Miejsce odbioru decyzji – stypendium rektora : Arkusz1