หัวข้อบทความวิชา 01204528 Queueing Theory and Applications
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Timestampชื่อบทความชื่อวารสาร หรือชื่องานประชุมปีที่บทความตีพิมพ์คนที่ 1: รหัสนิสิต และชื่อนามสกุลคนที่ 2: รหัสนิสิต และชื่อนามสกุล
2
9/14/2012 11:12:02Data-intensive Service System: Model and Analysis2011 International Conference on Transportation, Mechanical, and Electrical Engineering (TMEE)20115514552519 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย5514552560 นายตะวัน เชื้อเมืองพาน
3
9/14/2012 12:28:04Queueing Theory Modeling of a CPU-GPU SystemHigh Performance Extreme Computing Conference201254145500425414550018
4
9/14/2012 13:14:08Enhancing Discrete Event Network Simulators with Analytical Network Cloud ModelsInternational Workshop Inter-domain Performance and Simulation20035514552535 นายณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์5514552551 นายณัฐพล แสงไทยารักษ์
5
9/14/2012 13:49:03Formal Performance Measures for Asymmetric CommunicationICCGI 2012 : The seventh international multi-conference on computing in the global information technology20125514552659 ร.ท.วิทูร วิถีประดิษฐ์5514552675 นายศุภมิตร ปลาทอง
6
9/14/2012 15:34:19The M/G/1 Queueing System with Vacations and Timer-Controlled ServiceIEEE Transactions on communications,Vol.42,No. 2/3/419945514552624 นายเพชรภูมิ พุ่มแจ้ง5514552586 นางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด
7
9/14/2012 19:05:42 Analytical Modeling for Delay-Sensitive Video Over WLANMultimedia, IEEE Transactions on20125414550832 นายวรพล ตั้งก่อเกียรติกุล5414551162 นายวิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์
8
9/14/2012 20:51:04ModelingandAnalysisforProactive-decision SpectrumHandoffinCognitiveRadioNetworksIEEE Communications Society subject matter experts for publication in the IEEE ICC 2009 proceedings20095514552578 นางสาว ธีราภรณ์ จิระรัตน์5514552501 นาย กฤษฎี เจริญเนตร์
9
9/16/2012 23:28:46Analytical modeling of call admission control schemes for multiclass traffic mobile wireless networksGCC Conference (GCC), 2006 IEEE20065414550026 นายจักรี แก้วพิบูลย์5414550123 นายวิภาค คงขุนทด
10
9/16/2012 23:45:40Performance Evalution of Ad-Hoc Wlan by M/G/1 Queueing ModelThe International Conference on Information Technology20055514552543 นายณัฐพล สุนทราภา5514552691 นายสุเมธ วิเศษพานิช และ นายเอกชัย
11
9/17/2012 19:11:12Hierarchical scheduling framework for QoS service in WiMAX point-to-multi-point networksIET Communication Journal20105317550068 นางสาวสุชาดา ชมจันทร์5417550019 นายสุรชัย จิตพินิจยล
12
9/17/2012 22:00:41เปลี่ยน ** A Delayed Vacation Model of an M/G/1 Queue with Setup Time and its Application to SVCC-based ATM NetworkIEICE19965514552551 นายณัฐพล แสงไทยารักษ์5514552535 นายณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์
13
9/18/2012 14:27:36Modeling and Analysis of Active Queue Management Schemes under Bursty TrafficInternational Journal of Wireless Information Networks, Vol. 13, No. 2, April 200620065414550859 นายพีรพงษ์ ทองภูเบศร์5414551171 นายคมเมธ วงศ์วสุ
14
9/18/2012 22:12:12A performance analysis model of PC-based software router supporting IPv6-IPv4 translation for residential gatewayInternational Journal of Information Processing Systems20055414550115 นายวรา วังฉาย
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu