Bilans_-_mikro
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FUNDACJA MEDIA 3.0
2
ul. Gierymskiego 21B, 44-207 Rybnik
3
(nazwa jednostki)
4
5
BILANS
6
7
na dzień 31.12.2015r.
8
9
10
WierszAKTYWAStan naWierszPASYWAStan na
11
12początek rokukoniec roku12początek rokukoniec roku
12
AAktywa trwałe, w tym:0,00 20 050,31 AKapitał (fundusz) własny, w tym:74 813,73 182 719,23
13
-Środki trwałe0,00 20 050,31 -Kapitał (fundusz) podstawowy500,00 500,00
14
BAktywa obrotowe, w tym,102 934,43 196 368,29 -Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)0,00 0,00
15
-Zapasy0,00 0,00 BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:28 120,70 33 699,37
16
-Należności krótkoterminowe 15 239,25 2 161,29 -Rezerwy na zobowiązania0,00 0,00
17
-Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek0,00 0,00
18
-Środki pieniężne87 695,18 194 207,00 -Rozliczenia międzyokresowe przychodów0,00 0,00
19
Suma bilansowa102 934,43 216 418,60 Suma bilansowa102 934,43 216 418,60
20
21
22
Data sporządzenia: 31.03.2016r.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...