Durjavni_Administrativni_Sgradi_01.01.2017_1.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
СПИСЪК НА СГРАДИТЕ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НАД 250 m2, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(Списък по чл. 27, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕ, актуален към 01.01.2017 г.)
2
Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "B" – за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;
2. "С" – за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително
3
НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТАИ Н Ф О Р М А Ц И Я З А С Г Р А Д А Т АСЕРТИФИКАТ ЗА ЕХ НА СГРАДАТАГОДИШЕН РАЗХОД ЗА ОТОПЛ./
ОХЛАЖДАНЕ
ВИД ИЗПОЛЗВАН ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК
4
НАИМЕНОВАНИЕ НА СГРАДАТАМЕСТОПОЛОЖЕНИЕРЗПГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯДАТА НА ИЗДАВАНЕСРОК НА ВАЛИДНОСТКЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ/КАТЕГОРИЯ СЕРТИФИКАТ
5
АДМ. ОБЛАСТОБЩИНАНАСЕЛЕНО МЯСТОАДРЕСm2MWh
6
12345678910111213
8
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕМФ (административна сграда)София-градСтоличнаСофияул. "Аксаков" №11,506.001933G171.835няма
13
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕАПИ (Районна пътна служба София)София-градСтоличнаСофиябул. "Ботевградско шосе" №271320.00198514.03.2012G
18
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТАМинистерство на икономиката и енергетиката (административна)София-градСтоличнаСофияул. "Славянска" №88,600.00196231.05.2010 F874
19
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТАМинистерство на икономиката и енергетиката (административна)София-градСтоличнаСофияул. "Триадица" №86,399.00197231.05.2010 F485
28
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕМОСВ (административна сграда )София-градСтоличнаСофияул. "Уйлям Гладстон" №672,078.20195223/12/2011E417.745
29
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕАПИ (административан сграда ЦА)София-градСтоличнаСофиябул. Македония №37,469.00197014.03.2012г.3 годиниE689.888
43
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТАСпортна палатаСофия-градСтоличнаСофиябул. Васил Левски №7512,320.00196329.11.201129.11.2016D
45
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТАМинистерство на икономиката и енергетиката (административна)София-градСтоличнаСофияул. "Княз Александър І" №12, ул. "Леге" №2 и ул. "Леге" №412,622.00до 190031.05.2010 01.01.2014г.D
46
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТАМинистерство на икономиката и енергетиката (административна)София-градСтоличнаСофияул. "Лъчезар Станчев" №1311,016.00197431.05.2010 C
47
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕМОСВ (административна сграда )София-градСтоличнаСофиябул. "Мария Луиза" №227,503.30195222/12/2011D835.628
58
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТАМинистерство на икономиката и енергетиката (административна)София-градСтоличнаСофияул. "6-ти септември" №214,115.00до 1900C
59
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕМФ (административна сграда)София-градСтоличнаСофияул. "Г. С. Раковски" №10213,470.00193421/11/201121.11.2019г.C1169.28няма
60
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕМФ (административна сграда)София-градСтоличнаСофияул. "Славянска" №41,758.00196121/11/201121.11.2019г.Cняма
69
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТАМинистерство на икономиката и енергетиката (административна)София-градСтоличнаСофияул. "Веслец" №53,635.00197231.05.2010 B228
82
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАНационална спортна академия "Васил Левски" (Ректорат)София-градСтоличнаСофияж.к. Студентски град14,498.001995няма
83
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКААгенция по заетостта (административна сграда на дирекция "Регионална служба по заетостта")София-градСтоличнаСофияул. "Софроний Врачански" №104970.00195284.6
84
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКААгенция по заетостта (административна сграда на дирекция "Бюро по труда"- Сердика)София-градСтоличнаСофияул. "Тимок" №20848.561999120
85
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКААгенция по заетостта (административна сграда на дирекция "Бюро по труда"-Изток)София-градСтоличнаСофияжк. Младост 4, административна сграда срещу бл.465578.001986127
93
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАНационална спортна академия "Васил Левски"София-градСтоличнаСофияж.к. Студентски град2,940.001974няма
94
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАЦентър за развитие на човешките ресурсиСофия-градСтоличнаСофияГраф Игнатиев № 152,200.941951няма
95
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАВисше строително училище "Л. Каравелов" (административна сграда, блок №1)София-градСтоличнаСофияул. Суходолска, 1756,145.001968
102
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАМинно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"София-градСтоличнаСофияпроф. Боян Каменов1,974.001940180няма
103
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАТехнически университет- София (център за международни срещи)София-градСтоличнаСофиябул."Св. Кл. Охридски"8598.202008
108
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАХимикотехмологичен и металургичен университет София-градСтоличнаСофиябул. "Климент Охридски" № 49694.001960
110
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАчаст от Административна сграда - IV и V етаж, предоставени за управление на МОН, РИО, София-градСофия-градСтоличнаСофияул. "Антим I" N 17954.001970няма
116
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СУПБЗН и І-ва РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул. Екзарх Йосиф №464,596.001960
117
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИСУПБЗН - стара сградаСофия-градСтоличнаСофияул. Искър №27927.001970
118
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИСУПБЗН - нова сградаСофия-градСтоличнаСофияул. Искър №27770.001983
119
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ІІ-ра РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул.П. Панайотов №101,080.001976
120
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИАдминистративна сграда - АРРСофия-градСтоличнаСофияул.П. Панайотов №101,056.001983
121
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ІІІ-та РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул. Сирма войвода№7260.001955
122
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ІV-та РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул. Филип Кутев №71,134.001978
123
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ V-та РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул.Ал. Екзарх №441,706.001947
124
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ VІІ-ма РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул. Айдемир №5320.001968
125
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ VІІІ-ма РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул. пп Н.Бончев№2988.001966
126
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ УПБЗН Кремиковци- VІІІ-ма РСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаСофиякв. Ботунец1,064.001963
127
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ УПБЗН Банкя- ІХ-таРСПБЗН - СУПБЗНСофия-градСтоличнаБанкяул. Юри Гагарин 36476.001983
128
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Сектор СД 1-ва група СУПБЗН корпус АСофия-градСтоличнаСофиябул. Рожен №263,168.001978
129
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Сектор СД 1-ва група СУПБЗН корпус БСофия-градСтоличнаСофиябул. Рожен №26578.001988
130
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Сектор СД 2-ра група СУПБЗН корпус БСофия-градСтоличнаСофияул. Коломан №6360.001978
131
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Административна сграда - ЖелезницаСофия-градСтоличнас. Железницаул. Зелена ливада695.001975
169
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАЦентър за контрол и оценка на качеството на училищното образованиеСофия-градСтоличнаСофияБул. "Царигродски шосе" №125, бл.51,188.001961328.3281042
266
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофияул. "6-ти септември"№ 29 19,469.001940
267
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия1,168.001960
268
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия1,452.001960
269
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия1,509.001950
270
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия522.001981
271
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия1,293.001981
272
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия670.001981
273
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия1,317.001969
274
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия434.001970
275
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия ул."Ген.Гурко" № 32944.001960
276
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия ул "Ген.Гурко" № 23936.001950
277
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИмузей на МВРСофия-градСтоличнаСофия ул."Лавеле"№ 30
2,838.001923
278
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофия ул. "Княз Борис І" № 124 2,550.001950E
279
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофияул. "Теодосй Търновски" № 42 2,700.001971
280
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофияул. "Цариградско шосе" № 64 2,310.001982
281
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИза административно обслужванеСофия-градСтоличнаСофияул. "Германски път" /"Патриарх Герман"/№ 53,085.001981
282
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИинститут по психологияСофия-градСтоличнаСофияул."Балша" 10
1,750.001979
283
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИАРБСофия-градСтоличнаСофияул."5003" № 1
1,732.001978
284
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИНИККСофия-градСтоличнаСофия бул. "Александър Малинов" № 14,547.001986
285
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИАдминистративна сградаСофия-градСтоличнас. Панчарево ул. "Патриарх Герман" № 55,408.001981
286
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИНиско тяло 1София-градСтоличнаСофия ул. "Патриарх Герман" № 71,913.501981
325
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ1.ГДПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул."Н.Габровски"№308,581.301973
326
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ2.ГДПБЗНСофия-градСтоличнаСофияул."Пиротска"№1712,240.001987D
327
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ3.ЦИЕСофия-градСтоличнаСофияул."Огнеборец"№11,400.001970
428
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ№25 административна София-градСтоличнаСофия ж.к. "Захарна фабрика"
/ Складова база/
504.001970
429
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ№27 админнистративна София-градСтоличнаСофия ж.к. "Захарна фабрика"
/ Складова база/
672.001980
430
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ№35-СОД админнистративна София-градСтоличнаСофия ж.к. "Захарна фабрика"
/ Складова база/
1,008.001970
431
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИадмиинистративнаСофия-градСтоличнаСофия, кв. "Бенковски" /кинелогия/-578.001973
436
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИАкадемия на МВР- РекторатСофия-градСтоличнаСофиябул."Ал. Малинов"138,617.851989
532
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИСДВР - Административна сградаСофия-градСтоличнаСофияУл.”Антим І ”№ 53,208.841983
533
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ01 РУП - СДВР - Административна сградаСофия-градСтоличнаСофияул.”Шипченски проход”
№ 8
1,920.001968
534
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ01 РУП - СДВР - Административна сградаСофия-градСтоличнаСофияУл.”Шипченски проход” № 67280.001978
535
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИПУ към 01 РУП - СДВР - Административна сградаСофия-градСтоличнаСофияул.”Г.С.Раковски”№ 1851,093.001987
536
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ02 РУП - СДВР - Административна сградаСофия-градСтоличнаСофияул.”Княз Борис” № 2132,210.001966
537
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИПУ към 02 РУП - СДВР - Административна сградаСофия-градСтоличнаСофиякв.Курило,ул.”Искърско дефиле”№ 265 596.001954
538
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ03 РУП - СДВР - Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофияул.”Индже войвода” №22,200.001964
539
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИПУ 03 РУ-СДВР- Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофиябул.”Сливница” №116614.751931
540
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ04 РУП - СДВР - Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофияул.”Крум Попов”№ 575,744.001969
541
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ05 РУП - СДВР - Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофияул.”Марин Дринов” № 4, 2,993.191984
542
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ06 РУП - СДВР - Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофия бул.”Бъкстон”№51,179.341961
543
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ07 РУП - СДВР - Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофия ж.к.”Младост”, бул.”Александър Малинов”, №1, бл.1, обект 314577.502010
544
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ08 РУП - СДВР - Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофияж.к.”Дружба - 1”, ул.”Иван Арабаджията”,бл.№82,660.001952
545
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ09 РУП - СДВР - Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаСофияж.к.”Люлин”, бл.464, тяло”В”6,491.611986
546
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИПУ Банкя 09 РУ-СДВР- Адзимистративна сградаСофия-градСтоличнаБанкяул. “Цар Освободител” № 18642.001978
547
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИОПП - СДВР Административни сградиСофия-градСтоличнаСофияБул.”Драган Цанков” № 33,266.341975
548
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИПУ "Кремиковци" - 05 РПУ - СДВР Административна сграда София-градСтоличнаСофиярайон "Кремиковци"админ. сграда2,386.801986
549
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИАдминистративни сградиСофия-градСтоличнаСофиягр.София, кв.”Бенковски”, местност ”Обрадовски форд”1,328.001973
552
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОКонтролно- техническа инспекция Административна сграда, гр.СофияСофия-градСтоличнаСофиябул."Цар Борис III" №136404.001964
555
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбластна дирекция "Земеделие" София-град Част от административна сградаСофия-градСтоличнаСофиябул. "Цар Борис Трети" № 136270.00
556
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО админитстративна сградаСофия-градСтоличнаСофияСофия, ул "Бистришко шосе" № 26564.001964
557
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО админитстративна сградаСофия-градСтоличнаСофияСофия, ул "Бистришко шосе" № 26812.001964
564
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТАНацинална антидопингова лаборатория с антидопингов център и Център за управление на спортната тренирСофия-градСтоличнаСофияж.к. Дианабад, ул. "никола Габровски " №14,581.002012
Loading...