บัญชี Office365
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ยืนยันอีเมล์ได้ที่ https://portal.office.com
https://portal.office.com
2
โดยข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่าน
3
ต้องมีอักษร 8 ตัวขึ้นไป ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข ตัวอย่างเช่น Suphot1999
4
ลำดับอีเมล์รหัสผ่านชื่อผู้ใช้โรงเรียนอำเภอ
รุ่นการอบรมที่
5
1pyo2_256@office.dlit.ac.thYudu8397ไพลินสพป.พะเยา 2
6
2pyo2_252@office.dlit.ac.thVono6031
7
3pyo2_253@office.dlit.ac.thSoqa4924
8
4pyo2_258@office.dlit.ac.thDalu8564
9
5pyo2_257@office.dlit.ac.thKuma3432
10
6pyo2_260@office.dlit.ac.thHudu9085
11
7pyo2_259@office.dlit.ac.thSara1844ครูฝ้ายบ้านหล่ายฝายแก้ว
12
8pyo2_262@office.dlit.ac.thJoju1147
13
9pyo2_251@office.dlit.ac.thVudu0361
14
10pyo2_255@office.dlit.ac.thYaba4298
15
11pyo2_254@office.dlit.ac.thSuvu0674
16
12pyo2_264@office.dlit.ac.thZuho1300
17
13pyo2_266@office.dlit.ac.thPawu7154
18
14pyo2_269@office.dlit.ac.thYoso3233
19
15pyo2_271@office.dlit.ac.thCaka3195
20
16pyo2_267@office.dlit.ac.thVoqu2373
21
17pyo2_270@office.dlit.ac.thTuvu2458
22
18pyo2_263@office.dlit.ac.thNopa4155
23
19pyo2_261@office.dlit.ac.thVuqo4283
24
20pyo2_273@office.dlit.ac.thJuso0862
25
21pyo2_272@office.dlit.ac.thVogo3171
26
22pyo2_265@office.dlit.ac.thRada0016
27
23pyo2_268@office.dlit.ac.thTuko1295
28
24pyo2_276@office.dlit.ac.thFoju9821
29
25pyo2_277@office.dlit.ac.thWabu1521
30
26pyo2_275@office.dlit.ac.thWugu2427
31
27pyo2_279@office.dlit.ac.thRuba3822
32
28pyo2_274@office.dlit.ac.thFoto5148
33
29pyo2_281@office.dlit.ac.thLumo0564
34
30pyo2_283@office.dlit.ac.thYana3329
35
31pyo2_282@office.dlit.ac.thNomu3060
36
32pyo2_284@office.dlit.ac.thFoso6208
37
33pyo2_280@office.dlit.ac.thRuso2384
38
34pyo2_286@office.dlit.ac.thNawo4268
39
35pyo2_288@office.dlit.ac.thKowo0565
40
36pyo2_289@office.dlit.ac.thTuka4797
41
37pyo2_287@office.dlit.ac.thTara5186
42
38pyo2_290@office.dlit.ac.thHoda4687
43
39pyo2_291@office.dlit.ac.thFona8544
44
40pyo2_293@office.dlit.ac.thQayo3869
45
41pyo2_294@office.dlit.ac.thZudo1944
46
42pyo2_285@office.dlit.ac.thHulo7437
47
43pyo2_278@office.dlit.ac.thHova0541
48
44pyo2_295@office.dlit.ac.thZadu1025
49
45pyo2_297@office.dlit.ac.thSoso0930
50
46pyo2_298@office.dlit.ac.thVaba9468
51
47pyo2_296@office.dlit.ac.thCujo5053
52
48pyo2_300@office.dlit.ac.thXaqo3740
53
49pyo2_299@office.dlit.ac.thWuhu1784
54
50pyo2_302@office.dlit.ac.thKuru9772
55
51pyo2_292@office.dlit.ac.thGosa1551
56
52pyo2_303@office.dlit.ac.thHoga2645
57
53pyo2_301@office.dlit.ac.thFufu3285
58
54pyo2_304@office.dlit.ac.thYuxa1913
59
55pyo2_305@office.dlit.ac.thWutu5383
60
56pyo2_306@office.dlit.ac.thFota0386
61
57pyo2_308@office.dlit.ac.thSuqo4537
62
58pyo2_309@office.dlit.ac.thBona2616
63
59pyo2_307@office.dlit.ac.thNuwa8011
64
60pyo2_311@office.dlit.ac.thGoka3001
65
61pyo2_310@office.dlit.ac.thMusa2400
66
62pyo2_315@office.dlit.ac.thLoca5180
67
63pyo2_316@office.dlit.ac.thJuvu7227
68
64pyo2_312@office.dlit.ac.thCoco2320
69
65pyo2_313@office.dlit.ac.thRumo6353
70
66pyo2_317@office.dlit.ac.thNugo7485
71
67pyo2_318@office.dlit.ac.thTola3727
72
68pyo2_314@office.dlit.ac.thNudo6253
73
69pyo2_320@office.dlit.ac.thDajo2078
74
70pyo2_319@office.dlit.ac.thJako2254
75
71pyo2_323@office.dlit.ac.thMoju9114
76
72pyo2_321@office.dlit.ac.thZaqa4187
77
73pyo2_324@office.dlit.ac.thPoxa6851
78
74pyo2_325@office.dlit.ac.thTalu2817
79
75pyo2_322@office.dlit.ac.thWaso2983
80
76pyo2_326@office.dlit.ac.thZoja4608
81
77pyo2_328@office.dlit.ac.thYuqu9760
82
78pyo2_330@office.dlit.ac.thGoqu1921
83
79pyo2_329@office.dlit.ac.thHago3502
84
80pyo2_331@office.dlit.ac.thGovo6147
85
81pyo2_332@office.dlit.ac.thRotu1558
86
82pyo2_333@office.dlit.ac.thJoxa5726
87
83pyo2_334@office.dlit.ac.thWaba6378
88
84pyo2_335@office.dlit.ac.thHufu9139
89
85pyo2_336@office.dlit.ac.thSaxa0088
90
86pyo2_337@office.dlit.ac.thZaza8111
91
87pyo2_339@office.dlit.ac.thFofo1254
92
88pyo2_327@office.dlit.ac.thMata7277
93
89pyo2_338@office.dlit.ac.thHuca6642
94
90pyo2_340@office.dlit.ac.thVugu3065
95
91pyo2_342@office.dlit.ac.thGoxo8072
96
92pyo2_341@office.dlit.ac.thHabu3079
97
93pyo2_344@office.dlit.ac.thNutu5639
98
94pyo2_343@office.dlit.ac.thDoqu3026
99
95pyo2_345@office.dlit.ac.thNojo2880
100
96pyo2_346@office.dlit.ac.thTaya5499
Loading...
 
 
 
ขอเพิ่มเติม250user
แผ่น1