ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Bron informatiemodelMapping relationInternationale standaardenDefinitieDefinitie - vocabulariumVragen/OpmerkingenURIKardinaliteitDomainRange
2
ClassPropertyPropertyClassBronMinMax
3
Meldingexact matchAnnotationWeb Annotation VocabularyThe class for Web Annotations.De klasse voor digitale annotaties voor het melden van feedback op data en reële wereld objecten.http://www.w3.org/ns/oa#Annotation 11N/AN/A
4
Meldingmeldingsapplicatienarrow matchgeneratorAnnotationActivity StreamsIdentifies the entity (e.g. an application) that generated the object.De applicatie dat de Melding creëerde.meldingsapplicatie = subproperty van generatorhttps://www.w3.org/ns/activitystreams#generator11as:Objectas:Object
as:Link
5
Meldingmeldingsorganisatienarrow matchgeneratorAnnotationActivity StreamsIdentifies the entity (e.g. an application) that generated the object.De organisatie die verantwoordelijk is voor de applicatie die werd gebruikt voor de creatie van de melding.meldingsorganisatie = subproperty van generatorhttps://www.w3.org/ns/activitystreams#generator11as:Objectas:Object
as:Link
6
Meldingmeldingstypeclose matchmotivatedByAnnotationWeb Annotation VocabularyThe relationship between an Annotation and a Motivation that describes the reason for the Annotation's creation.De relatie tussen een Melding en een Meldingstype dat gebruikt worden om de melding te categoriseren.Mogelijke motivaties zijn:
- "questioning": the motivation for when the user intends to ask a question about the Target.
- "assessment": the motivation for when the user intends to provide an assessment about the Target resource.

Deze zijn verder uit te breiden met eigen termen.

1) Overnemen terminologie 'gemotiveerdDoor'
OF
2) Nieuwe term definiëren
http://www.w3.org/ns/oa#motivatedBy1*oa:Annotationoa:Motivation
7
Meldingtitelexact matchtitleAnnotationDublin Core TermsA name given to the resource.http://purl.org/dc/terms/title11N/Ardfs:Literal
8
Meldingomschrijvingexact matchsummaryAnnotationActivity StreamsA natural language summarization of the object encoded as HTML. Multiple language tagged summaries may be provided.https://www.w3.org/ns/activitystreams#summary11as:Objectxsd:string
rdf:langString
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100