Bardzo niepełna i niesprawdzona lista stron, które zadeklarowały przystąpienie do protestu przeciwko ACTA