ตารางการใช้รถประจำปีงบประมาณ 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
6
2
วัน
วัน เดือน ปี
เวลา สถานที่ ผู้ขอใช้รถ พขร ทะเบียนรถ หมายเหตุ
3
ศุกร์1 พ.ย 626.30 - 17.30โรงแรม S31 สุขุมวิทสิริมาสพงษ์เทพนค 2685ส่งใบ 7 ต.ค 62
4
ศุกร์1 พ.ย 628.20 - 16.20ศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติสิุดารัตน์โสภณนค 2083
ส่่งใบ 29 ต.ค 62
5
เสาร์2 พ.ย 62
6
อาทิตย์3 พ.ย 62
7
จันทร์4 พ.ย 62
12.30 - 17.00
สมุทรสาครอ.เขมฤทัยโสภณนค 2685ส่งใบ 5 ก.ย 62
8
จันทร์4 พ.ย 62
12.30 - 17.00
สมุทรสาครอ.เขมฤทัยพงษ์เทพนค 2083
ส่่งใบ 25 ก.ย 62
9
อังคาร5 พ.ย 62
10
พุธ6 พ.ย 6218.00 - จังหวัดอำนาจเจริญอมลดาโสภณนค 2685ส่งใบ 30 ต.ค 62
ออกเดินทางวันที่ 6 พ.ย 62 เวลา 18.00 น.
11
กลับวันที่ 7 พ.ย 62 ถึงคณะเวลา 21.00 น.
12
พุธ6 พ.ย 62
10.30 - 11.30
ร้านซาลาเปาวราภรณ์สาย 4อรกานต์พงษ์เทพนค 2083
13
พฤหัสบดี7 พ.ย 626.00 - 18.30โรงแรมอลิซาเบส ถ.ประดิพัทธ์ศศินันท์พงษ์์เทพนค 2083
ส่่งใบ 28 ต.ค 62
14
ศุุกร์8 พ.ย 626.30 - 17.30โรงแรม S31 สุขุมวิทสิริมาสพงษ์เทพกต 684ส่งใบ 7 ต.ค 62
15
ศุกร์8 พ.ย 629.30 - 15.00วัดรัชฎาธิษฐาน ตลิ่งชันอนัญญาโสภณนค 2685ส่งใบ 30 ต.ค 62
16
เสาร์9 พ.ย 62
17
อาทิตย์10 พ.ย 62
18
จันทร์11 พ.ย 628.30 - 14.00ตม.แจ้งวัฒนะเบญจวรรณพงษ์เทพกต 684ส่งใบ 30 ต.ค 62
19
จันทร์11 พ.ย 627.00 - 9.00วัดสุวรรณารามอนัญญาโสภณนค 2685ส่่งใบ 5 พ.ย 62
20
อังคาร12 พ.ย 62
10.30 - 14.00
รพ.รามาธิบดีณัฏฐ์ชญาโสภณกต 684ส่งใบ 8 พ.ย 62
21
พุธ13 พ.ย 62
10.00 - 11.00
ร้านกิจสวัสดิ์ สาย 4เดโชพลโสภณกต 684ส่งใบ 13 พ.ย 62
22
พฤหัสบดี14 พ.ย 6213.00 -16.00สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมธนาสิทธิ์โสภณนค 2685ส่งใบ 13 พ.ย 62
23
ศุกร์15 พ.ย 626.30 - 17.30โรงแรม S31 สุขุมวิทสิริมาสพงษ์เทพกต 684ส่งใบ 7 ต.ค 62
24
ศุกร์15 พ.ย 629.00 - 12.00ประกันสังคมสามพราน กรมการจัดหางานนครปฐมเบญจวรรณโสภณนค 2685ส่่งใบ 7 พ.ย 62
25
ศุกร์15 พ.ย 629.30 - 10.30วัดหทัยนเรศวร์อนัญญาพงษ์เทพนค 2083ส่งใบ 14 พ.ย 62
26
เสาร์16 พ.ย 62
27
อาทิตย์17 พ.ย 62
28
จัันทร์18 พ.ย 62
12.30 - 17.00
รพ.กาญจนาภิเษกอ.เขมฤทัยโสภณ40-0928ส่งใบ 5 ก.ย 62
29
จันทร์18 พ.ย 62
12.30 - 17.00
รพ.กาญจนาภิเษกอ.เขมฤทัยพงษ์เทพนค 2083
ส่่งใบ 25 ก.ย 62
30
จันทร์18 พ.ย 629.00 - 12.00จัดหางานนครปฐมเบญจวรรณพงษ์เทพกต 684ส่งใบ 15 พ.ย 62
31
อังคาร19 พ.ย 62
11.00 - 13.00
เซ็นทรัล ศาลายาสุทธิดาโสภณกต 684
32
พุธ20 พ.ย 62
10.00 - 13.00
บริษัท JKN สาย 7ภารดีพงษ์เทพนค 2685ส่งใบ 5 พ.ย 62
33
พุธ20 พ.ย 629.30 - 12.00แม็คโคร เช็นทรัลศาลายาปริศนาโสภณนค 2083ส่งใบ 14 พ.ย 62
34
พฤหัสบดี21 พ.ย 629.00 - 12.00สำนักงานตำรวจภาค 7 นครปฐมกุณชญาโสภณนค 2685ส่งใบ 13 พ.ต 62
35
ศุกร์22 พ.ย 626.30 - 17.30โรงแรม S31 สุขุมวิทสิริมาสพงษ์เทพนค 2685ส่งใบ 7 ต.ค 62
36
เสาร์23 พ.ย 62
37
อาทิตย์24 พ.ย 62
38
จันทร์25 พ.ย 62
39
อังคาร26 พ.ย 626.30 - 17.30โรงแรม S31 สุขุมวิทสิริมาสพงษ์เทพนค 2685ส่งใบ 7 ต.ค 62
40
พุธ27 พ.ย 62
41
พฤหัสบดี28 พ.ย 627.30 - 10.00ม.สวนดุสิตสุุทธิดาพงษ์เทพกต 684
ส่่งใบ 12 พ.ย 62
42
พฤหัสบดี28 พ.ย 62
16.00 - 19.00
ม.สวนดุุสิตสุทธิดาพงษ์เทพกต 684ส่งใบ 12 พ.ย 62
43
ศุกร์29 พ.ย 628.00 - 13.00ม.สวนดุสิตสุทธิดาพงษ์เทพนค 2685ส่งใบ 12 พ.ย 62
44
ศุกร์29 พ.ย 62
16.00 - 19.00
ม.สวนดุสิตสุทธิดาพงษ์เทพนค 2685ส่งใบ 12 พ.ย 62
45
ศุกร์29 พ.ย 62
12.30 - 18.30
จรัลสนิทวงศ์ 35 (แก้วเงินทอง 2)สุดารัตน์โสภณกต 684ส่งใบ 11 พ.ย 62
46
เสาร์30 พ.ย 62
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...