לוח מבחנים + שיעורים שכבת יב
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ארועים כלליםיב 1יב2יב3יב4יב5יב6יב7
2
יום שבת, 7 באפריל
3
יום ראשון, 8 באפריל ערב מגמת מוסיקהפעילות מגמת חנג/בגרות פנימית כימיה
4
יום שני, 9 באפריל
5
יום שלישי, 10 באפריל מתכונת מדעי המחשב
6
יום רביעי, 11 באפריל מועד ב בגרות חנגמועד ב בגרות חנג בנים + בנות+ מדעי המחשב פנימי מועד ב, פיסיקה, מדח, ביולוגיה, גיאוגרפיה בבוקר כרגיל
7
יום חמישי, 12 באפריל יום הזכרון לשואהשיעורי חינוך + טקס
8
יום שישי, 13 באפריל משלחת מצלה מבקרת
9
יום שבת, 14 באפריל משלחת מצלה מבקרת
10
יום ראשון, 15 באפריל משלחת מצלה מבקרתמתכונת באנגלית (לאנשי צלה מועד אחר)
11
יום שני, 16 באפריל משלחת מצלה מבקרתמוזיקה מבחן הדמייה מקוון/ מתכונת ערבית, כל היתר- מחשבת וביולוגיה של אמי כרגיל, תיאטרון וחנ"ג שעות שניה שלישית, יב6 ספרות שעות 4-5
12
יום שלישי, 17 באפריל משלחת מצלה מבקרתפיסיקה וביולוגיה של אורית כרגיל + ביולוגיה של אמי שעות שלישית רביעית
13
יום רביעי, 18 באפריל יום הזכרון לחללי צהלשיעורי חינוך + טקס
14
יום חמישי, 19 באפריל יום העצמאות
15
יום שישי, 20 באפריל משלחת מצלה מבקרת
16
יום שבת, 21 באפריל
17
יום ראשון, 22 באפריל מתכונת ספרות+ צילומים
18
יום שני, 23 באפריל צילומים לספר מחזור
19
יום שלישי, 24 באפריל ביולוגיה (אורית) שעתיים ראשונות .מתימטיקה - שירה ומיטל שעות 3-4, מיכאל כרגיל
20
יום רביעי, 25 באפריל דיפלו קבלת תואר
21
יום חמישי, 26 באפריל חזרות מסיבת סיום 13_15.30מתכונת מתימטיקה יא + יב, חזרות מסיבת סיום 13_15.30
22
יום שישי, 27 באפריל צילומים
23
יום שבת, 28 באפריל
24
יום ראשון, 29 באפריל
25
יום שני, 30 באפריל 8-10 כל השיעורים של גוש א
26
יום שלישי, 1 במאי גוש ב כרגיל בבוקר, מתימטיקה של שירה ומיטל יב3 ספרות,
27
יום רביעי, 2 במאי גוש ב כרגיל בבוקר
28
יום חמישי, 3 במאי לג בעומר
29
יום שישי, 4 במאי
30
יום שבת, 5 במאי
31
יום ראשון, 6 במאי מסע טמתכונות ביולוגיה מעבדה ומחשבת ישראל
32
יום שני, 7 במאי בגרות מדעי המחשב+ מסע טמתכונת בדיפלומטיה בגרות במדעי המחשב
33
יום שלישי, 8 במאי מסע טפיסיקה, ביולוגיה, מדח, גיאוגרפיה כרגיל בבוקר, יב3 ספרות, מתימטיקה
34
יום רביעי, 9 במאי בגרות מעבדת ביולוגיה, פיסיקה, מדח, גיאוגרפיה כרגיל בבוקר, חזרות 13-16
35
יום חמישי, 10 במאי בגרות מחשבתמתכונת ספרות, חזרות 13-15בגרות מחשבת, מתימטיקה, חזרות 13-16
36
יום שישי, 11 במאי
37
יום שבת, 12 במאי
38
יום ראשון, 13 במאי יום ירושליםמתכונת II במתימטיקה , חזרות 13 - 19
39
יום שני, 14 במאי
40
יום שלישי, 15 במאי בגרות באנגליתבגרות באנגלית
41
יום רביעי, 16 במאי חזרות 10-12 ריקוד, 12-16 חזרות,
42
יום חמישי, 17 במאי בגרות תנךמתכונת למשלחת לצלה - ספרות+ בגרות פנימית חנג, תגבור ספרות יב3 ויב7 אחרי המתכונת
43
יום שישי, 18 במאי
44
יום שבת, 19 במאי
45
יום ראשון, 20 במאי חופשת שבועות
46
יום שני, 21 במאי חופשת שבועות
47
יום שלישי, 22 במאי מתימטיקה, חזרות 9-15
48
יום רביעי, 23 במאי
49
יום חמישי, 24 במאי בגרות במתמטיקהבגרות במתמטיקה
50
יום שישי, 25 במאי
51
יום שבת, 26 במאי
52
יום ראשון, 27 במאי שיעורי אזרחותשיעורי אזרחותתגבור ספרותתגבור ספרות
53
יום שני, 28 במאי בגרות בערבית בגרות בערבית + בגרות בדיפלומטיה
54
יום שלישי, 29 במאי חזרות
55
יום רביעי, 30 במאי תגבור ספרותפעילות מעורבות חברתיתתגבור ספרות
56
יום חמישי, 31 במאי בגרות בספרותבגרות בספרות
57
יום שישי, 1 ביוני יריד התרמהחזרות 9-11 ריקוד
58
יום שבת, 2 ביוני
59
יום ראשון, 3 ביוני
60
יום שני, 4 ביוני גאוגרפיה מתכונתגאוגרפיה מתכונתמתכונת במוזיקה, מתכונת בגאוגרפיה+ פסיכולוגיה, חזרות
61
יום שלישי, 5 ביוני שיעורי אזרחותשיעורי אזרחותשיעורי אזרחותחזרות
62
יום רביעי, 6 ביוני מתכונת אזרחותמתכונת אזרחותמתכונת אזרחותחזרות 9-11:30, ריקוד
63
יום חמישי, 7 ביוני חזרות+ בגרות פנימית בתאטרון 8-10
64
יום שישי, 8 ביוני חזרות
65
יום שבת, 9 ביוני
66
יום ראשון, 10 ביוני פרידה שכבתית וכיתתיתשיעורי אזרחותשיעורי אזרחותשיעורי אזרחותחזרות
67
יום שני, 11 ביוני בגרות באזרחותחזרה גנרלית בערב
68
יום שלישי, 12 ביוני מסיבת סיום יב
69
יום רביעי, 13 ביוני
70
יום חמישי, 14 ביוני טיול יב5מתכונתגגמתכונת גגמתכונת במעבדת פיזיקה
71
יום שישי, 15 ביוני טיול יב5
72
יום שבת, 16 ביוני
73
יום ראשון, 17 ביוני
74
יום שני, 18 ביוני
75
יום שלישי, 19 ביוני יוד תאטרון מופע סיום
76
יום רביעי, 20 ביוני
77
יום חמישי, 21 ביוני בגרות גאוגרפיה ופסיכולוגיה+ בגרות מוזיקה מקוונתבגרות גיאוגרפיה, פסיכולוגיה, מוסיקה
78
יום שישי, 22 ביוני
79
יום שבת, 23 ביוני
80
יום ראשון, 24 ביוני
81
יום שני, 25 ביוני בגרות ביולוגיה מתכונת בפיזיקה
82
יום שלישי, 26 ביוני
83
יום רביעי, 27 ביוני
84
יום חמישי, 28 ביוני רסיטל מגמת מוזיקה
85
יום שישי, 29 ביוני
86
יום שבת, 30 ביוני
87
יום ראשון, 1 ביולי
88
יום שני, 2 ביולי
89
יום שלישי, 3 ביולי
90
יום רביעי, 4 ביולי בגרות מעבדה פיזיקהבגרות במעבדת פיזיקה
91
יום חמישי, 5 ביולי בגרות בפיזיקהבגרות בפיזיקה
92
יום שישי, 6 ביולי
93
יום שבת, 7 ביולי
94
יום ראשון, 8 ביולי
95
יום שני, 9 ביולי בגרות מועד ב אנגלית
96
יום שלישי, 10 ביולי
97
יום רביעי, 11 ביולי
98
יום חמישי, 12 ביולי בגרות מועד ב מת'
99
יום שישי, 13 ביולי
100
Loading...
 
 
 
שכבת יב
 
 
Main menu