ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Številka zadevePodatki o storilcu
(Ime, priimek, EMŠO, rojstni podatki, državljanstvo)
Stalno prebivališče storilcaPodatki pravne osebe
(Ime, sedež in matična številka)
Storitev prekrška
(Kraj in čas)
Pravna
opredelitev
prekrška
Datum izdaje odločbeIzrečena glavna sankcijaIzrečena stranska sankcijaZnesek globeDatum pravnomočne odločbe
2
0603-120/2010Bakker Holland d.o.o., Tržaška cesta 65, Mariborv Mariboru, 13. 8. 2010prvi odstavek 94. člena ZVOP-1-UPB1 in drugi odstavek 94. člena ZVOP-1-UPB110/12/2010opomin003/9/2012
3
0603-68/2009DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče, sedež Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, matična številka 536570805.06.2009 v Ljubljani1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1 + 2. odst.7.7.2009globa04.170 in 830 eurov5/15/2012
4
0603-66/2010//v Ljubljani dne 01.06.2009 4. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-17/8/2010globa0opomin2/14/2013
5
0603-72/2010//v Novi Gorici 13.07.200819.07.200830.07.2008 07.12.200821.01.20095 prekrškov po 4. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-17/15/2010globa0400 eurov + opomin12/28/2011
6
0603-37/2010//med 25.11.2009 in 30.11.2009 v Brniku13 prekrškov po 4. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena7/14/2010globa02.600 eurov1/20/2012
7
0603-93/20110Komenda, od neugotovljenega dne v mesecu aprilu 2011 do 2.6.2011 in 7.9.2011tretji odst. 91. čl. ZVOP-1 v povezavi s 5. točko prvega odst. 91. čl., tretji odst. 93. čl. v povezavi s prvim odst. 93. čl.11/30/2011opomin0012/13/2011
8
0603-92/20110Miklavž na Dravskem polju, neugotovljenega dne v mesecu januarju 2011tretji odst. 91. čl. ZVOP-1 v povezavi s 1. točko prvega odst. 91. čl. ZVOP-112/9/2011opomin0012/28/2011
9
0603-156/20100Novo mesto, neugotovljenega dne do dne 21. 1. 2010četrti odst. 91. čl. ZVOP-1 6/1/2011opomin006/18/2011
10
0603-36/2011Dijaški in študentski dom Koper, Cankarjeva 5, 6000 KoperKoper, neugotovljenega dne do dne 10. 11. 2010drugi odst. 91. in 93. čl. ZVOP-1 v povezavi s 1. in 10. točko prvega odst. 91., čl. in prvim odst. 93. čl. ZVOP-1 8/1/2011opomin008/12/2011
11
0603-170/20100Ljubljana, dne 12. 11. 20101. točka prvega odst. 91. čl. ZVOP-1 11/28/2011opomin0012/8/2011
12
0603-100/20110Ljubljana Medvode, dne 12. 4. 20111. točka prvega odst. 91. čl. ZVOP-1 11/30/2011opomin0012/21/2011
13
0603-24/2011Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 KrškoKrško, neugotovljenega dne do dne 20. 8. 2009drugi odst. 91., 95, 96., 100. čl. ZVOP-1 v povezavi s 10. in 12. točko prvega odst. 91. čl. in prvim odst. 95., 96., 100. čl. ZVOP-1 10/21/2011opomin0011/5/2011
14
0603-75/2011Obi d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 LjubljanaMaribor, neugotovljenega dne do dne 30. 3. 2011drugi odst. 91., 93. in 95. čl. ZVOP-1 v povezavi s 10. in 12. točko prvega odst. 91., čl., 2. točko prvega odstavka 95. čl. in prvim odst. 93. čl. ZVOP-1 10/6/2011opomin0010/19/2011
15
0603-47/2011Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 JeseniceJesenice, neugotovljenega dne do dne 21. 3. 2011drugi odst. 91., 93., 95. in 96. čl. ZVOP-1 v povezavi s prvim odst. 91., 93., 95. in 96. čl. ZVOP-1 8/1/2011opomin008/12/2011
16
0603-19/2011Terme 3000 d.o.o., Kranjčeva 12, 9226 Moravske TopliceMoravske Toplice, v obdobju od dne 16.9.2010 do dne 4. 11. 2010drugi odst. 91. čl. ZVOP-1 v povezavi s 5. točko prvega odst. 91. čl. ZVOP-1 2/7/2012opomin002/29/2012
17
0603-20/2011Artros d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
Ljubljana, v obdobju od neugotovljenega dne do dne 23.9.2010
drugi odst. 91. čl. In 93. čl. ZVOP-1 v povezavi s 1. in 12. točko prvega odst. 91., čl. in prvim odst. 93. čl. ZVOP-1
3/12/2012opomin + globa004/3/2012
18
0603-70/2011NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljanav Ljubljani dne 14.12.2009
po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
11/10/2011opomin0012/7/2011
19
0603-70/2011NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljanav Ljubljani dne 14.12.2009
po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
11/10/2011opomin0012/7/2011
20
0603-10/2012DZRS, Šubičeva 4, Ljubljana
Ljubljana, od 21.10.2011 do 18.11.2011 v Ljubljani
tretji odstavek 93. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1
3/13/2012globa003/24/2012
21
0603-25/20120v Ljubljani, dne 29.12.2011
1. točka prvega odstavka 91. člena ZVOP-1 ter drugi odstavek 91. člena ZVOP-1
4/12/2012globa08304/24/2012
22
0603-42/2012JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. v Ljubljani, dne 03.10.2011
prekršek po drugem odstavku 91. člena ZVOP-1 v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1;
6/26/2012globa007/7/2012
23
0603-9/2012Report d.o.o., sedež Parmova 41dne 01.10.2011 v Ljubljani
po 2. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
6/20/2012globa003/12/2014
24
0603-36/2012NLB d.d. v Slovenj Gradcuv Slovenj Gradcu, dne 09.01.2012
po drugem odstavku 91. člena ZVOP-1 v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1;
5/17/2012opomin005/30/2012
25
0603-58/2012Futurisimo d.o.o., Slovenska 28, 1000 Ljubljana
v obdobju od 02.06.2011 do 01.07.2011 v Ljubljani
po 2. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
9/5/2012globa0010/3/2012
26
0603-108/2012
Cardial d.o.o., sedež Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
dne 01.03.2012 v Ljubljani
po 2. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
12/5/2012globa0830,00 in 4.171,0012/18/2012
27
0603-103/2011/
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, sedež Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, matična številka 1626914
40806
1. tč. 1. odst. 95. člena ZVOP-1, 1. odst. 93. člena ZVOP-1, 3. tč. 1. odst. 96. člena ZVOP-1, vse tudi 2. odstavek
1/3/2012globa in opomin0830,00 in 4.171,0017.1..2012
28
0603-73/2012005.04.2011 in 6.8.2011 v Ljubljani
po 3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,
10/4/2012globa0166010/16/2012
29
0603-51/20110
12.4.2010, 18.6.2010, 24.6.2010, 16.4.2010, 26.4.2010, 11.8.2010, 12.8.2010, 19.5.2010, 21.6.2010, 23.8.2010, 28.6.2010, 20.8.2010,
četrtem odstavku 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. točko prvega odstavka 91. člena, ZVOP-1
8/20/2012globa01.62012/3/2013
30
0603-73/2011
Boxmark Leather d.o.o., Industrijsko naselje 10, 2325 Kidričevo
v obdobju od 8. 1. 1998 do 10. 8. 2012, od 23. 10. 2002 do 10. 8. 2012, od 14. 5. 2003 do 10. 8. 2012, od meseca aprila 2011 do 10. 8. 2012 v Kidričevem
drugem odstavku 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
2/22/2012opomin003/6/2012
31
0603-72/2012
Maja Nosan s.p., matična številka 3725553000, Ulica Moše Pijada 11, 2000 Maribor
v Mariboru dne 18. 6. 2012
določbe 24. in 25. člena ZVOP-1 , prvi odstavek 19. člena ZVOP-1 prekršek po 7. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, prvega odstavka 93. člena, prvega odstavka 94. člena in 7. točke prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
8/21/2012opomin0010/26/2012
32
0603-106/20120
v Mariboru dne 24.12.2010, 26.7.2011 in 8.8.2012
3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
12/13/2012opomin0012/25/2012
33
0603-93/2012
Dijaški dom Celje, Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje,matična številka: 5049580000
v Celju dne od neugotovljenega dne do dne 5. 4. 2012
3. odstavka 74. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 2. točki prvega odstavka 95. člena ZVOP-1, prvega odstavka 24. in člena ZVOP-1 in storila prekršek po prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, 22. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 10. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, 26. in 27. člena ZVOP-1 in s tem storila prekršek po 11. in 12. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1.
12/13/2012opomin0012/25/2012
34
0603-144/201203.8.2012 v Ljubljani
16. člena ZVOP-1 inpo drugem odstavku 91. člena ZVOP-1 v povezavi s 5. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
12/11/2012opomin0012/21/2012
35
0603-79/20120v Ljubljani dne 20. 6. 2011
četrtega odstavka 91. člena ZVOP-1 v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1 ter na podlagi tretjega odstavka 94. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 94. člena ZVOP-1
11/29/2012globa in opomin02001/29/2013
36
0603-145/2012Občine Moravčemeseca decembra 2011
po tretjem odstavku 91. člena ZVOP-1-UPB1, v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1-UPB1, prvi odstavek 8. člena ZVOP-1-UPB1
11/21/2012opomin0012/4/2012
37
0603-102/201206. 7. 2011, ob 7.49 uri v Mariboru
3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
11/15/2012globa03502/7/2014
38
0603-64/2012/11
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, matična številka: 5085063000
8.6.2012 v Ljubljani
24. in 25. člena ZVOP-1, drugem odstavku 93. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1,
10/19/2012opomin0010/31/2012
39
0603-121/2012
Rosa digital d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, matična številka 6028748000,
1.3.2012 v Ljubljani
po 2. odst. 91. členaZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, 1. odst. 8. člena ZVOP-1
11/14/2012opomin0012/7/2012
40
0603-86/2012
I.T. TIM d.o.o.,Ulica heroja Šaranoviča 37, 2000 Maribor, matična številka: 2195003000
neugotovljenega dne v preteklosti do dne 13. 7. 2012
določbe 24. in 25. člena ZVOP-1 in s tem po prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, drugega odstavka 11. člena ZVOP-1 in s tem storila prekršek po 2. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
11/8/2012opomin0011/21/2012
41
0603-131/20012031.3.2012, 13.6.2012 v Novem mestu
kršil 16. člen ZVOP-1-UPB1 in s tem storil prekršek po četrtem odstavku 91. člena ZVOP-1-UPB1 v povezavi s 5. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1-UPB1
11/6/2012globa0200,00 in200,003/20/2013
42
0603-96/2012
Taicera d.o.o., Prušnikova ulica 104, 1210 Ljubljana-Šentvid, matična številka: 3710998000
14.5.2012 v Ljubljani
24. in 25. člena ZVOP-1drugem odstavku 93. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1
11/6/2012opomin0012/4/2012
43
0603-91/20120
v Ljubljani v času od 27. 9. 2010 do 27. 1. 2011
8. člena ZVOP-1, četrtem odstavku 91. člena v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
10/26/2012opomin0011/13/2012
44
0603-46/2012021.12.2011 Moravče
3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, 1. odst. 8. člena ZVOP-1
10/19/2012opomin0011/3/2012
45
0603-29/20120
EZS d.o.o., sedež: Brezje pri Grosupljem 10, 1290 Grosuplje, matična številka: 5943213000
prvega odstavka 94. člena ZVOP-1, odgovorni osebi pravne osebe pa na podlagi drugega odstavka 94. člena ZVOP-1
10/16/2012opomin0012/8/2012
46
0603-112/2012
od neugotovljenega dne v preteklosti do 5. 7. 2012, od neugotovljenega dne v preteklosti do 13. 8. 2012 , od neugotovljenega dne v preteklosti do 4. 10. 2011 , od neugotovljenega dne v preteklosti do 13. 8. 2012, v Radečah
Muflon d.o.o., sedež: Titova ulica 99, 1433 Radeče, matična številka: 5921210000
prvega odstavka 91., 93. in 96. člena ZVOP-1, drugega odstavka 91., 93. in 96. člena ZVOP-1
10/16/2012opomin0010/26/2012
47
0603-122/2012030.1.2011 v Ljubljani
po 3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
10/11/2012globa 083010/23/2012
48
0603-113/20120
v času od 27. 3. 2012 do 25. 5. 2012 v Luciji
1. odst. 8. člena ZVOP-1, 2. odst. 91. člena ZVOP, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, 1. in 3. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
10/11/2012opomin0010/23/2012
49
0603-95/2012
Sigas d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj, matična številka: 1981129000
v Krmelju dne 24. 7. 2012
24. in 25. člena ZVOP-1 in s tem storil prekršek po drugem odstavku 93. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1
10/10/2012opomin0010/23/2012
50
0603-38/2011
Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o., sedež: Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5959136000
40596
prvi in tretji odstavek 72. člena ZVOP-1, prvem in drugem odstavku 94. člena ZVOP-1
10/8/2012globa06.240,00 in 1.230,0010/25/2012
51
0603-27/2012
Želva d.o.o., sedež: Samova ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5475236
v obdobju od 7. 10. 2010 do 15. 1. 2012, v obdobju od 2. 12. 2010 do 15. 1. 2012, v obdobju od 3. 5. 2011 do 15. 1. 2012, v obdobju od 3. 5. 2011 do 24. 11. 2011
prvega odstavka 91. in 93. člena ZVOP-1, drugega odstavka 91. in 93. člena ZVOP-1 ter ob uporabi prvega odstavka 27. člena in 21. člena ZP-1
10/2/2012opomin0010/13/2012
52
0603-84/20120Krasincu dne 18.1.2012
3. odst. 91. člena ZVOP-1,v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,
9/27/2012globa0830,00 in 830,0010/11/2012
53
0603-77/2012
SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000
24.8.2012 v Ljubljani
drugem odstavku 91. člena ZVOP-1-UPB1, v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1-UPB1
9/25/2012globa01.660,00 in 8.340,0010/16/2012
54
0901-1/20120v Podbrdu, dne 28. 10. 2011drugem odstavku 39. členaZDIJZ12/30/1899opomin0010/5/2012
55
0603-81/2012
Delnica d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, matična številka 1779133000
od 13.03.2012 do 29.05.2012 v Ljubljani
prvega odstavka 73. člena ZVOP-1 in po drugem odstavku 94. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 94. člena ZVOP-1
9/21/2012opomin0010/12/2012
56
0603-177/20100
od neugotovljenega dne v preteklosti do 15. 7. 2010, od neugotovljenega dne v preteklosti do 29. 7. 2010, od neugotovljenega dne v preteklosti do 20. 7. 2010 v Črni na Koroškem
podlagi tretjega odstavka 91. in 93. člena ZVOP
9/17/2012opomin009/28/2012
57
0603-135/2011
Peloz d.o.o., sedež: Loke 1a, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5317177000
od neugotovljenega dne v letu 2006 do 24. 10. 2011, 1.2. od neugotovljenega dne v preteklosti do 25. 11. 2011 , 1.3. od neugotovljenega dne v preteklosti do 30. 11. 2011, 1.6. od neugotovljenega dne v letu 2006 do 28. 11. 2011 v Novi Gorici
prvega odstavka 91., 93., 95. in 96. člena ZVOP-1, drugega odstavka 91., 93., 95. in 96. člena ZVOP-1
9/17/2012opomin0010/9/2012
58
0603-30/2011
Internetni Poslovni Informacijski sistemi d.o.o., sedež Založe 8/a, 3313 Polzela, matična številka 3289877000
Na Polzeli 27.1.2012
drugi odstavek 29. člena ZIN in s tem storil prekršek po drugem odstavku 38. člena ZIN, v povezavi s 4. alinejo prvega odstavka 38. člena ZIN
9/17/2012globa 01500,00 in 500,001/18/2013
59
0603-52/20120januarja 2011 v Ljubljani
po 4. odst. 91. člena ZVOP-1,v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
9/10/2012opomin009/20/2012
60
0603-120/20110
v obdobju od neugotovljenega dne do dne 3. 8. 2011, na Škofljici
26. in 27. člena ZVOP-1 in tretjem odstavku 91. člena ZVOP-1 v povezavi z 11. in 12. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, tretjega odstavka 91., 93., 95. in 96. člena ZVOP-1
9/10/2012opomin009/20/2012
61
0602-75/2012
BKS BANK AG,Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1000 Ljubljana, matična številka: 2013649000
v Ljubljani dne 15. 2. 201209/7/2012opomin009/19/2012
62
0603-80/2012
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, matična številka 5014018
v Ljubljani od dne 24.12.2011 do 26.12.2012
76. točke 1. odstavka 152. člena ZEKom
9/5/2012opomin009/18/2012
63
0603-58/2012
Futurisimo d.o.o., Slovenska cesta 28, 1000 Ljubljana, matična številka 3988279000
v obdobju od 02.06.2011 do01.07.2011 v Ljubljani
09/5/2012globa01660,00 in 8340,0010/3/2012
64
0603-43/2012
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 1627163000
v Ljubljani od neugotovljenega dne do 30.3.2012
3. točke 1. odstavka in 2. odstavka 24. člena ter 1. odstavka 25. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 2. odstavku 93. člena ZVOP-1, 1. odstavka 93. člena ZVOP-1,
9/5/2012opomin009/15/2012
65
0603-14/2012018. 4. 2011 v Ljubljani
3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
8/31/2012opomin009/12/2012
66
0603-2/2012
KOLOSEJ kinematografi d.o.o., sedež: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 1446665000
od neugotovljenega dne v preteklosti do 17. 2. 2011
drugi odstavek 74. člena ZVOP-1 in drugem odstavku v povezavi s 1. točko prvega odstavku 95. člena ZVOP-1, prvega odstavka 95. člena ZVOP-1, drugega odstavka 95. člena ZVOP
8/31/2012globa04.170,00 in 830,004/14/2014
67
0603-20/201206. 5. 2011 v Mariboru
2. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, 5. odst. 91. člena ZVOP-1
8/30/2012globa08309/13/2012
68
0603-32/2012023.12.2011 v kraju Božakovo
3. odst. 91. člena ZVOP-1,v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,16. členom ZVOP-1,
4/11/2012globa01.40010/29/2012
69
0603-51/20110
v Ljubljani v obdobju od dne 24.11.2009 do dne 14.06.2010
4. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,16. člen ZVOP-1 , 4. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
8/20/2012globa01.62012/3/2013
70
0603-47/2012
Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5056497000
18.2.2012 objava na RTV-ju
2. odst. 91. člena ZVOP-1,v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,1. odst. 8. člena ZVOP-1
8/13/2012globa0
830,00, 830,00 in 4.170,00
8/23/2012
71
0603-61/2012
Mura – EHM d.o.o., Plese 2, 9000 Murska Sobota, matična številka: 2076861000
v Murski Soboti od dne 10. 11. 2011 do dne 23. 5. 2012
prvega odstavka 73. člena ZVOP-1, drugem odstavku 94. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 94. člena ZVOP-1
8/7/2012opomin009/1/2012
72
0603-1/2012
Snaga d.o.o.,Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5015545000
v obdobju od neugotovljenega dne do dne 12. 8. 2011, v Ljubljani
11. člena ZVOP-1in storila prekršek po 2. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1,kršila določbe 26. in 27. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 11. in 12. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, določbe tretjega odstavka 77. člena ZVOP-1 in storila prekršek po prvem odstavku 98. člena ZVOP-1.
8/6/2012globa in opomin04.170,00 in 1.250,008/23/2012
73
0603-45/20120
v obdobju od 07.03.2011 do 12.7.2011
3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,1. odst. 9. člena ZVOP-1 in s 16. členom ZVOP-1
8/1/2012globa0664010/30/2013
74
0603-108/20110
v obdobju med 25.01.2010 in 12.02.2011 v Šentjerneju
po 4. odst. 91. člena ZVOP-1, 3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,1. odst. 9. člena ZVOP-1 in s 16. členom ZVOP-1
7/31/2012globa09.40011/11/2013
75
0603-41/2012018.5.2010 in 26.10.2010 v Ljubljani
4. odst. 91. člena ZVOP-1,v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
7/26/2012globa04008/23/2012
76
0603-68/2012
HTS Personalni servis d.o.o., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 602091000
v Mariboru od neugotovljivega dne v preteklosti do dne 12.4.2012
prvega odstavka 8. člena ZVOP-1,drugi odstavek 91. člena ZVOP-1 v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
7/26/2012opomin008/25/2012
77
0603-76/20120meseca januarja 2012 v Horjulu
drugi in tretji odstavek 72. člena ZVOP-1-UPB1 in tretji odstavek 94. člena ZVOP-1-UPB1
7/24/2012opomin008/7/2012
78
0603-65/2012026.03.2012 v Ljubljani
3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
7/23/2012globa08308/2/2012
79
0603-74/2012
Geodetski biro RTL, Peter Rejec s. p., s sedežem dejavnosti Dolenjska cesta 462 a, 1291 Škofljica, matična številka: 3112381000
23. 1. 2012 na Škofljici
drugega in tretjega odstavka 72. člena ZVOP-1-UPB1 in prvem odstavku 94. člena ZVOP-1-UPB1
7/9/2012opomin007/19/2012
80
0603-15/2012
Slovenska ljudska stranka, sedež Beethovnova 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 1029711000
v začetku decembra 2011 v Velenju
8. člena ZVOP-1 in storil prekršek po 2. odstavku 91. člena ZVOP-1 v povezavi s 1. točko 1. odstavka 91. ZVOP-1
7/9/2012opomin007/24/2012
81
0901-2/20120
v Cankovi v roku od dne 1. 12. 2011 do dne 3. 1. 2012
po 3. odstavku 39. člena ZDIJZni datumagloba03003/1/2013
82
0603-110/2011
Alaia, trgovina in storitve d.o.o., Obala 22, 6320 Portorož, matična številka: 3567303000
v obdobju od neugotovljenega dne do dne 28. 6. 2011, na naslovu Obala 22, v Portorožu
določbe 3. odstavka 74. člena ZVOP-1 in s tem storjen prekršek po 2. točki prvega odstavka 95. člena ZVOP-1, prvega in tretjega odstavka 75. člena ZVOP-1 in s tem storjena prekršek po 1. in 3. točki prvega odstavka 96. člena ZVOP-1, 5. točke 1. odstavek 24. člena ZVOP-1 in storila prekršek po prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, 22. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 10. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, 8. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
ni datumagloba in opomin04.170,00 in 830,006/28/2012
83
0603-28/2012
Arcont d.d., Ljutomerska cesta 29, 9250 Gornja Radgona, matična številka: 5441161
v obdobju od neugotovljenega do dne 25. 10. 2011, na naslovu Ljutomerska cesta 29, 9250 Gornja Radgona
3. odstavka 74. člena ZVOP-1in storila prekršek po 2. točki prvega odstavka 95. člena ZVOP-1, 5. točke 1. odstavek 24. člena ZVOP-1 in storila prekršek po prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, 22. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 10. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, 11. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 2. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, 27. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 12. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
6/6/2012opomin006/19/2012
84
0603-44/2012031. 3. 2012, v Ljubljani
8. člena ZVOP-1 in s tem storila prekršek po 1. odstavku 91. člena ZVOP-1
6/6/2012opomin009/2/2013
85
0603-31/2012
Dom podiplomcev Ljubljana, Gosarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 1532111000
neugotovljenega dne v preteklosti do 5. 1. 2012 v Ljubljani
prvi odstavek 75. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 1. točki prvega odstavka 96. člena ZVOP-1, 5. točko prvega odstavka 24. člena ZVOP-1 in storila prekršek po prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, tretji odstavek 22. člena ZVOP-1 in storila prekršek po 10. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, 24. in 25. člen ZVOP-1 in storila prekršek po prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, drugi odstavek 11. člena ZVOP-1 in storila dva prekrška po 2. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1.
6/5/2012opomin006/21/2012
86
0603-39/2012
Teleing d.o.o., Razkrižje 23, 9240 Ljutomer, matična številka: 5932181000
v Ljutomeru od neugotovljenega dne v preteklosti do dne 2. 3. 2012, v Ljutomeru od dne 2.2.2010 do dne 05.04.2012
24. in 25. člena ZVOP-1 , prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, drugega odstavka 11. člena ZVOP-1 in po 2. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
5/24/2012opomin006/6/2012
87
0603-37/20120v Ljubljani dne 25.09.2010
4. odst. 91. člena ZVOP-1,v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
5/23/2012globa02006/2/2012
88
0603-54/2012
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore, matična številka 1197967000
v obdobju od 22.3.2012 do 18.4.2012, v Štorah
drugega odstavka 74. člena ZVOP-1, drugem odstavku 95. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZVOP-1, tretjega odstavka 74. člena ZVOP-1, drugem odstavku 95. člena ZVOP-1, v povezavi z 2. točko prvega odstavka 95. člena ZVOP-1, 24. in 25. člena ZVOP-1, drugem odstavku 93. člena ZVOP-1, v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1, 26. in 27. člena ZVOP-1 in drugem odstavku 91. člena ZVOP-1, v povezavi z 11. in 12. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
5/22/2012opomin006/5/2012
89
0603-30/20120
Zadobrova 23, Škofja vas, dne 5. 7. 2011
1. odst. 8. člena ZVOP-1 in s tem storil prekršek po 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, 1. odst. 91. člena ZVOP-1
5/22/2012opomin009/20/2012
90
0603-18/2012
Exodus d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor, matična številka: 3380696000
v Mariboru od neugotovljenega dne v preteklosti do dne 25. 1. 2012
24. in 25. člena ZVOP-1, prvega odstavka 93. člena in 1. točke prvega odstavka 91. ZVOP-1 (za pravno osebo) ter na podlagi drugega odstavka 93. člena v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1 in drugim odstavkom 91. člena v povezavi z 2. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1 (za odgovorno osebo) prvem odstavku 93. člena ZVOP-1, drugega odstavka 11. člena ZVOP-1, 2. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, 24. in 25. člena ZVOP-1, drugem odstavku 93. člena ZVOP-1, drugega odstavka 11. člena ZVOP-1 in s tem storila prekršek po drugem odstavku 91. člena ZVOP-1, v povezavi z 2. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1
5/22/2012opomin006/1/2012
91
0603-33/2012
Sonce.net digitalni marketing d.o.o.,sedež: Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5670675
v Ljubljani od neugotovljenega dne v preteklosti do dne 22. 2. 2012
24. in 25. člena ZVOP-1 , prvem in drugem odstavku 93. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1
5/22/2012opomin006/19/2012
92
0603-113/20110dne 26. 8. 2011 v Ljubljani
24. in 25. člen ZVOP-1 ter storila prekršek po tretjem odstavku 93. člena ZVOP-1 v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1, tretjega odstavka 93. člena ZVOP-1
5/15/2012globa08306/12/2012
93
0603-35/2012
Mihael Peter Fras, Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matična številka 3681238000
v mesecu novembru 2011, v Ljubljani
8. člena ZVOP-1 in storil prekršek po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1,
5/9/2012opomin006/5/2012
94
0603-109/2011023.06.2011 v Ljubljani
3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1,
4/26/2012globa016605/22/2012
95
0603-21/2012
SPL d.d., Poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, matična številka 1577654
v Ljubljani dne 13. 4. 2011
1. odst. 8. člena ZVOP-1 , 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1
4/19/2012opomin005/4/2012
96
0603-112/2011
Marjan Hojs, Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik, matična številka 1512242000
Cankarjeva 7, v Celju, dne 14. 4. 2011
1. odst. 8. člena ZVOP-1 in 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, 1. odst. 91. člena ZVOP-1
17.4..2012opomin005/1/2012
97
0603-90/2011
Pišek-Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9A, 3240 Šmarje pri Jelšah, matična številka: 3313522000
v obdobju od neugotovljenega do dne 1. 7. 2011 na naslovu Jazbina 9A, 3240 Šmarje pri Jelšah
prvega odstavka 91., 93. in 95. člena ZVOP-1, drugega odstavka 91, 93. in 95. člena ZVOP-1
4/16/2012opomin004/26/2012
98
0603-115/20110v Mariboru dne 22. 9. 2010
24. in 25. člen ZVOP-1, četrtem odstavku 93. člena v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1
4/11/2012globa02004/24/2012
99
0603-124/2011
Nova obzorja založništvo d.o.o., sedež Mivka 25, 1000 Ljubljana, matična številka 1318977
22.09.2011 v Ljubljani
2. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, 1. odst. 8. člena ZVOP-1
3/23/2012globa01.660,00 in 8.340,003/3/2014
100
0603-130/20110
septembru in oktobru 2010 v Mariboru
24. in 25. člen ZVOP-1 in storila prekršek po četrtem odstavku 93. člena v povezavi s prvim odstavkom 93. člena ZVOP-1, četrtega odstavka 93. člena ZVOP-1
4/11/2012globa 02006/20/2013