เลขบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เลขที่โครงการ
รายการ
เลขที่บันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
เลขคำสั่งรพ.ห้างฉัตรวงเงินซื้อจ้าง
วัน/เดือน/ปี
เลขแจ้งผลซื้อ/จ้างจาก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง
แจ้งลงนามสัญญา
ลงวันที่เลขคุมสัญญาวงเงินซื้อจ้างแหล่งงบประมาณเลขตรวจรับเลขที่ใบส่งของวันที่ตรวจรับผู้ดำเนินการ
2
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
ไประบบ e-GP
ลป 0032.301/....
อนุมัติซื้อจ้าง
พิจารณาผล..../2562
ลป 0032.301/....
ส่งการเงิน
3
103/01/256261127012248
รายงานขอจ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร
ลป 0032.301/00141/2561 ฿ 720,000.00 03/01/2562ลป 0032.301//2562ลป 0032.301/
งบค่าเสื่อม 2561
นิบภา
4
21/11/2561ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันปลอม 32 รายลป 0032.301.2/ 2 ฿ 21,420.00 1/11/2561บ.เอ็กซา ซีแลม จำกัด2/2562ลป 0032.301.2/ 2เงินบำรุงมณฑกานต์
5
33/12/2561
ขออนุุมัติซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301.2/ 3 ฿ 3,398.32 3/12/2561
บ.ดีเคเอสเอข(ประเทศไทย) จก.
3/2562ลป 0032.301.2/ 3เงินบำรุงมณฑกานต์
6
43/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ
ลป 0032.301.2/ 4 ฿ 18,284.16 3/12/2561
บ.ดีเคเอสเอข(ประเทศไทย) จก.
4/2562ลป 0032.301.2/ 4เงินบำรุงมณฑกานต์
7
53/12/2561
ขออนุมัติซื้ื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0032.301.2/ 5 ฿ 4,480.00 3/12/2561
บ.เอส.ดี ทันตเวช (1988) จก.
5/2562ลป 0032.301.2/ 5เงินบำรุงมณฑกานต์
8
63/12/2561
ขออนุมัติซื้อวััสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0032.301.2/ 6฿4,320.003/12/2561บ.โพส เอลท์ แคร์ จก.6/2562ลป 0032.301.2/ 6เงินบำรุงมณฑกานต์
9
73/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุุทันตกรรม 9 รายการ
ลป 0032.301.2/ 7฿3,356.003/12/2561บ.เด้นท์-เมท จก.7/2562ลป 0032.301.2/ 7เงินบำรุงมณฑกานต์
10
83/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ
ลป 0032.301.2/ 8฿1,790.003/12/2561หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์8/2562ลป 0032.301.2/ 8เงินบำรุงมณฑกานต์
11
93/12/2561
ขออนมุติซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ
ลป 0032.301.2/ 9฿13,999.003/12/2561รัตนาพันธ์9/2562ลป 0032.301.2/ 9เงินบำรุงมณฑกานต์
12
103/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ
ลป 0032.301.2/ 10฿1,011.123/12/2561
บ.อัยยา อิตเตอร์เทรดดิ้ง จก.
10/2562
ลป 0032.301.2/10
เงินบำรุงมณฑกานต์
13
113/12/2561
ขออนมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19 รายการ
ลป 0032.301.2/ 11฿24,866.063/12/2561
บ.อัยยา อิตเตอร์เทรดดิ้ง จก.
11/2562
ลป 0032.301.2/11
เงินบำรุงมณฑกานต์
14
123/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ
ลป 0032.301.2/ 12฿1,099.003/12/2561รัตนาพันธ์12/2562
ลป 0032.301.2/ 12
เงินบำรุงมณฑกานต์
15
133/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ
ลป 0032.301.2/ 13฿24,600.003/12/2561หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์13/2562
ลป 0032.301.2/13
เงินบำรุงมณฑกานต์
16
143/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ
ลป 0032.301.2/ 14฿22,800.003/12/2561
บ.เอ.ที.พี. อินเตอร์เมดิคอล จก.
14/2562
ลป 0032.301.2/ 14
เงินบำรุงมณฑกานต์
17
153/12/2561
ขออนุมัติจ้้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ เดือน ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/15฿7,140.003/12/2561หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี15/2562
ลป 0032.301.2/15
เงินบำรุงมณฑกานต์
18
163/12/2561
ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจ pap smear เดือน ต.ค. 61
ลป 0032.301.2/ 16฿300.003/12/2561หจก.ลำปาง โมเดิร์นแลบ16/2562
ลป 0032.301.2/ 16
เงินบำรุงมณฑกานต์
19
173/12/2561
ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม 3 รายการ เดือน ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/ 17฿10,600.003/12/2561น้ำดื่มคลีนแอนด์เคลียร์17/2562
ลป 0032.301.2/17
เงินบำรุงมณฑกานต์
20
183/12/2561
ขออนุมัติซื้อน้ำมัน 2 รายการ เดือน ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/ 18฿20,064.103/12/2561บ.ภาคเหนือชัยวัฒนา จก.18/2562
ลป 0032.301.2/ 18
เงินบำรุงมณฑกานต์
21
1930/11/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 1 - 5 ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/ 19฿4,359.0030/11/2561ตลาดสด19/2562
ลป 0032.301.2/ 19
เงินบำรุงมณฑกานต์
22
206/12/2561ขออนุมัติซ่อมกระแสไฟฟ้าลป 0032.301.2/ 20฿525.996/12/2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร
19/2562
ลป 0032.301.2/ 20
เงินบำรุงมณฑกานต์
23
214/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 6 - 10ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/ 21฿4,002.004/12/2561ตลาดสด20/2562
ลป 0032.301.2/ 21
เงินบำรุงมณฑกานต์
24
2212/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ
ลป 0032.301.2/22฿3,000.0012/12/2561รัุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส21/2562
ลป 0032.301.2/ 22
เงินบำรุงมณฑกานต์
25
2313/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 15 - 18 ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/23฿4,081.0013/12/2561ตลาดสด22/2562
ลป 0032.301.2/23
เงินบำรุงมณฑกานต์
26
2413/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ
ลป 0032.301.2/ 24฿1,875.0013/12/2561ร้านสุนทรพาณิชย์23/2562
ลป 0032.301.2/24
เงินบำรุงมณฑกานต์
27
257/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 11 - 14 ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/ 25฿3,929.007/12/2561ตลาดสด24/2562
ลป 0032.301.2/25
เงินบำรุงมณฑกานต์
28
2614/12/2561
ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข-4828 ลป
ลป 0032.301.2/ 26฿5,246.2114/12/2561บ.โตโยต้าลำปาง จก.25/2562
ลป 0032.301.2/26
เงินบำรุงมณฑกานต์
29
2717/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 19 - 22 ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/27฿4,400.0017/12/2561ตลาดสด26/2562
ลป 0032.301.2/27
เงินบำรุงมณฑกานต์
30
2818/12/2561
ขออนมุัติจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ เดือน พ.ย. 61
ลป 0032.301.2/28฿1,500.0018/12/2561บ.สวนดอกพยาธิแล็บ จก.27/2562
ลป 0032.301.2/28
เงินบำรุงมณฑกานต์
31
2918/12/2561
ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ เดือน พ.ย. 61
ลป 0032.301.2/29฿1,460.0018/12/2561บ.ศูนย์แลบธนบุรี จก.28/2562
ลป 0032.301.2/29
เงินบำรุงมณฑกานต์
32
3020/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 23 - 27 ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/ 30฿4,986.0020/12/2561ตลาดสด29/2562
ลป 0032.301.2/30
เงินบำรุงมณฑกานต์
33
3124/12/2561ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภคลป 0032.301.2/31฿5,250.0024/12/2561
หจก.แสงรุ่งเรืองทรัพย์ไพศาล
30/2562
ลป 0032.301.2/31
เงินบำรุงมณฑกานต์
34
3225/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ
ลป 0032.301.2/32฿2,640.0025/12/2561นางอำนวย ปัญญาสุ31/2562
ลป 0032.301.2/32
เงินบำรุงมณฑกานต์
35
3326/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 28 - 31 ธ.ค. 61
ลป 0032.301.2/33฿3,700.0026/12/2561ตลาดสด32/2562
ลป 0032.301.2/33
เงินบำรุงมณฑกานต์
36
3426/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ
ลป 0032.301.2/34฿21,300.0026/12/2561
หจก.ลำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง
33/2562
ลป 0032.301.2/ 34
เงินบำรุงมณฑกานต์
37
3528/12/2561
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร
ลป 0032.301/35฿720,000.0028/12/2561เงินบำรุง
38
361/11/256162017497136
ขออนุมัติเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.61
ลป 0032.301/36฿7,910.001/11/2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
36/2562ลป 0032.301/36เงินบำรุง28190285330/11/2561มณฑกานต์
39
371/11/256162017502811
ขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน พฤศจิกายน 2561
ลป 0032.301/37฿84,000.001/11/2561
บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
37/62ลป 0032.301/37เงินบำรุงTAL6111-003130/11/2561มณฑกานต์
40
383/12/2561
ขออนุมัติเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน ธ.ค.61
ลป 0032.301/38฿7,910.003/12/2561
บ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
38/62ลป 0032.301/38เงินบำรุง2858743132/1/2562มณฑกานต์
41
39
42
4024/12/2561
ชออนุมัติจ้างเหมาทาสีอาคารภายในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน
ลป0032.301/1809฿7,800.0009/01/2562ลป 0032.301/40นายมานพ มะโนคำ40/2562ลป 0032.301/4009/01/25627800
งบจากค้ำประกันสัญญา
นิบภา
43
412/1/2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป0032.301/1809฿3,612.00
44
422/1/2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
฿1,284.00
45
432/1/2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
฿10,023.76
46
4410/01/2562
การจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ สขร. ธค.61
47
45
48
46
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 1 - 5 ม.ค. 62
ลป 0032.301/46฿4,680.0028/12/2561ตลาดสด46/2562เงินบำรุง7/1/2562มณฑกานต์
49
47
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 6 - 10 ม.ค. 62
ลป 0032.301/47฿3,697.004/1/2562ตลาดสด47/2562เงินบำรุง10/1/2562มณฑกานต์
50
48
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 11 - 14 ม.ค. 62
ลป 0032.301/48฿3,879.009/1/2561ตลาดสด48/2562เงินบำรุง14/1/2562มณฑกานต์
51
4918/1/2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนกงาน 1 รายการ
ลป 0032.301/18฿10,000.0018/1/2562
หจก.ลำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง
49/2562ลป 0032.301/4918/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
52
50
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿17,000.0028/12/2561นายสาธิต รินคำ50/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
53
51
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿12,005.0028/12/2561น.ส.พัชรีพร คำอ้อย51/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
54
52
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿8,405.0028/12/2561นางบัณณิกา อภิรมยานนท์52/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
55
53
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿12,550.0028/12/2561น.ส.พันิดา สินไชย53/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
56
54
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿10,055.0028/12/2561นางนันทนิด สันวงศ์ตา54/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
57
55
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿10,055.0028/12/2561นายสุพจน์ ถีนา55/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
58
56
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿10,055.0028/12/2561นางจุฑามาศ พวงมณี56/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
59
57
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿10,055.0028/12/2561นางนลิน ตันเครือ57/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
60
58
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿9,150.0028/12/2561นางปราณี ศรียาใจ58/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
61
59
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿9,000.0028/12/2561น.ส.กาญจนา ติ๊บแก้ว59/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
62
60
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿9,000.0028/12/2561น.ส.ปัจณัฐผุสดี ติ๊บแก้ว60/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
63
61
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿9,000.0028/12/2561น.ส.ลำพูล ดีมาก61/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
64
62
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿9,500.0028/12/2561น.ส.นภาพรรณ วงศ์เทพ62/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
65
63
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿9,500.0028/12/2561นายสหรัฐ สัตย์สี63/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
66
64
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿12,000.0028/12/2561นางศรีไร วงศ์ทอง64/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
67
65
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿10,500.0028/12/2561นางรุจยา ฉัตรคำ65/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
68
66
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿10,500.0028/12/2561นายทวีศักดิ์ เสนาถี66/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
69
67
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562
฿17,000.0028/12/2561นายกฤษดา ศักดิ์ดี67/256218/1/2562เงินบำรุงมณฑกานต์
70
6821/01/2562ขออนุมัติ จ้าง฿720,000.0021/01/2562
71
6922/01/256262017349096
จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล พร้อมปั๊มน้ำขนาด ๒ แรง ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๑ งาน
ลป 0032.301/69฿50,803.6022/01/2562
72
70
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค 15 - 19 มกราคม 2562
฿3,211.0011/1/2562ตลาดสดเงินบำรุงมณฑกานต์
73
7114/01/2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุชันสูตร
ลป 0032.301/71฿35,400.0014/01/2562
บริษัท เอ็มพีเอดกรุ๊ป จำกัด
71/256214/01/2562เงินบำรุงMG6201-0147ดวงเดือน
74
7214/01/2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุชันสูตร
ลป 0032.301/72฿10,000.0014/01/2562ร้านกำแพงเพชรเซอร์วิส72/256214/01/2562เงินบำรุง006/258ดวงเดือน
75
7314/01/2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุชันสูตร
ลป 0032.301/73฿6,000.0014/01/2562ร้านกู๊ดลาเบล73/256214/01/2562เงินบำรุงดวงเดือน
76
7414/12/2561
ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล
ลป 0032.301/74฿850.0014/12/2561
ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน
74/256214/12/2561เงินบำรุง135/27ดวงเดือน
77
7514/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน
ลป 0032.301/75฿1,700.0014/12/2561แสงงาม75/256214/12/2561เงินบำรุง082/4067ดวงเดือน
78
7614/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ลป 0032.301/76฿5,800.0014/12/2561ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์76/256214/12/2561เงินบำรุง047/2311ดวงเดือน
79
7714/12/2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน
ลป 0032.301/77฿3,110.0014/12/2561ร้านบิ๊ก ฟลาวเวอร์77/256214/12/2561เงินบำรุง97/4849ดวงเดือน
80
7830/1/2562
อนุมัติซ่อม LCD TV LG 32 นิ้ว
฿1,500.00
บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จก.
เงินบำรุง
81
7930/1/2562
82
8030/1/2562
83
8130/1/2562
84
8230/1/2562
85
8330/1/2562
86
8430/1/2562
87
8530/1/2562
88
8630/1/2562
89
8730/1/2562
90
8830/1/2562
91
8930/1/2562
92
9030/1/2562
93
9130/1/2562
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด spec ตู้
ลป 0032.301/9101/03/2562
94
9206/12/2561ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ลป 0032.301/92฿25,640.0006/12/2561
บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด
92/256206/12/2561เงินบำรุง
BR26201/000004
02/01/2562ดวงเดือน
95
9303/01/2562ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ลป 0032.301/93฿9,202.0003/01/2562
บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
93/256203/01/2562เงินบำรุง532815348808/01/2562ดวงเดือน
96
9403/01/2562ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ลป 0032.301/94฿13,107.5003/01/2562
บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
94/256203/01/2562เงินบำรุง532824096308/01/2562ดวงเดือน
97
9503/01/2562ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ลป 0032.301/95฿53,928.0003/01/2562
บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
95/256203/01/2562เงินบำรุง532823467108/01/2562ดวงเดือน
98
9607/01/2562ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ลป 0032.301/96฿6,720.0007/01/2562บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด96/256207/01/2562เงินบำรุงSM61/12746210/01/2562ดวงเดือน
99
9707/01/2562ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ลป 0032.301/97฿21,150.0007/01/2562
บริษัท โพสเฮลท์ แคร์ จำกัด
97/256207/01/2562เงินบำรุง2987010/01/2562ดวงเดือน
100
9807/01/2562ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ลป 0032.301/98฿53,550.0007/01/2562บริษัท ไทยก๊อส จำกัด98/256207/01/2562เงินบำรุงIV614434310/01/2562ดวงเดือน
Loading...