip3Vip4Vip5Vip11Vip12Vip13Vip14Vip15
17
Vip6Vip7Vip8Vip9Vip10Vip16Vip17Vip18Vip19Vip20
18
19
20
21
Vip21Vip22Vip23Vip24Vip25Vip29Vip30Vip31Vip32Vip33
22
Vip26Vip27Vip28Vip34Vip35Vip36
23
24
ZONE AA1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20
25
B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19B20
26
C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20
27
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20
28
E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
29
F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20
30
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10G11G12G13G14G15G16G17G18G19G20
31
H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20
32
I1I2I3I4I5I6I7I8I9I10I11I12I13I14I15I16I17I18I19I20
33
J1J2J3J4J5J6J7J8J9J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J20
34
K1K2K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12K13K14K15K16K17K18K19K20
35
L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L13L14L15L16L17L18L19L20
36
M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14M15M16M17M18M19M20
37
N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16N17N18N19N20
38
O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O20
39
40
ZONE BP1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20
41
Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20
42
R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20
43
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20
44
T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20
45
U1U2U3U4U5U6U7U8U9U10U11U12U13U14U15U16U17U18U19U20
46
V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10V11V12V13V14V15V16V17V18V19V20
47
W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20
48
X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19X20
49
Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100