TAPAK ERPH PERNIAGAAN SM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
2
3
PERNIAGAAN (SM)MINGGU:1DATE:Monday, January 15, 2018, ::
4
TINGKATAN:4TEMA:TIADA
5
KELAS:1BTAJUKTIADA
6
MASA:8.45TO8.15TAJUK:1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
7
STANDARD KANDUNGAN1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
8
STANDARD PEMBELAJARANPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
9
1.1.1 Menerangkan tujuan perniagaan.
10
1.1.2 Menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan.
11
AKTIVITI P&P
12
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
13
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahPapan putihRally Table
14
Pembelajaran KontekstualLatih TubiPapan putihRally Table
15
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
16
PETA I-THINKNILAI-NILAI MURNIKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
17
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaBahasa
18
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMengkelaskanRuang
19
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
20
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
21
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
22
23
REFLEKSI & IMPAK
24
25
/
orang murid berjaya dan dapat:
1.1.1 Menerangkan tujuan perniagaan.
26
27
/
orang murid berjaya dan dapat:
1.1.2 Menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan.
28
29
Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.
30
NOTA/CATATAN
31
PdP di tangguh kerana Kucing Beranak
32
33
234567234567
34
-TINGKATAN TEMATAJUKKOSONGSKOBJEKTIFAKTIVITIPRESTASITAFSIRANKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
35
1
Kecemasan
4TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.1 Menerangkan tujuan perniagaan.
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.1 Menerangkan tujuan perniagaan.#N/ARally Table1APendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilCircle Map (Peta Bulatan)AdilMembuat kaitanBahasaAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
36
2
MC
4TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.2 Menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan.
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan1.1.2 Menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan.Same Different1BPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahBubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaLogik MatematikAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
37
3
CRK
4TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.3 Mengklasifikasikan perniagaan mengikut saiz kecil,sederhana dan besar
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan1.1.3 Mengklasifikasikan perniagaan mengikut saiz kecil,sederhana dan besarTimed Pair Share1CPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMengkelaskanRuangSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
38
MASA
4
Program Sekolah
4TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.4 Menerang dan menganalisis saiz dan skala perniagaan berdasarkan kriteria tempatan, zon dan kebangsaan 
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan1.1.4 Menerang dan menganalisis saiz dan skala perniagaan berdasarkan kriteria tempatan, zon dan kebangsaan Talking Chips1DPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)BekerjasamaMenyusun aturMuzikSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
39
7.4505
Kursus
4TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.5 Menjelas dan menghubungkaitkan sesuatu perniagaan berdasarkan penawaran barang dan perkhidmatan, pemilikan, saiz dan skala, serta klasifikasi perniagaan
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan1.1.5 Menjelas dan menghubungkaitkan sesuatu perniagaan berdasarkan penawaran barang dan perkhidmatan, pemilikan, saiz dan skala, serta klasifikasi perniagaanTeam Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBrace Map (Peta Dakap)BeraniMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Kinestetik
40
8.156
Mesyuarat
4TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.6 Menjelaskan perkembangan perniagaan pada sektor utama, kedua dan ketiga
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan1.1.6 Menjelaskan perkembangan perniagaan pada sektor utama, kedua dan ketigaFan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Berazam / Bercita-cita TinggiMengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Interpersonal
41
8.457
Kucing Beranak
4TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan
1.2.1 Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi.
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.2 Trend Semasa Dalam PerniagaanRally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)BerdikariMengenal pasti pernyataan berat sebelahIntrapersonal
42
9.1584TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan
1.2.2 Mengimbas dan menggariskan trend persekitaran perniagaan.
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.2 Trend Semasa Dalam PerniagaanRound Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)BerdisiplinMengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabNaturalistik
43
9.4594TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan
1.2.3 Mengaplikasikan peranan kerajaan dalam perubahan persekitaran perniagaan.
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.2 Trend Semasa Dalam PerniagaanMix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
44
10.15104TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan
1.2.4 Menganalisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan.
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.2 Trend Semasa Dalam PerniagaanGallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awal
45
10.45114TIADATIADA
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN
1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan
1.2.5 Menilai kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan
TIADATIADA1.0 TUJUAN PERNIAGAAN 1.2 Trend Semasa Dalam PerniagaanLyrical LessonsSoal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesis
46
11.15124TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.1 Menyatakan maksud visi, misi dan objektif perniagaan.
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Who Am I?ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsir
47
11.45134TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.2 Membanding dan menghuraikan visi, misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza.
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Think-Pair-ShareSumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
48
12.15144TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1  Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.3 Menjelaskan ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Spin-N-ThinkLawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkas
49
12.45154TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.4 Menghurai dan menganalisiskan tujuan Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan Sebagai Panduan Perniagaan
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Traveling FilePertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusan
50
1.15164TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.5 Menjelas dan menganalisiskan faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah visi, misi, dan objektif perniagaan
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Team ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalah
51
1.45174TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.6 Menerang dan menilai kesan kegagalan Mencapai Matlamat Dan Objektif kepada perniagaan
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Hot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima Kasih
52
184TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.7 Mencipta visi, misi dan objektif bagi sebuah perniagaan.
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Role PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransi
53
194TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan
2.1.8 Menilai pencapaian Visi, Misi Dan Objektif bagi sesebuah Perniagaan
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN The Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlas
54
204TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.2 Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
2.2.1 Menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan.
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN MontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujur
55
214TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.2 Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
2.2.2 Menjelaskan tujuan dan tugasan Setiap Bahagian Fungsian
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Cetakan DapurNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih Sayang
56
224TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.2 Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
2.2.3 Menjelas dan mengaplikasi penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasi bahagian fungsian
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Stensilanbenda tuNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasan
57
234TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.2 Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
2.2.4 Menerang dan menganalisis hubungan dan Interaksi Bahagian Fungsian dalam organisasi dengan organisasi luar, aliran maklumat dan aliran barang
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN PosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaan
58
244TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.2 Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
2.2.5 Membezakan Interaksi Dan Perkaitan Antara Bahagian Fungsian Dalam Dua Perniagaan yang Berlainan
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN TiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undang
59
254TIADATIADA
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN
2.2 Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
2.2.6 Menjelaskan pembangunan produk dan pasaran baharu
TIADATIADA2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN Ikatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitar
60
26Arca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati Masa
61
27AsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai Masa
62
28StabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormati
63
29TekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
64
30TenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
65
31Alat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotik
66
32Alat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurah
67
33Talaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatin
68
34BerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / Tekun
69
35Latih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasional
70
36Main PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabar
71
37PerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / Patuh
72
38PermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / Cekal
73
39Penyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolong
74
40TasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakin
75
41Kuiz
PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
76
42Lakonan
PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
77
43Soal Jawab
PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
78
44Projek
PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
79
45Sumbangsaran
PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
80
46Lawatan
PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
81
Pertandingan
PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
82
Teka-Teki
PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
83
Perbahasan
KECERDASAN PELBAGAI
Bahasa
84
Lukisan
KECERDASAN PELBAGAI
Logik Matematik
85
Catan
KECERDASAN PELBAGAI
Ruang
86
Montaj
KECERDASAN PELBAGAI
Muzik
87
Cetakan
KECERDASAN PELBAGAI
Kinestetik
88
Stensilan
KECERDASAN PELBAGAI
Interpersonal
89
Poster
KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal
90
Catan
KECERDASAN PELBAGAI
Naturalistik
91
Kolaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat kaitan
92
Stensilan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membanding dan membeza
93
Tiupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengkelaskan
94
Ikatan dan Celupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Menyusun atur
95
Arca Timbul
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
96
Asemblaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
97
Stabail
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
98
Tekat
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
99
Tenunan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
100
Alat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Loading...
Main menu