ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ภาคเรียนที่1/2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงานได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760044103976004439010002กุดจิกเมืองเมือง 1บ้านโนนอุดม0050000.501
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายนิคม โพธิบายปกติบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู5๑๓๑๗๑๐๑๕๑๐000๘๙๐๙๓-๓๗๘๔๖๖๔นายนิคม โพธิบาย
5
2760048103976004839010005กุดจิกเมืองบ้านโนนสว่าง0011010000โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา1.52123131200015
6
3760049103976004939010006กุดจิกเมืองบ้านกุดจิก10040000.2510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิตปกติยางหลวงพิทยาคมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู239108476653
087-2145799
7
4760066103976006639010008นาคำไฮเมืองบ้านหนองกุง10040010.2510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียนและเงินบริจาค
2นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษาปกติิบ้านห้้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมือง27413101010141000078
064-9363559
นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา
8
5760071103976007139010010นาคำไฮเมืองบ้านกุดฉิม10160010.501นายนิวัฒน์ เสนาปกติบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมือง618127912141322000107
081-8737337
นายนิวัฒน์ เสนา
9
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
10
ยางหลวงพิทยาคม100122000.501
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
1นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์ปกติบ้านกุดจิกกุดจิกเมือง21814211618112224231724208982120744
นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์
11
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
12
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
13
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100