--แบบบันทึกข้อมูลเกียรติยศ ชาวกาญจนา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
เกียรติยศ "กาญจนา"
2
งานวิชาการ ร่วมกับ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา (ICT)
3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี | w w w . k n . a c . t h
4
5
ปีการศึกษา
รางวัล หรือ ผลงาน
ชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัล หรือ ผลงาน
วันที่
6
2561ชนะเลิศ การแข่งขัน WRG หุ่นยนต์ประเภท Rugby รุ่น Senior
1. นายศุภกร แซ่โพ้ง
2. นายนรุตม์ จันทร์แย้ม
3. นายธนวิชญ์ แซ่อึ้ง
4. นางสาวปุณยนุช คงถาวร
5. นางสาวญาดา ชาญวิทยา
5 สิงหาคม 2561
7
2560
เหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ลำดับที่ 4
การแข่งขันเว็บไซต์ประเภท Web editor ม.4-6
1. นางสาวกมลธิชา สมุทรสาคร ม.6/11 รหัส 29379
2. นายธนพัทธ์ บริสุทธิ์ ม.4/17 รหัส 31570
12 กุมภาพันธ์ 2560
8
2560ครูสอนดีนางสุปราณี. อุทยานวรรธนะ16 มกราคม 2559
9
2556
โล่รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.
นางณพิชญา เพชรพิมล7 กรกฎาคม 2559
10
2556
เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ณพิชญา เพชรพิมล4 มกราคม 2560
11
2559
เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ณพิชญา เพชรพิมล19 มกราคม 2559
12
2556
โล่รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.
ดร.ชยพล เพชรพิมล15 กรกฎาคม 2559
13
2559โล่ ครูดีไม่มีอบายมุขดร.ชยพล เพชรพิมล15 กุมภาพันธ์ 2559
14
2559
เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
ชยพล เพชรพิมล22 มกราคม 2559
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu