2561-ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
แบบสรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562
3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
4
ที่ประเภทตำแหน่งวิทยฐานะระดับตำแหน่งรับเงินเดือนระดับการศึกษารวม(คน)
5
อันดับเพศรวม(คน)ปริญญาตรีรวมปริญญาโทรวมปริญญาเอกรวม
6
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
7
1
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.รร.-คศ.1คศ.1
8
ผอ.ชำนาญการคศ.2คศ.2
9
คศ.3
10
ผอ.ชำนาญการพิเศษคศ.3คศ.31-111
11
คศ.4
12
ผอ.เชี่ยวชาญคศ.4คศ.4
13
คศ.5
14
รวม1010000101
15
รอง.ผอ.รร.
-คศ.1คศ.1
16
รองผู้อำนวยการชำนาญการคศ.2คศ.2
17
คศ.3
18
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.3คศ.3123123
19
คศ.4
20
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
คศ.4คศ.4
21
คศ.5
22
รวม1231002003
23
2ผู้สอนในสถานศึกษาครู-ครูผู้ช่วย2242244
24
-คศ.1คศ.115611556
25
ครูชำนาญการคศ.2คศ.246102226810
26
คศ.3
27
ครูชำนาญการพิเศษคศ.3คศ.36212737103141727
28
คศ.4
29
ครูเชี่ยวชาญคศ.4คศ.4
30
คศ.5
31
ครูเชี่ยวชาญพิเศษคศ.5คศ.5
32
รวม133447895250047
33
34
35
แบบสรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ครูผู้สอน : แยกตามระดับตำแหน่ง)
แบบสรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ครูผู้สอน : แยกตามเพศ)
36
37
ชาย
38
หญิง
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
แบบสรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ครูผู้สอน : แยกตามอันดับ)
แบบสรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ครูผู้สอน : แยกตามระดับการศึกษา)
53
54
ปริญญาตรี
55
ปริญญาโท
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu