แบบบันทึกข้อมูลเกียรติยศ ชาวกาญจนา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
เกียรติยศ "กาญจนา"
2
งานวิชาการ ร่วมกับ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา (ICT)บันทึกข้อมูล | Click
3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี | w w w . k n . a c . t h
4
5
ปีการศึกษา
รางวัล หรือ ผลงานชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัล หรือ ผลงานหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับรูปภาพ
6
2560
เหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ลำดับที่ 4
การแข่งขันเว็บไซต์ประเภท Web editor ม.4-6
1. นางสาวกมลธิชา สมุทรสาคร ม.6/11 รหัส 29379
2. นายธนพัทธ์ บริสุทธิ์ ม.4/17 รหัส 31570
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12/2/2018
https://drive.google.com/open?id=1ZbWbktM_qQtSbofx3lG8neaPQ0rbzMH0, https://drive.google.com/open?id=1WO66wfUPB8m9FTY4AO1y5MvwtZlOPyFT, https://drive.google.com/open?id=1EE5uRwgiFlTLND2oukZp3CXfL-1sGp17
7
2560ครูสอนดีนางสุปราณี. อุทยานวรรธนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
16/1/2017
8
2556
โล่รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.
นางณพิชญา เพชรพิมลคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ16/1/2013
9
2556
เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ณพิชญา เพชรพิมลสพฐ.7/7/2013
10
2559
เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ณพิชญา เพชรพิมลสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ4/1/2018
11
2556
โล่รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.
ดร.ชยพล เพชรพิมลคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ15/7/2013
12
2559โล่ ครูดีไม่มีอบายมุขดร.ชยพล เพชรพิมลคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ15/2/2018
13
2559
เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
ชยพล เพชรพิมลสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ4/1/2018
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
data
Show Award
STUDENT
TEACHER
 
 
Main menu