ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
2
3
คีย์ชื่อโรงเรียน ---->ชื่อโรงเรียนโปรดระบุปีการศึกษา2562
4
5
6
กรุณาคีย์ชื่อโรงเรียนให้ถูกต้องค่ะ
7
8
ชื่อโรงเรียนFALSEตำบลอำเภอ
9
10
รหัสโรงเรียนSMIS (8 หลัก)PERCODE (6 หลัก)กระทรวง (10 หลัก)กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
11
FALSE
12
13
ชื่อ ผอ. โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ผอ.โรงเรียน
14
15
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา2562ระดับชั้นที่เปิดสอน
16
17
ข้อมูล ณ วันที่อ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวมมัธยม
ตอนต้น
18
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
19
เทอม1/2562000000
20
ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562000000000000000
21
รวมจำนวนนักเรียน 1/2562 ทั้งสิ้นยังไม่ถึงรอบการทำข้อมูล
22
เทอม2/2562000000
23
ณ วันที่ 10 พ.ย.2562000000000000000
24
รวมจำนวนนักเรียน 2/2562 ทั้งสิ้นยังไม่ถึงรอบการทำข้อมูล
25
รอบพิเศษ3/2562000000
26
ณ วันที่ 10 ธ.ค.2562000000000000000
27
รวมจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธ.ค.2561ยังไม่ถึงรอบการทำข้อมูล
28
สิ้นปี 2562000000
29
ณ วันที่ 31 มี.ค.2563000000000000000
30
รวมจำนวนนักเรียน สิ้นปี 2562 ทั้งสิ้นยังไม่ถึงรอบการทำข้อมูล
31
32
จัดทำโดย : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม DLICT สพป.นราธิวาส เขต 1 (EMAIL : dmc.nara1@gmail.com)
ติดต่อสอบถาม : นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
33
Loading...