Rääma põhikooli TUNNIPLAAN 2019/2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
1A
2
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDETunniplaanis ei pruugi olla märgitud teatud ringitunnid + osad tunnid toimuvad gruppide kaupa - seal kasutatud püstkriipsu.
3
18.20 - 9.05matemaatikaeesti keelmatemaatikamatemaatikaeesti keel
4
29.20 - 10.05eesti keelkehaline kasvatuseesti keelmuusikaeesti keel
5
310.25 - 11.10kehaline kasvatusmatemaatikaeesti keeleesti keeltööõpetus/
6
411.30 - 12.15muusikainimese-ja loodusõpetusrütmikatööõpetus/kunstklassijuhataja tund
7
512.35 - 13.20õpiabiarendustundarendustundtööõpetus/kunstõpiabi
8
613.30 - 14.15arendustundarendustund
9
714.20 - 15.05
10
815.10 - 15.55
11
12
13
1B
14
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
15
18.20 - 9.05eesti keelmatemaatikamatemaatikaeesti keel eesti keel
16
29.20 - 10.05eesti keelmuusikaeesti keelkehaline kasvatusinimese- ja loodusõpe
17
310.25 - 11.10matemaatikaeesti keelrütmikamuusikakunst- ja tööõpetus
18
411.30 - 12.15kehaline kasvatuseesti keelkunst-ja tööõpetusmatemaatikakunst-ja tööõpetus
19
512.35 - 13.20arendustundarendustundarendustundarendustundklassijuhataja tund
20
613.30 - 14.15arendustund
21
714.20 - 15.05
22
815.10 - 15.55
23
24
25
1V
26
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
27
18.20 - 9.05eesti keelmatemaatikaeesti keelmatemaatikaeesti keel
28
29.20 - 10.05matemaatikakehaline kasvatusmatemaatikamuusikaeesti keel
29
310.25 - 11.10kehaline kasvatuseesti keelinimese- ja loodusõpeeesti keelkunst
30
411.30 - 12.15muusikaeesti keelrütmikatööõpetuskunst
31
512.35 - 13.20klassijuhataja tundõpiabiõpiabi
32
613.30 - 14.15
33
714.20 - 15.05
34
815.10 - 15.55
35
36
37
2A
38
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
39
18.20 - 9.05kehaline. k -P/ inglise k - Teesti keeleesti keeleesti keeleesti keel
40
29.20 - 10.05kehaline. k -T/ inglise k - Pmatemaatikamatemaatikamatemaatikainimese- ja looduseõpetus
41
310.25 - 11.10matemaatikainimese- ja loodusõpeeesti keeleesti keelklassijuhataja tund
42
411.30 - 12.15eesti keelkehaline. k-P/ inglise k-Tkunsti-ja tööõpetuskunst-ja tööõpetusinglise k-P/------
43
512.35 - 13.20õpiabikehaline. k-T/ inglise k-Pinglise k-T/------kunst-ja tööõpetus
44
613.30 - 14.15muusikaõpiabimuusika
45
714.20 - 15.05
46
815.10 - 15.55
47
48
49
2B
50
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
51
18.20 - 9.05matemaatikaeesti keelmatemaatikamatemaatikaeesti keel
52
29.20 - 10.05loodusõpetuskehaline.k-T/ingl. k-Pmatemaatikaingl.k -T/ingl.k-Peesti keel
53
310.25 - 11.10eesti keelkehaline.k-P/ingl. k-Teesti keeleesti keelkunst/tööõpetus
54
411.30 - 12.15kehaline.k-T/ ingl. k-Pmuusikaloodusõpetusmuusika kunst/tööõpetus
55
512.35 - 13.20kehaline.k-P/ ingl. k-Ttööõpetusdigitundeesti keelKlassijuhatajatund
56
613.30 - 14.15õpiabiõpiabi
57
714.20 - 15.05
58
815.10 - 15.55
59
60
61
2C
62
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
63
18.20 - 9.05eesti keelmatemaatikajoogamatemaatikaeesti keel
64
29.20 - 10.05matemaatikakehaline k-T/ingl.k-Pmatemaatikaeesti keeleesti keel
65
310.25 - 11.10eesti keelkehaline k-P/ingl.k-Teesti keelkunstinimese-ja loodusõpe
66
411.30 - 12.15kehaline.k-T/ inglise k-Peesti keelinimese- ja loodusõpekunsttööõpetus
67
512.35 - 13.20kehaline.k-P/ inglise k-Tmuusikainglise keel P+T koosõpiabiklassijuhatajatund
68
613.30 - 14.15muusikaõpiabi
69
714.20 - 15.05
70
815.10 - 15.55
71
72
73
2V
74
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
75
18.20 - 9.05eesti keelmatemaatikainglise keelmatemaatikaeesti keel
76
29.20 - 10.05matemaatikakehaline kasvatusmatemaatikaeesti keeleesti keel
77
310.25 - 11.10eesti keelinglise keeleesti keel kunstinimese- ja loodusõpe
78
411.30 - 12.15inglise keeleesti keelinimese-ja loodusõpekunsttööõpetus
79
512.35 - 13.20kehaline kasvmuusikaklassijuhataja tundõpiabiõpiabi
80
613.30 - 14.15muusika
81
714.20 - 15.05
82
815.10 - 15.55
83
84
85
3A
86
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
87
18.20 - 9.05inglise k. 1 gr/-----------inglise k. 2. gr/----------inglise k. 1.gr/------kehaline kasvinglise k. 2. gr/_--------
88
29.20 - 10.05eesti keelmatemaatikakehaline kasvatusmatemaatikaeesti keel
89
310.25 - 11.10eesti keeleesti keelmatemaatikamuusikainimese ja loodusõpetus
90
411.30 - 12.15matemaatikaeesti keeleesti keeleesti keelDigiring
91
512.35 - 13.20inimese-ja looduseõpekunst ja tööõpetusmuusikakunst ja tööõpetusÕpiabi
92
613.30 - 14.15kehaline kasvatusinglise k. 1.gr/----------inglise k. 2.gr/------kunst ja tööõpetus
93
714.20 - 15.05klassijuhataja tund
94
815.10 - 15.55
95
96
97
3B
98
JrkTunniaegESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
99
18.20 - 9.05eesti keeleesti keelinglise k. 2.gr/õpiabi 1kehaline kasvatusinglise k. 1.gr/------------
100
29.20 - 10.05matemaatikaeesti keelkehaline kasvatuseesti keeleesti keel
Loading...