กรอกนักเรียนขาดลงพื้นที่รับผิดชอบ ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุลผู้กรอก
คลิกหน้าชื่อนักเรียนที่ขาดหมายเหตุ
2
27/8/2019, 10:16:12นายคำภีร์ ยศบุญ
ด.ช.กิตติทัศน์ เพียสังกะ, ด.ช.ณัฐิวุฒิ จอกน้อย, ด.ช.อนุชา อัมภรัตน์, ด.ญ.อนงค์นาฏ โกยรัมย์
ด.ญ.​ อนงค์​นาฎโกยรัมย์(ลากิจ)​
3
28/8/2019, 11:02:02นายคำภีร์ ยศบุญด.ช.กิตติทัศน์ เพียสังกะ, ด.ญ.ชนากานต์ บางเฟื่อง, ด.ญ.อนงค์นาฏ โกยรัมย์
ด.ญ.​อนงค์นาฎ​โกยรัมย์(ลากิจ)​
4
9/9/2019, 9:37:10
นายศิริชัย ดอกคำ
ครบ
5
12/9/2019, 9:20:02นายคำภีร์ ยศบุญด.ช.กิตติทัศน์ เพียสังกะ
6
13/9/2019, 9:49:17นายคำภีร์ ยศบุญด.ช.กิตติทัศน์ เพียสังกะ, ด.ช.อรุณกิจ เหลือล้น, ด.ญ.ชนากานต์ บางเฟื่อง
7
16/9/2019, 10:12:38
นายธิชากรณ์ ศรีโชค
ด.ช.กิตติทัศน์ เพียสังกะ, ด.ช.อรุณกิจ เหลือล้น
8
17/9/2019, 9:22:08
นายธิชากรณ์ ศรีโชค
ด.ช.กิตติทัศน์ เพียสังกะ, ด.ช.อรุณกิจ เหลือล้น, ด.ญ.ณัชชา สุปะกำ, ด.ญ.พิมพ์ชนก กลมเกลียว
9
19/9/2019, 14:05:35
นายธิชากรณ์ ศรีโชค
ด.ช.กิตติทัศน์ เพียสังกะ, ด.ญ.อนงค์นาฏ โกยรัมย์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...