BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Фінансове управління Руськополянської сільської ради
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
18.08.2021 р. № 11
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
12
1.3700000Фінансове управління Руськополянської сільської ради44094056
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.3710000Фінансове управління Руськополянської сільської ради44094056
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.37101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах23546000000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1321805 гривень , у тому числі загального фонду – 1281805 гривень та спеціального фонду – 40000 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України,
рішенням Руськополянської сільської ради "Про створення фінансового управління Руськополянської сільської ради, затвердження Положення про фінансове управління та вжиття заходів щодо його державної реєстрації"від 15.12.2020 № 2-23/VIII,
рішення Руськополянської сільської ради "Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік " від 24.12.2020 №3-41/VIII,
рішення Руськополянської сільської ради від 16.08.2021 №9-19 /VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради №3-41/VIІ від 24.12.2020 року «Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік»
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22

з/п
Ціль державної політики
23
7. Мета бюджетної програми
24
Керівництво і управління у відповідній сфері
25
8. Завдання бюджетної програми
26

з/п
Завдання
27
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30

з/п
Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері1 281 80540 0001 321 805
33
Усього1 281 80540 0001 321 805
34
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
35
гривень
36

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
37
12345
38
Усього
39
11. Результативні показники бюджетної програми
40

з/п
ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації
Загальний фондСпеціальний фондУсього
41
1234567
42
1затрат
43
кількість штатних одиницьод.штатний розпис9,000,009,00
44
витрати на придбання комп'ютерної технікитис.грн.розрахунок0,0040,0040,00
45
2продукту
46
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації листів звернень250,000,00250,00
47
3ефективності
48
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.250,000,00250,00
49
витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.розрахунок146,870,00146,87
50
Начальник фінансового управлінняЮлія ХРЯПАК
51
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
52
ПОГОДЖЕНО:
53
Фінансове управління Руськополянської сільської ради
54
Начальник фінансового управлінняЮлія ХРЯПАК
55
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
56
18.08.2021 р.
57
М.П.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100