ABC
1
2
3
4
INTRODUKTION
5
6
Detta är en del av Svenska Jujutsufederationens Arrangörsguide
7
www.jujutsufederationen.se/arrangera
8
Besök sidan och läs innan du börjar arbeta utifrån checklistorna.
9
10
11
Översikt över flikar
12
1. Checklista för tävlingsarrangemang
13
2. Översiktstabell över funktionärer
14
15
Skapa kopia av detta kalkylark för att kunna göra noteringar
(Meny: Arkiv -> Kopiera…)
16
Observera att ev. ändringar som Svenska Jujutsufederationen
gör i checklistorna ej uppdateras i din kopia
17
18
19
20
21
22