TEMPUS_Book
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Список литературы по инклюзивному образованию
2
НазваниеБиблиотека
3
1Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 3 : Дитина із порушенням слуху. - 2010. - 48 с. - Бібліогр.: с. 46.Нац. библиотека им. Вернадского
4
2Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 5 : Дитина із порушенням розумового розвитку. - 2010. - 38 с. Нац. библиотека им. Вернадского
5
3Колупаєва, А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання [Текст] : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т спец. педагогіки. - Вид. доповн. та переробл. - К. : Атопол, 2011. - 272 с. : табл., рис. - (Серія "Інклюзивна освіта"). - Бібліогр.: с. 270-272. Нац. библиотека им. Вернадского
6
4Будяк, Лариса Вікторівна. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Будяк Лариса Вікторівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К., 2010. - 23 с. : рис.Нац. библиотека им. Вернадского
7
5Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 1 : Інклюзивна освіта: вибір батьків. - 2010. - 70 с. Нац. библиотека им. Вернадского
8
6Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 2 : Дитина із затримкою психічного розвитку. - 2010. - 38 сНац. библиотека им. Вернадского
9
7Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 4 : Дитина із порушенням зору. - 2010. - 32 сНац. библиотека им. Вернадского
10
8Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 6 : Дитина із церебральним паралічем. - 2010. - 31 с. - Бібліогр.: с. 28-29. Нац. библиотека им. Вернадского
11
9Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 7 : Гіперактивна дитина . - 2010. - 32 с. - Бібліогр.: с. 30. Нац. библиотека им. Вернадского
12
10Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 8 : Дитина з аутизмом. - 2010. - 37 с. Нац. библиотека им. Вернадского
13
11Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / [Колупаєва А. А. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Літопис-ХХ, 2010. - (Серія "Інклюзивна освіта"). Кн. 9 : Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку. - 2010. - 36 сНац. библиотека им. Вернадского
14
12Навчально-методичний посібник для батьків дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / [за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. ; Кіровоград : Імекс, [2013] . - (Серія "Інклюзивна освіта"). Ч. 2 / [Чеботарьова О. В. та ін.]. - 2013. - 197 с. - Бібліогр. в кінці розд. Нац. библиотека им. Вернадского
15
13Інклюзивна освіта: теорія та практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [2014] . Ч. 2 / [С. П. Миронова та ін. ; за заг. ред. С. П. Миронової]. - 2014. - 183 с. - Бібліогр.: с. 173-176. Нац. библиотека им. Вернадского
16
14Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами [Текст] : моделі та документи: рання інтеграція та інклюзивне навчання / О. О. Савченко [та ін.] ; упоряд. Л. Л. Сідєльнік ; Український фонд соціальних інвестицій. - К. : ЛДЛ, 2007. - 256 c.: табл.Нац. библиотека им. Вернадского
17
15Фудорова, О. М. Вища освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні: освітня інклюзія чи міф? (соціологічний вимір) [Текст] : [монографія] / Фудорова О. М. ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Херсонська міська друкарня, 2012. - 229 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-206. - 300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
18
16Мультидисціплинарний підхід як методологічна основа інклюзивного навчання [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2012 р. м. Дніпропетровськ / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [уклад.: С. І. Васильковська, В. П. Мушинський, Н. В. Савєльєва]. - Д. : Свідлер А. Л., 2012. - 283 с. : рис., табл. - Текст укр. та рос. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
19
17Інклюзивна освіта: теорія та практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / [С. П. Миронова та ін. ; за заг. ред. С. П. Миронової] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2012. - 191 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 135-139, в кінці розд. - 100 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
20
18Кузава, Ірина Борисівна. Інклюзивна освіта дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку: теорія та методика [Текст] : монографія / І. Б. Кузава ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. ; Луцьк : Іванюк В. П., 2013. - 291 с. - Бібліогр.: с. 272-291. - 300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
21
19Колупаєва, Алла Анатоліївна. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / А. Колупаєва, О. Таранченко ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - К. : Атопол, 2010. - 91 с. - (Серія "Інклюзивна освіта"). - Бібліогр.: с. 89-91. - 1000 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
22
20Сім'я і дитина в умовах інклюзивної освіти [Текст] : метод. поради батькам щодо сімейн. супроводу навчання дітей з порушеннями функцій опор.-рух. апарату : метод. посіб. / [Шевцов А. Г. та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Г. Шевцова ; Всеукр. громад. орг. "Наук. т-во інвалідів "Ін-т соц. політики", Каф. ортопедагогіки та реабілітології Ін-ту корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Слово, 2013. - 106 с. : іл. - 1 050 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
23
21Дитина з порушеннями опорно-рухового апарату в загальнооствітньому просторі [Текст] : метод. рек. фахівцям з орг. та впровадж. інклюз. форми навчання дітей з порушеннями функцій опор.-рух. апарату : метод. посіб. / [Шевцов А. Г. та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Г. Шевцова ; Всеукр. громад. орг. "Наук. т-во інвалідів "Ін-т соц. політики", Каф. ортопедагогіки та реабілітології Ін-ту корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Слово, 2014. - 195 с. - 500 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
24
22Савченко, Володимир Максимович. Танець. Краса. Здоров'я [Текст] : метод. рек. для впровадження інклюзив. навчання в хореогр. гуртках / В. М. Савченко, Т. В. Савченко. - Кривий Ріг : Вид-во Чернявський Д. А., 2013. - 160 с. : мал., фот. - Бібліогр.: с. 157-158. - 100 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
25
23Ночовка, Валентина Іванівна. Організація інклюзивного навчання у школі [Текст] : [практ. матеріали] / В. Ночовка, В. Головко, О. Тимощук ; [упоряд. Ж. Сташко]. - Київ : Шкільний світ, 2014. - 126, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Сучасна школа України. Бібліотека). - Бібліогр.: с. 127. - 1300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
26
24Захарчук, Мар'яна Євгенівна. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США [Текст] : монографія / М. Є. Захарчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 195 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 164-191. - 300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
27
25Тарапака, Наталія Володимирівна. Інклюзія в дошкіллі: розвиток дітей із психофізичними вадами в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / Наталія Тарапака, Людмила Кашуба ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 139 с. : табл. - (Бібліотека МАН). - Бібліогр.: с. 108-110. - 50 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
28
26Миськів, Леся Ігорівна. Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні [Текст] : монографія / Л. І. Миськів. - Харків : НікаНова, 2014. - 454 с. - Бібліогр.: с. 419-454. - 300 экз.Нац. библиотека им. Вернадского
29
27Шнайдер, Володимира Іванівна. Інклюзивна освіта: теоретико-методологічні, організаційні засади впровадження [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / [В. І. Шнайдер] ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. педагогіки і психології. - Хмельницький : ОІППО, 2010. - 176 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 143-144. - 300 экз.Нац. библиотека им. Вернадского
30
28Пащенко, Оксана Василівна. Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Пащенко, І. А. Гриценок, Н. З. Софій ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти, Укр.-канад. проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". - К. : Арт Економі, 2012. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 167-171. - 2500 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
31
29Доступність та універсальний дизайн [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Азін В. О. та ін. ; за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В.] ; Канад.-Укр. проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : [б. в.], 2013. - 127 с. : рис., табл. Нац. библиотека им. Вернадского
32
30Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності [Текст] : [метод. посіб.] / Канад.-Укр. проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні" ; [уклад. Світлана Єфімова]. - К. : Плеяди, 2012. - 151 с. - (Інклюзивна освіта). - 500 экз.Нац. библиотека им. Вернадского
33
31Єфімова, Світлана Михайлівна. Лідерство та інклюзивна освіта [Текст] : [навч.-метод.посіб.] / С. Єфімова, С. Королюк ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України, Проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : Плеяди, 2012. - 163 с. - (Інклюзивна освіта). - Бібліогр.: с. 152-158. - 300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
34
32Сак, Тамара Василівна. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі [Текст] : [навч. курс : наук.-метод. посіб.] / Т. Сак ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України, Проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : Плеяди, 2011. - 167 с. - (Інклюзивна освіта). - Бібліогр.: с. 158-159. - 300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
35
33Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад [Текст] : навч.-метод. посіб. / Всеукр. фонд "Крок за кроком", Міжнар. фонд "Відродження" ; [упоряд.: Патрикеєва О. О. та ін. ; під заг. ред. Шинкаренко В. І.]. - Київ : Плеяди, 2011. - 95 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 94-95. - 500 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
36
34Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад [Текст] : навч.-метод. посіб. / Всеукр. фонд "Крок за кроком", Міжнар. фонд "Відродження" ; [упоряд.: Патрикеєва О. О. та ін. ; під заг. ред. Шинкаренко В. І.]. - Київ : Плеяди, 2011. - 99 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 98-99. - 500 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
37
35Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад [Текст] : навч.-метод. посіб. / Всеукр. фонд "Крок за кроком", Міжнар. фонд "Відродження ; [упоряд.: Пащенко О. В. та ін.]. - Київ : Плеяди, 2011. - 90 с. : рис. - Бібліогр.: с. 89-90. - 500 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
38
36Байда, Л. Ю. Тренінговий модуль "Міжвідомчий підхід у впровадженні інклюзивного навчання" [Текст] / [Байда Л. Ю., Красюкова-Еннс О. В.] ; Канад.-укр. проект "Інклюз. освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : [б. в.], 2013. - 47 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 37-38, в кінці тем. - 2000 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
39
37Бойчук , Юрій Дмитрович. Методичні рекомендації щодо організації та змісту діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу в умовах інклюзивного навчання [Текст] / Бойчук Ю. Д., Бородіна О. С. ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психол., Центр здоров'язбережув. педагогіки, Каф. здоров'я людини та корекц. освіти. - Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. - 17 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17. - 300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
40
38Робоча програма з навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" для студентів вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Ю. Д. Бойчук [та ін.] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Каф. здоров'я людини та корекц. освіти. - Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. - 15 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-15. - 300 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
41
39Особлива дитина. Епілепсія: виходимо з тіні [Текст] : путівник для педагогів / А. А. Колупаєва [та ін.] ; [за ред. А. А. Колупаєвої, В. Ю. Мартинюка] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. педагогіки, ДЗ "Укр. мед. центр реабілітації дітей з орган. ураженнями нерв. системи М-ва охорони здоров'я України". - Київ : Люди в білому, 2014. - 47 с. - (Серія "Інклюзивна освіта"). - Бібліогр.: с. 43-47. - 1000 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
42
40Шапаренко, Галина Василівна. Вступ до інклюзивної освіти [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Шапаренко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 39 с. - Бібліогр.: с. 38. - 60 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
43
41Косова, Катерина Олексіївна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного навчання [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Косова Катерина Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2013. - 20 с. : рис. Нац. библиотека им. Вернадского
44
42Шевченко, Марина Василівна. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 18 с. : рис., табл.Нац. библиотека им. Вернадского
45
43Захарчук, Мар'яна Євгенівна. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Захарчук Мар'яна Євгенівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2013. - 17 с. : рис. Нац. библиотека им. Вернадского
46
44Чопік, Олена Василівна. Формування взаємин дітей з вадами опорно-рухового апарату із здоровими ровесниками в умовах інклюзивного навчання [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Чопік Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2013. - 18 с. Нац. библиотека им. Вернадского
47
45Калініченко, Ірина Олександрівна. Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Калініченко Ірина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2014. - 20 с. Нац. библиотека им. Вернадского
48
46Рассказова, Ольга Ігорівна. Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Рассказова Ольга Ігорівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 44 с. Нац. библиотека им. Вернадского
49
47Ярая, Тетяна Анатоліївна. Особистісна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ярая Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20, [1] с. : табл. Нац. библиотека им. Вернадского
50
48Ферт, Ольга Григорівна. Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ферт Ольга Григорівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2014. - 20 с. Нац. библиотека им. Вернадского
51
49Бородіна, Оксана Сергіївна. Підготовка майбутнього вчителя основ здоров'я до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бородіна Оксана Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2014. - 20 с. : рис. Нац. библиотека им. Вернадского
52
50Архітектурна доступність шкіл [Текст] : навч.-метод. посіб / [Азін В. О. та ін. ; за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В.] ; Укр.-канад. проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : [б. в.], 2012. - 88 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 87. - 1000 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
53
51Линьова, Ірина Олексіївна. Моніторинг якості освіти (інклюзивний аспект) [Текст] : навч. посіб. / І. О. Линьова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва. - К. : [б. в.], 2012. - 50 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 49. - 65 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
54
52Основні компетенції дітей дошкільного віку: вивчення рівня сформованості [Текст] : навч.-метод. посіб. / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Наук.-метод. центр дошк., поч., спец. та інклюз. освіти, Каф. теорії та методик поч. і дошк. освіти ; [упоряд.: Каратаєва М. І., Харченко А. А., Дарченко Л. Г.]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 106 с. - (Дошкільна освіта). - 1000 экз. Нац. библиотека им. Вернадского
55
Нац. библиотека им. Вернадского Количество52
56
53Подчалимова, Г. Н.Компетентностно-ориентированное повышение квалификации специалистов в области проектирования инклюзивной образовательной среды / Г. Н. Подчалимова, Т. Г. Зубарева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2012. - № 7. - С. 17-24Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
57
54Корніцова, С. В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ / С. В. Корніцова // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 29. - вкладка "Педагогічна академія Пані Софії" (далі буде) УДК Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
58
55Колупаєва, Алла Анатоліївна. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки. - Київ : А.С.К., 2012. - 191 с. - (Серія "Інклюзивна освіта"). - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-2251-15-9 : 16.00 грнУДК Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
59
56 Данілавічютє, Еляна Анатоліївна. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - Київ : А.С.К., 2012. - 359 с. - (Серія "Інклюзивна освіта"). - Бібліогр.: с. 308-311.Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
60
57Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. № 10 (12) / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т вищ. освіти НАПН України, Ін-т спец. педагогики НАПН України ; [редкол.: Таланчук П. М. (голов. ред.), Нікуліна Г. Ф. (заст. голов. ред.) та ін.]. - Київ : Ун-т "Україна", 2013. - 354 с. - Бібліогр. у кінці ст. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
61
58Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : Наук.-метод. зб. Вип. 7 / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех та ін. ; за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка]. - Київ : Науковий світ, 2006. - 303 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-675-442-8 : Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
62
59Інклюзивна освіта: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / [С. П. Миронова та ін.; за заг. ред. С. П. Миронової]; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014-. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
63
60Кузава, Ірина Борисівна. Інклюзивна освіта дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку: теорія та методика / І. Б. Кузава; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Іванюк В. П., 2013. — 291 с. : іл. — Бібліогр.: с. 272–291. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
64
61Єфімова, Світлана Михайлівна. Лідерство та інклюзивна освіта : [навч.-метод. посіб.] / С. Єфімова, С. Королюк; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : Плеяди, 2012. — 158 с. : іл., табл. — (Серія ”Інклюзивна освіта” - Проект ”Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”) — Бібліогр.: с. 158 та наприкінці ст. ББК Ч450.141я77 Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
65
62Інклюзивна освіта: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / [С. П. Миронова та ін.; за заг. ред. С. П. Миронової]; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. — 191 с. : іл., табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 131–139 та наприкінці тем. — Покажч.: с. 187–191. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
66
63Фудорова, О. М. Вища освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні: освітня інклюзія чи міф? : (соціол. вимір) / Фудорова О. М.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. — Херсон : Херсон. міська друк., 2012. — 229 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 181–206. ББК С5*674.58*423.3,0Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
67
64Шнайдер, Володимира Іванівна. Інклюзивна освіта: теоретико-методологічні, організаційні засади впровадження : [навч.-метод. посіб. / Шнайдер В. І.]; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. педагогіки і психології. — Хмельницький : ОІППО, 2010. — 175 с. : іл., табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 143–144. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
68
65Ярая, Тетяна Анатоліївна. Особистісна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Ярая Тетяна Анатоліївна; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16–19. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
69
66Шапаренко, Галина Василівна. Вступ до інклюзивної освіти : навч. посіб. / Г. В. Шапаренко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38 та у підрядк. прим. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
70
67Сім’я і дитина в умовах інклюзивної освіти : метод. поради батькам щодо сімейного супроводу навчання дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату : метод. посіб. / [Шевцов А. Г., Романенко О. В., Ханзерук Л. О., Чеботарьова О. В.]; за заг. наук. ред. А. Г. Шевцова; Всеукр. громад. орг ”Наук. т-во інвалідів ”Ін-т соц. політики”, Каф. ортопедагогіки та реабілітології Ін-ту корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Слово, 2013. — 106 с. : іл. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
71
68Рассказова, Ольга Ігорівна. Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Рассказова Ольга Ігорівна; М-во освіти і науки України, Держ. закл. ”Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. — Луганськ, 2014. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35-41. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
72
69Захарчук, Мар’яна Євгенівна. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Захарчук Мар’яна Євгенівна; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13-14. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
73
70Шевченко, Марина Василівна. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14–16. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
74
71Линьова, Ірина Олексіївна. Моніторинг якості освіти (інклюзивний аспект) : навч. посіб. / І. О. Линьова; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т сусп-ва. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. — 50 с. : табл. — Бібліогр.: с. 49 та у підрядк. прим. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
75
72Калініченко, Ірина Олександрівна. Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Калініченко Ірина Олександрівна; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17-18. Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского
76
Гос. научно-педагогическая библиотека им. В.О. Сухомлинского Количество20
77
73Амірбеков Г. Д. Через інклюзивну освіту до толерантного суспільства: освітньо-комунікаційний аспект [Електронний ресурс] / Г. Д. Амірбеков // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Соціальні комунікації . - 2013. - № 1074, Вип. 5. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhISK_2013_1074_5_14.pdf Електронные публикации
78
74Аніщук А. М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. М. Аніщук // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2013. - № 5. - С. 213-218. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2013_5_39.pdf Електронные публикации
79
75Методична робота вчителя-логопеда в аспекті інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Басалюк // Актуальні питання корекційної освіти . - 2010. - Вип. 1. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apko_2010_1_5.pdf Електронные публикации
80
76Бойко В. О. Інклюзивна освіта: до питання визначення поняття та особливостей її запровадження [Електронний ресурс] / В. О. Бойко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 4. - С. 7-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_4_3.pdf Електронные публикации
81
77Болдирєва В. Е. Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / В. Е. Болдирєва // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2012. - № 9. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2012_9_3.pdf Електронные публикации
82
78Волчелюк Ю. І. Інклюзивна освіта як чинник соціальної адаптації студентів з особливими потребами [Електронний ресурс] / Ю. І. Волчелюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" . - 2010. - № 2. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2010_2_6.pdf Електронные публикации
83
79Волчелюк Ю. І. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Ю. І. Волчелюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" . - 2011. - № 3. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2011_3_3.pdf Електронные публикации
84
80Волчелюк Ю. І. Особливості та соціально-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору [Електронний ресурс] / Ю. І. Волчелюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді . - 2013. - Вип. 17(1). - С. 163-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tmpvd_2013_17(1)__20.pdf Електронные публикации
85
81Гаращук К. В. Британський досвід диверсифікації типів середньої школи на засадах поєднання начал ринково орієнтованої та соціально інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Гаращук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . - 2013. - № 5. - С. 3-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pednauk_2013_5_3.pdf Електронные публикации
86
82Горкуша Є. В. Інклюзивна освіта як умова професійного становлення особистості студента з вадами зору [Електронний ресурс] / Є. В. Горкуша // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Педагогіка . - 2010. - Т. 123, Вип. 110. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchduped_2010_123_110_15.pdf Електронные публикации
87
83Горкуша Є. В. Педагогічні особливості професійного становлення особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Є. В. Горкуша // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2011. - № 8. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2011_8_6.pdf Електронные публикации
88
84Граб С. О. Інклюзивна освіта у міжнародному праві [Електронний ресурс] / С. О. Граб // Альманах міжнародного права . - 2014. - Вип. 5. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/amp_2014_5_4.pdf Електронные публикации
89
85Давиденко Г. В. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Італії [Електронний ресурс] / Г. В. Давиденко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" . - 2013. - № 2. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2013_2_14.pdf Електронные публикации
90
86Демченко І. Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2013. - № 45. - С. 40-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2013_45_8.pdf Електронные публикации
91
87Демченко І. Соціалізуюча функція професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2011. - № 39(1). - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2011_39(1)__6.pdf Електронные публикации
92
88Драч С. В. Супровід навчання студентів з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому просторі [Електронний ресурс] / С. В. Драч // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" . - 2011. - № 3. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2011_3_7.pdf Електронные публикации
93
89Єжова Т. Є. Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2012. - № 9. - С. 66-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2012_9_9.pdf Електронные публикации
94
90Завальнюк О. О. Дошкільна інклюзивна освіта як шлях максимальної соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Завальнюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" . - 2009. - № 1. - С. 56-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2009_1_15.pdf Електронные публикации
95
91Зброєва Н. Б. Готовність педагога до інклюзивної освіти. (До постановки питання) [Електронний ресурс] / Н. Б. Зброєва. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_5.pdf Електронные публикации
96
92Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2012. - № 9. - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2012_9_15.pdf Електронные публикации
97
93Клопота Є. А. Проблеми інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія . - 2013. - Вип. 45(2). - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_psykhol_2013_45(2)__14.pdf Електронные публикации
98
94Кобилянська Л. І. Використання європейського досвіду у підготовці соціальних гувернерів у ВНЗ до упровадження інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Кобилянська // Соціальна робота в Україні: теорія і практика . - 2013. - № 1-2. - С. 194-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/srutip_2013_1-2_25.pdf Електронные публикации
99
95Кольченко К. О. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2013. - № 10. - С. 12-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2013_10_3.pdf Електронные публикации
100
96Красняков Є. Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні [Електронний ресурс] / Є. Красняков, В. Бурда // Віче . - 2013. - № 6. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/viche_2013_6_6.pdf Електронные публикации
Loading...
 
 
 
Литература УКРАИНА
 
 
Main menu