ระบบแจ้งซอมอุปกรณ์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ลำดับที่วันที่เวลาผู้รับใบแจ้งผู้แจ้งกลุ่มงานประเภทรายละเอียด
ต้องการแล้ว
บริหาร
วันที่นายช่าง
ผลการประเมิณเบื้องต้น
ซ่อมแซมเรียบร้อย
พ่อบ้านรับทราบ
พัสดุรับทราบ/ติดต่อช่าง
ช่างประเมินราคา
ผอ.อนุมัติ
ช่างภายนอก
3
เสร็จวันที่
รับทราบ
รับงาน
ซ่อมเรียบร้อย
ซ่อมได้ต้องซื้ออุปกรณ์ร้านใกล้เคียง
ซ่อมได้ซื้ออุปกรณ์ที่อำเภอเมือง
ต้องจ้างช่างภายนอก
ณ วันที่
แจ้งพัสดุ
ภายนอกประเมินราคา
รอ ผอ.อนุมัติ
รอช่างภายนอก
ซ่อมเสร็จแล้ว
4
1
17 ก.ค 60
10.00 น.
วิสุทธิ์ศักดิ์
วิไลแก้ว
การพยาบาลผู้คลอด
หลอดไฟเปิดไม่ออก
ไม่ระบุ
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
/18 ก.ค 60
5
มุ้งลวดขาดชำรุด
ไม่ระบุ
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
/16 ส.ค 60
6
บานเกร็ดแตก เปิดไม่ได้
ไม่ระบุ
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
/16 ส.ค 60
7
ประตูห้องประชุม
ประตูห้องประชุมเปิดมีเสียงดัง เปิดลำบาก
ไม่ระบุ
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
/18 ก.ค 60
8
พัดลมเปิดไม่ได้ ๒ เครื่อง
ไม่ระบุ
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
/18 ก.ค 60
9
ห้องน้ำถ่ายอุจจาระกดล้างไม่ลง
ไม่ระบุ
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
/18 ก.ค 60
10
2
17 กค 60
14.15 น.
วิสุทธิ์ศักดิ์
นส.ปีใหม่
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ก๊อกน้ำแบบหางปลา หมุนไม่ได้
18 กค 60
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
//18 ก.ค 60
11
ที่เหยีบบก๊อกน้ำ
สายเหบียบเปิดก๊อกน้ำขาด
18 กค 60
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
//18 ก.ค 60
12
3
17 ก.ค 60
14.15 น.
วิสุทธิ์ศักดิ์
นางมะลิสา
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
หลอดไฟกระพริบจำนวน ๑ หลอด
19 กค 60
17 ก.ค 60
17 ก.ค 60
//18 ก.ค 60
13
4
18 ก.ค 60
10.40 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
องค์กรแพทย์
องค์กรแพทย์
ป้ายไฟ
ป้ายไฟหน้าโรงพยาบาลเวลากลางคืนดับ
19 ก.ค 60
18 ก.ค 60
18 ก.ค 60
//19 ก.ค 60
14
5
18 ก.ค 60
11.20 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
นางอภิรดา
OPDตาชั่งแบบยืน
ตาชั่งผู้ใหญ่แบบยืน วัดค่าไม่ตรง หลังวัดจะย้อนกลับหลัง
20 ก.ค 60
18 ก.ค 60
18 ก.ค 60
/19 ก.ค 60
15
6
19 ก.ค 60
10.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
น.สรุจิราพร
งานคุณภาพหลังคารั่ว
เดิดการรั่วของซึมของน้ำฝนบริเวณหน้าห้องศูนย์คุณภาพ
21 ก.ค 60
19 ก.ค 60
19 ก.ค 60
/
16
7
19 ก.ค 60
10.50 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
นางอัมพวัลย์
แม่บ้านห้องน้ำ
ประตูไม่มีที่ล็อค บานพับชำรุด ก๊อกน้ำหัก โถส้วมตัน
21 ก.ค 60
19 ก.ค 60
19 ก.ค 60
//20 ก.ค 30
17
8
21 ก.ค 60
10.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
น.สพิชญาพร
แพทย์แผนไทย
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
25 ก.ค 60
21 ก.ค 60
21 ก.ค 60
///16 ส.ค 60
18
9
21 ก.ค 60
09.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
น.สพิชญาพร
แพทย์แผนไทย
ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน ชั้น 3 แฟลตที่พัก รั่วซึม มีน้ำขัง
ไม่ระบุ
21 ก.ค 60
21 ก.ค 60
19
10
24 ก.ค 60
9.00 น
ดวงเนตร
งานรังสีวิทยา
พัดลมโคจร
พัดลมโคจรห้องฟิล์มเปิดแล้วมีเสียงดังมาก
25 ก.ค 60
24 ก.ค 60
24 ก.ค 60
//25 ก.ค 60
20
เดินสาย Lan และสายไฟตรงจุดลงทะเบียน X-ray (หน้าห้อง)
/25 ก.ค 60
21
เพื่อเตียมรับการประเมินตามมาตรฐานในวันที่ 26 ก.ค 60
/25 ก.ค 60
22
11
25 ก.ค 60
วิสุทธิ์ศักดิ์
ห้องคลอด
เครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นห้องประชุมเล็ก
27 ก.ค 60
25 ก.ค 60
25 ก.ค 60
///16 ส.ค 60
23
12
26 ก.ค 60
15.15 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ปวีณาERฝ้าเพดาน
เพดานห้องฉุกเฉิน 2 ane Resnscibher รั่ว
27 ก.ค 60
26 ก.ค 60
26 ก.ค 60
24
13
27 ก.ค 60
09.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
จริญาลักษณ์
แฟลตก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำในห้องน้ำหลุด (แฟลตเก่าชั้น 1)
31 ก.ค 60
27 ก.ค 60
27 ก.ค 60
25
14
27 ก.ค 60
09.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ศิริพรแฟลตใหม่ฝ้าเพดาน
แฟลตใหม่ห้อง 3/1 ชั้น 3 (ห้องฝ้าย) ฝ้าเพดานระหว่างห้องน้ำ
7 ส.ค 60
27 ก.ค 60
27 ก.ค 60
26
กับห้องครัวเปิดออก กระเบื้องแตก ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด
27
ล็อคไม่ได้ ที่ฉีดล้างชำระในห้องน้ำแตกรั่วซึม
28
15
27 ก.ค 60
10.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
นันทะนา
ห้องตลอดหลังคา อาคารหลังคา มีน้ำรั่ว 2 จุด
27 ก.ค 60
27 ก.ค 60
27 ก.ค 60
29
16
27 ก.ค 60
11.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
พนมศักดิ์
IPDชักโครก
ชักโครกห้องน้ำผู้ป่วยชาย ชักโครกตัน
27 ก.ค 60
27 ก.ค 60
27 ก.ค 60
//27 ก.ค 60
30
17
27 ก.ค 60
01.40 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ลลิตา
แฟลตชั้น 3
ห้องน้ำ
ท่อน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำหลุด ฝารองนั่งชักโครกแตกหัก
31 ส.ค 60
27 ก.ค 60
27 ก.ค 60
//3 ส.ค 60
31
ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานห้องน้ำหลุด ลูกบิดประตูทางเข้าห้อง ห้องนอน ชำรุด
32
ล็อคไม่ได้ ลูกบิดห้องน้ำชำรุด ผนังห้องนอนรั่วซึม ห้องโถง
33
รั่วซึม เวลาฝนตก น้ำซึมรั่วทั้งห้อง ไม่สามารถนอนได้
34
ประตูห้องน้ำปิดไม่ได้
35
18
1 ส.ค 60
14.08 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ประเทียน
งานอาคารสถานที่
ห้องน้ำ
โถปัสสาวะรั่วซึมมีน้ำหยด (ห้องน้ำ OPD)
2 ส.ค 601 ส.ค 601 ส.ค 60/1 ส.ค 60
36
19
3 ส.ค 60
08.46 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
อาณัติ
งานประกันสุขภาพ
บ้านพัก
ประตูบ้านพักด้านหลังบริเวณห้องครัว จำนวน 1 บาน (พังลง-
4 ส.ค 603 ส.ค 603 ส.ค 60
37
มาทั้งหลังบ้านใช้การไม่ได้) ประตูห้องน้ำ จำนวน 1 บาน (ชำรุด)
38
กลอนลูกบิดประตูหน้าบ้าน จำนวน 1 อัน
39
20
3 ส.ค 60
09.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สุปราณี
IPDห้องน้ำ
ห้องหญิงรวม โถส้วมชำรุดกดน้ำไม่ได้ อ่างล้างมือก๊อกเสีย หัวฉีด
ไม่ระบุ
3 ส.ค 603 ส.ค 60/17 ส.ค 60
40
ชำรุด 1 ฝักบัวห้องอาบน้ำชำรุด 1 ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเสียพิเศษ2
41
ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุดพิเศษ1 กลอนประตูห้องน้ำชำรุดพิเศษ3 ก๊อก
42
น้ำอ่างล้างมือห้อง 1 อ่างล้างมือเท้าเหยียบชำรุดพิเศษ 5 อ่างล้าง
43
มือเท้าเหยียบชำรุดหักผู้ป่วยหญิงรอบ ห้องน้ำหญิงลานหอบหืด
44
อ่างล้างมือเท้าเหยียบชำรุด 1 ห้องน้ำตัว U หัวฉีดชำรุด
45
21
3 ส.ค 60
09.20 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ศิริพรแฟลตใหม่ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานในห้องนอนมีน้ำรั่วซึมรวมถึงห้องโถง และหย่อนลงมา
31 ส.ค 60
3 ส.ค 603 ส.ค 60
46
ฝ้าเพดานระหว่างห้องน้ำและห้องครัวเปิดออกร่วงแตก
47
22
8 ส.ค 60
08.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
นันทะนา
ห้องคลอด
เครื่องปรับอากาศ
แอร์ ห้องรอคลอด ห้องประชุมห้องคลอด เปิดได้แต่ไม่เย็น
8 ส.ค 608 ส.ค 603 ส.ค 60
48
ห้องคลอด
เครื่องฟังเสียงหัวใจ
เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ แบตเตอร์รี่ไม่เก็บไฟ ชาร์ทแล้ว
8 ส.ค 608 ส.ค 608 ส.ค 60
49
ไฟไม่เข้า
50
23
8 ส.ค 60
10.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ณัฐนันท์
ER
เครื่องจับ O2 Sat
ตัวจับ O2 Sat Alam อ่านค่าไม่ได้
ไม่ระบุ
8 ส.ค 608 ส.ค 60
51
หลังคา
หลังคาห้อง ER รั่ว หยดลงพื้นหน้าประตู
52
ก๊อกน้ำก๊อกน้ำ รั่ว ซึม ตลอด (ในห้อง ER)
53
24
10 ส.ค 60
14.45 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ชุรีพรซัพพลาย
เครื่องซักผ้า
ปุ่มควบคุมเครื่องซักผ้า (เครื่องที่ 1 ) กดไม่ได้
11-20 ส.ค 60
10 ส.ค 60
10 ส.ค 60
/15 ส.ค 60
54
ตู้อบ
ตู้อบสายยางทางการแพทย์ อุณภูมิไม่มาตรฐาน
55
25
11 ส.ค 60
10.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สิรินดา
IPD
เครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องวัดความดันโลหิต มีแบตเตอร์รี่แต็ม แต่วัดความดันโลหิต
ไม่ระบุ
11 ส.ค 60
11 ส.ค 60
/11 ส.ค 60
56
ไม่ได้
57
26
11 ส.ค 60
11.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ประเทียน
งานอาคารสถานที่
ก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำเสีย อยากให้ซ่อมโถปัสสาวะรั่วซึม มีกลิ่นเหม็น
ไม่ระบุ
11 ส.ค 60
11 ส.ค 60
58
27
11 ส.ค 60
08.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ปีใหม่ERประตูเลื่อน
ประตูเลื่อนทางเข้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เลื่อนลำบากเวลาเลื่อน
15-16 ส.ค 60
11 ส.ค 60
11 ส.ค 60
/17 ส.ค 60
59
ต้องใช้คน 1-2 คนช่วยเลื่อนและ มีเสียงเวลาเลื่อน มันฝืด
60
28
11 ส.ค 60
13.26 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
กุลจิรา
LABประตู
ประตูเปิด-ปิด เสียงดังรบกวนผู้ที่มารับบริการ
11 ส.ค 60
15 ส.ค 60
15 ส.ค 60
/15 ส.ค. 60
61
หลอดไฟ
หลอดไฟกะพริบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
62
29
15 ส.ค 60
09.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สมศักดิ์
หมวดยานบอร์ดกระดานขนาด 1.20 x 200 เมตร
15 ส.ค 60
15 ส.ค 60
15 ส.ค 60
/15 ส.ค. 60
63
30
17 ส.ค 60
15.50 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
วัลลีซัพพลายสายไฟ
สายไฟละลายทำให้เครื่องอบผ้าใช้งานไม่ได้
ไม่ระบุ
18 ส.ค 60
18 ส.ค 60
/15 ส.ค. 60
64
31
17 ส.ค 60
15.50 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
วัลลีซัพพลาย
เครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Image ไม่ทำงาน
ไม่ระบุ
18 ส.ค 60
18 ส.ค 60
65
32
18 ส.ค 60
09.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สมศักดิ์
หมวดยานรถ ส่งคนไข้
ไฟห้องผู้โดยสาร ไม่ออก 4 หลอด ไฟน้ำเงินแดงข้างรถไม่ออก
22 ส.ค 60
18 ส.ค 60
18 ส.ค 60
/
66
รถ กจ.238
67
เกย์วัด ออกซิเจน ในหัวถัง และในตัวรถ
68
33
18 ส.ค 60
10.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ปิญากรณ์
กลุ่มการพบาบาล
หลอดไฟ
ไฟฟ้าไม่ติด ในห้องบ้านพัก จำนวน 2 หลอด
31 ส.ค 60
18 ส.ค 60
18 ส.ค 60
/21 ส.ค. 60
69
34
18 ส.ค 60
10.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สุปราณี
IPDห้องน้ำ
ห้องตันล้างไม่ลง คนไข้ใช้งานไม่ได้
18 ส.ค 60
18 ส.ค 60
18 ส.ค 60
/18 ส.ค 60
70
35
21 ส.ค 60
09.55 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ศิริพรIPD
หลอดไฟ อ่างล้างมือ
หลอดไฟกะพริบในห้องทำงานพยาบาล (ต้องการแล้วเสร็จด่วน เนื่อง
21 ส.ค 60
21 ส.ค 60
21 ส.ค 60
/24 ส.ค 60
71
จะมีการประเมิน - อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล
72
แอร์ไม่ทำงาน
73
36
21 ส.ค 60
10.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สุปราณี
IPDห้องน้ำส้วมเต็ม
21 ส.ค 60
21 ส.ค 60
21 ส.ค 60
/21 ส.ค 60
74
37
22 ส.ค 60
10.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
นนัทนาห้องคลอดห้องน้ำหัวฉีดชำระในห้องน้ำที่กดหัก
22 ส.ค 60
22 ส.ค 60
22 ส.ค 60
/24 ส.ค 60
75
38
23 ส.ค 60
10.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
พนมศักดิ์
ซักฟอกเครื่องอบผ้า
ท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องอบผ้าเล็กมาก อยากให้ขยายให้ใหญ่
24 ส.ค 60
23 ส.ค 60
23 ส.ค 60
/24 ส.ค 60
76
39
24 ส.ค 60
09.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
พิจตรIPD
พัดลม ท่อน้ำอุดตัน
พัดลมเตียง 3 4 หญิงไม่หมุน พิเศษ5 พัดลมชำรุด อ่างล้างมือพิเศษ
ไม่ระบุ
24 ส.ค 60
24 ส.ค 60
77
4 ตัน ท่อน้ำอุดตันฝั่งชาย ท่ออุดตันห้องผู้พิการตรงคลินิกหอบหืด
78
ท่อน้ำอุดตันฝั้งหญิง ล้อเข็นออกซิเจนชุดรุดไม่หมุน ลากไม่ได้ซ่อมด่วน
79
40
24 ส.ค 60
13.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
วิไลรัตน์
ซัพพลายอ่างล้างมืออ่างล้างเครื่องมือท่ออุดตัน
25 ส.ค 60
24 ส.ค 60
24 ส.ค 60
/6 ก.ย. 60
80
41
28 ส.ค 60
09.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
พจณิชาLABอ่างล้างมืออ่างล้างมือในห้องน้ำ
28 ส.ค 60
28 ส.ค 60
28 ส.ค 60
81
42
29 ส.ค 60
09.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
อรุณีโรงครัวโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่มีเสียง ไม่มีสัญญาณ
29 ส.ค 60
29 ส.ค 60
29 ส.ค 60
/6 ก.ย. 60
82
43
29 ส.ค 60
10.00 น
พนมศักดิ์
ซักฟอกกระเบื้อง
กระเบื้องหลังคาซักฟอกแตกตรงเครื่องซักผ้า
30 ส.ค 60
29 ส.ค 60
29 ส.ค 60
/6 ก.ย. 60
83
ฝนตกน้ำรั่วลงเครื่อง
84
44
29 ส.ค 60
14.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
นันทนาห้องคลอดโทรทัศน์โทรทัศน์เปิดแล้วภายในจอไม่ชัด
30 ส.ค 60
29 ส.ค 60
29 ส.ค 60
ซ่อมไม่ได้เป็นเครื่องรุ่นเก่า
เปลี่ยนเครื่องใหม่
85
4531 ส.ค. 60
09.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
อรุณีโรงครัวห้องน้ำห้องน้ำเต็ม31ส.ค. 6031 ส.ค. 6031 ส.ค. 60/31 ส.ค. 60
86
4631 ส.ค. 60
09.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
พนมศักดิ์
ซักฟอก
เคริื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้าระบบไม่ทำงาน มีนำ้รั่วลงพื้นตลอด
31 ส.ค. 6031 ส.ค. 6031 ส.ค. 60/
87
4731 ส.ค. 60
09.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สิปปนนท์
ICTหลอดไฟ
หลอดไฟไม่ติด 2 ดวง และหลอดไฟมีอาการกระพริบ สลัวเป็นระยะ
31 ส.ค. 6031 ส.ค. 60/6 ก.ย. 60
88
ทำให้รู้สึกปวดหัวและเมื่อยล้าสายตา
89
4831 ส.ค. 60
11.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
อภิรดาOPDหลอดไฟ
หลอดไฟห้องตรวจ 3 (หลอดสั้น) 1 หลอด
31 ส.ค. 6031 ส.ค. 6031 ส.ค. 60/6 ก.ย. 60
90
หลอดไฟยาว หน้าโต๊ะ Screen 1 หลอด เปิดไม่ได้
91
494 ก.ย. 60
09.30 น
วิสุทธิ์ศักดฺิ์
นันทนาห้องคลอดหลอดไฟหลอดไฟเปิดแล้วไฟไม่ออก5 ก.ย. 604 ก.ย. 604 ก.ย. 60/4 ก.ย. 604 ก.ย. 60
92
505 ก.ย. 60
15.30 น
วิสุทธิ์ศักดฺิ์
นันทนาห้องคลอดฟ้าเพดาน
หลอดไฟเครื่อง Radiant warmer มีนำ้ซึมมีเชื้อรา หลอดไฟเปิดไม่ออก
6 ก.ย. 605 ก.ย. 605 ก.ย. 605 ก.ย. 60
93
517 ก.ย. 60
15.00 น
วิสุทธิ์ศักดฺิ์
ณัฐกานต์
กายภาพห้องน้ำห้องน้ำกดชักโครกไม่ลง14 ก.ย. 607 ก.ย. 607 ก.ย. 60/7 ก.ย. 60
94
5211 ก.ย. 60
08.00 น
วิสุทธิ์ศักดฺิ์
ภาวิณีERโทรศัพท์
โทรศััพท์ EMS ประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของ TOT โทรติดแต่ไม่
12 ก.ย. 6011 ก.ย. 6011 ก.ย. 60
95
ส่งเสียง และแสงเดตื่อนขณะมีคนโทรเข้า
96
5311 ก.ย. 60
14.00 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สิรินดา
IPDโทรศัพท์
โทรศัพท์์มือถือเคลื่อนที่ Trve ใช้งานไม่ได้
11ก.ย. 6011 ก.ย. 6011 ก.ย. 60/12 ก.ย. 60
97
5414 ก.ย. 60
10.15 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
สิิรินดา
IPDราวผ้าม่าน
ราวใส่ผ้าม่านห้องพิเศษสงฆ์ฝั่งชายหลุด
14 ก.ย. 6014 ก.ย. 6014 ก.ย. 6014 ก.ย. 60
98
5519 ก.ย. 60
13.30 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
พงษ์สกร
ทันตกรรมฝ้าเพดาน
ฝ้า ในบ้านพัก ชั้น 2 หน้าห้องนอน พัง มีค้างคาวเข้ามาในบ้าน
ต.ค พ.ย 60
19 ก.ย. 6019 ก.ย. 6019 ก.ย. 60
99
5621 ก.ย. 60
09.15 น
วิสุทธิ์ศักดิ์
ณัฐกานต์
เวชกรรมฟื้นฟู
ปลั๊กไฟ
ปลั๊กหม้อต้มช๊อต มีอาการไหม้ที่ตัวปลั๊กและเต้าเสียบ ต้องการให้ซ่อมด่วน
21ก.ย. 6021 ก.ย. 6021 ก.ย. 60/
100
เนื่องจากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้แผ่นประกบร้อน
Loading...