BrowerData270314 : Slalom i Liabakken, tidene horisontalt i sekunder