ทุนการศึกษาและกำหนดการรับนักศึกษาต่างชาติ 2019 Fall Semester
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับชื่อทุนช่วงเวลาการรับสมัครรายละเอียดลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12019 Huayu Enrichment Scholarship for Thai students
1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562
ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น
- จำนวนทุน 120 เดือน
- ระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 เดือน (1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563)
- เงินสนับสนุน 25,000 NTD / เดือน
- ผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.2
- คะแนนภาษา
TOCFL Level 3 สำหรับระยะเวลา 9-12 เดือน
TOCFL Level 2 หรือผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEIC 550 ขึ้นไป สำหรับระยะเวลา 3-6 เดือน
*** ไม่รับผลสอบ HSK
https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/2625.html
3
22019 Taiwan Scholarship Program for Thai students
1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562
ทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก
- จำนวนทุน 17 ทุน
- ค่าเล่าเรียน เทอมละ 40,000 NTD
*** มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนเพิ่มเติม กว่า 40 แห่ง
- เงินสนับสนุนรายเดือน
ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 NTD
ปริญญาโทและเอก เดือนละ 20,000 NTD
- ผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.6 หรือในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.0
- คะแนนภาษา
หลักสูตรภาษาจีนทั้งหมด TOCFL Level 3 (ไม่รับผล HSK)
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด
TOEFL 550 (CBT 213 หรือ IBT 79)
IELTS 6.0
TOEIC 750
https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/2615.html
4
3
2019 TaiwanICDF’s International Higher Education Scholarship Program
1 มกราคม - 15 มีนาคม 2562
ทุนระดับปริญญาโทและเอก
- จำนวนทุน ประมาณ 5 ทุน
- เงินอุดหนุน
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าเทอม
หอพัก (ในมหาวิทยาลัย)
ประกัน
หนังสือเรียน
รายเดือน ปริญญาโท เดือนละ 15,000 NTD ปริญญาเอก เดือนละ 17,000 NTD
https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/2602.html
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu