ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
KONTAKTNÁ OSOBA ku príležitosti stretnutia absolventov GMK (16.9.2017) - pri príležitosti 155. výročia založenia školy
2
Zoznam budeme priebežne aktualizovať a doplňať - v prípade nahlásenia zmeny kontaktujte nás prostredníctvom mailu : gmkstretnutie@gmk-ra.sk
3
poznamka- zelenou farbou je potvrdená kontaktná osoba
4
RočníkA/BROČNÍK / KONTAKTNÁ OSOBA
5
1949AJozef Šperka
6
1950AMUDr. Karol Korpáš
7
1951A Gizela Rožková
8
1952AIng. Dezider Nandráži
9
1953AIng. Ľudovít Barančok
10
1953AKViliam Bábela
11
1954AMagdaléna Brocková
12
1955AMgr. Ondrej Mladší
13
1956ADanuše Blanárová (A+B)
14
BDanuše Blanárová (A+B)
15
1957AIng. Rastislav Valko
16
BIng. Rastislav Valko
17
1958AEva Rovná (A + B)
18
BEva Rovná (A + B)
19
1959AIng. Igor Hock (A+B)
20
BB - Ing. Igor Hock
21
1960AŠtefan Ivan (A+B)
22
BŠtefan Ivan
23
1961-
24
1962AMUDr. Monika Paulická
25
BMgr. Štefan Haviar
26
1963AIng. Jozef Šuhaj
27
BEduard Sendrei
28
1964AIng. Želmíra Tomaškovičová
29
BIng. Želmíra Tomaškovičová
30
1965AMgr. Margita Mladšia (A+B)
31
B
32
1966AMgr. Milina Molnárová, PaedDr. Blažena Sabolová
33
BMargita Zajacová
34
1967AJarmila Rečníková
35
B?
36
CMgr. Margita Matúšová
37
1968AMgr. Eva Danková
38
BMargita Kvetková
39
Cžiadne informácie
40
1969AHelena Tothová
41
BMgr. Oľga Kantorová
42
CBc. Ľudmila Ďurďáková
43
1970AIng. Tatiana Pullmanová
44
BĽubica Jánová
45
1971AVeronika Némethová
46
BIng. Martin Cangár
47
CZdenka Štefaňárová
48
1972BMichal Kysel
49
CIng. Ondrej Bindas
50
1973AMgr. Zuzana Háková
51
CIng. Mária Šablatúrová
52
1974AIng. Marián Ganaj
53
BMgr. Elena Belicová
54
1975AAnna Vrbiarová
55
BIng. Monika Bošanská
56
1976AIng. Daniela Pršebicová
57
BJUDr. Milena Rybárová
58
1977AOndrej Ďurej
59
BOndrej Ďurej
60
1978AIng. Oľga Dávidová
61
BIng. Július Kvetko, CSc.
62
1979ARNDr. Milota Dendisová
63
BDanica Liptáková
64
1980AĽubica Polláková
65
BIng. Pavel Kochjar
66
1981AMgr. Adriana Ružiaková
67
BMUDr. Jana Štempelová
68
1982ARNDr. Eva Vidová
69
BMgr. Katarína Nikmonová
70
1983AMgr. Zuzana Baranová
71
BIng. Eva Hicárová
72
1984AIng. Daniela Vdolečková
73
BIng. Juraj Frandel
74
1985AJana Antalová
75
BKatarína Sentandrášiová
76
1986AMgr. Iveta Jančíková
77
B RNDr. Tatiana Pavlíková
78
1987AMgr. Anna Hricovínyová
79
BIng. Želmíra Vojtková
80
1988AIng. Helena Turisová
81
BIng. Mariana Poprocká
82
1989AMgr. Katarína Hviščová
83
BMgr. Roman Haviar
84
1990AIvana Bodnárová
85
BIng. Libor Mladší
86
1991AErika Kollárová
87
BPeter Dobšinský
88
1992AMgr. Jana Mladšia
89
BIng. Erika Javorčíková
90
1993AZoja Bagácsová
91
BMgr. Martina Pirochová
92
1994AMgr. Ľubica Belicová
93
BRoman Špalda
94
1995AMgr. Natália Poprocká
95
BMgr. Lucia Medvecová
96
1996AMgr. Mária Vojtková
97
BMgr. Ján Žgravčák
98
1997AZuzana Belánová
99
BPhDr. Miroslav Cangár
100
1998AEva Viestová