ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2
DANH SÁCH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ THU HỒI HIỆU LỰC THẺ THÀNH VIÊN
3
4
STTMÃ SỐ THẺ THÀNH VIÊNHỌ VÀ TÊNCMND/CCCD
5
1840-001-008-089ĐINH THỊ HỒNG THIẾT***360
6
2840-001-022-785ĐINH THỊ NGÂN***537
7
3840-000-970-463ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH***798
8
4840-001-009-626ĐOÀN THỊ THU UYÊN***680
9
5840-001-001-348DƯƠNG NHƯ THẢO***373
10
6840-001-019-445HOÀNG THỊ NGỌC LAN***391
11
7840-001-023-137HOÀNG THỊ THU HOÀI***868
12
8840-001-019-437HOÀNG THỊ TRANG***841
13
9840-001-022-447HUỲNH ÁNH NHẬT***406
14
10840-001-035-050KON YÔNG K' SUYL***720
15
11840-001-028-584LÊ KIM HÀ***762
16
12840-001-038-831LÝ THỊ HÀ***654
17
13840-001-041-954NGUYỄN HUY CHI***662
18
14840-001-023-074NGUYỄN KHUẤT BÍCH PHƯỢNG***174
19
15840-001-029-299NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO***474
20
16840-001-009-624NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH***628
21
17840-001-016-938NGUYỄN THỊ NGUYỆT***570
22
18840-001-027-361NHỮ ĐÌNH HÒA***376
23
19840-000-954-201PHẠM THỊ THÚY AN***220
24
20840-000-993-370PHÙNG THỊ TUYẾT***681
25
21840-001-029-713QUỐC NGỌC ÁNH***538
26
22840-001-017-939SÀO THỊ LIỀU***337
27
23840-001-031-207THẠCH THỊ HÒA RI***890
28
24840-001-017-406TRẦN VĂN THÌN***556
29
25840-000-986-838TRỊNH ĐÌNH HỢP***295
30
26840-001-047-786NGUYỄN TRƯỜNG CHINH***498
31
27840-001-045-321TRẦN THỊ HỒNG NHUNG***829
32
28840-001-047-720NGUYỄN THỊ MỸ NHƯ***222
33
29840-001-047-719NGUYỄN TRÚC LINH***116
34
30840-001-046-957HUỲNH NGỌC PHƯƠNG NHI***533
35
31840-001-046-870NGUYỄN THÚY LANH***345
36
32840-001-042-258NGUYỄN HƯNG***856
37
33840-001-004-759NGUYỄN THỊ THANH HÒA***390
38
34840-001-018-269NGUYỄN ĐỨC QUÝ***031
39
35840-000-878-495NGUYỄN BÌNH***819
40
36840-001-029-111LÊ THỊ MỸ TRÂM***361
41
37840-001-042-328LÊ THỊ THÙY***090
42
38840-001-037-417LÊ THỊ THẢO TÂM***469
43
39840-001-047-249LÊ TUYẾT NHI***281
44
40840-001-039-683PHẠM THỊ THANH THẢO***778
45
41840-000-006-878TRẦN KIẾN MINH***798
46
42840-000-001-473NGUYỄN THỊ TIỆP***554
47
43840-001-051-084NGUYỄN MINH ĐỨC***891
48
44840-001-009-654TRẦN XUÂN MINH HIẾU***592
50
45840-001-029-499ĐÀO NHẬT CƯỜNG***967
51
46840-001-043-423ĐỖ HOÀI NAM***923
52
47840-001-037-207NGUYỄN THỊ XUÂN THU***877
53
48840-001-031-353NGUYỄN TRỌNG QUỲNH***556
54
49840-001-044-742VÕ NHÂN VŨ***899
55
50840-001-050-826HỒ GIA AN BÌNH***767
56
51840-001-043-871LÊ ANH HÀO***489
57
52840-001-031-557TRẦN DUY THƯỜNG***780
58
53840-001-057-095NGUYỄN VĂN KHÁNH***637
59
54840-001-049-090LÊ THANH THƯ***960
60
55840-001-049-708LÝ NGỌC VÂN ANH***263
61
56840-001-056-145NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH***515
62
57840-001-056-452DƯƠNG THỊ LAN ANH***849
63
58840-001-050-797PHẠM QUỐC VĂN***240
64
59840-001-053-489PHẠM CÔNG QUÂN***067
65
60840-001-057-966TRỊNH THỊ MINH CHÂU***214
66
61840-001-058-676HUỲNH QUANG KHÁNH***362
67
62840-001-050-488NGUYỄN THỊ THU***709
68
63840-001-049-911NGUYỄN THỦY TIÊN***777
69
64840-001-058-615TRẦN HỮU NAM***022
70
65840-001-034-613KHỔNG TRUNG HÀO***154
71
66840-001-061-068MAI THỊ THANH LOAN***651
72
67840-001-059-675HOÀNG VŨ PHƯƠNG ANH***591
73
68840-001-059-293NGUYỄN TRẦN KHÁNH DUYÊN***032
74
69840-001-061-121NGUYỄN THỊ THIÊN TÂM***292
75
70840-001-057-591NGUYỄN HIẾU TRÍ***103
76
71840-001-063-293BÙI KIM SƠN***246
77
72840-001-062-333VÕ THỊ HUỲNH NHƯ***806
78
73840-001-063-735NGUYỄN MINH ĐỨC***881
79
74840-001-060-906ĐỖ ĐĂNG KHOA***627
80
75840-001-064-099TRẦN HOÀI MINH***983
81
76840-001-061-066LÊ HOÀNG PHÚC***860
82
77840-001-059-593ĐẶNG TRẦN KIỆT***570
83
78840-001-043-633TRẦN THỊ THANH HÀ***122
84
79840-001-063-010VÕ HOÀNG ANH DUY***179
85
80840-001-060-711LA NGUYỄN ANH TƯỜNG***791
86
81840-001-066-943LÊ ĐỨC THÀNH***860
87
82840-001-050-324BÙI BIÊN***350
88
83840-001-019-849LƯỜNG VĂN LUẤN***301
89
84840-001-060-438NGUYỄN THỊ CẨM LY***793
90
85840-001-038-187LÒ THỊ XOAN***922
91
86840-000-985-215ĐINH THỊ YẾN***602
92
87840-001-015-731HOÀNG MINH ĐỨC***007
93
88840-001-066-724TRƯƠNG THANH PHONG***061
94
89840-001-066-763NGUYỄN KIỀU DUYÊN***024
95
90840-001-064-404HỒ THANH DUY KHƯƠNG***091
96
91840-001-064-756NGUYỄN THỊ MAI THANH***604
97
92840-001-066-273HỒ HOÀNG HẢI***396
98
93840-001-058-346PHAN THỊ CẨM LINH***719
99
94840-001-066-781NGUYỄN NGỌC TÀI***531
100
95840-001-056-082TRẦN PHAN THỊ THÙY TRANG***638
101
96840-001-066-787TRẦN THANH BÌNH***810