t24.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAMLỊCH TRỰC TUẦN CÁC KHOA
2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAMTừ 11/6/2018 đến 17/6/2018
3
Thứ/NgàyL. ĐạoCNTTN.T.HợpN.TMN.Thận-NTN.T.HóaNSCCNg.T.HóaNg.TN-LNNg.TK-CSNg.CTSảnLâyMătRHMTMHĐYPHCNUBHSTTCCGMCĐHAH.họcH.sinhV.sinhKSNKDượcTCKTVT TBYTDDHCQT
4
Thứ 2
(11/06)
Khoa (BS)
Minh
Vân
Quang
Tin
Ngọc (BS)
Trang (BS)
Trường
Thành (BS)
Hùng
Thoại
KhiêmVân
Tuấn
CửTiênLệ
Hùng
Nghĩa
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Duyên
Thân
TiếtĐô
Trinh
Phúc
Bảo
Dương
VinhTịnh
Thành
5
Chiến
Phương
An
Chiến (HL)
Quang
Việt (BS)
Huệ
Trung
Trinh
Minh
Nga
Hằng
Phượng
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Hương
ĐứcThọ
Minh
Phương
TràHiền
Luận
Được
6
Lâm
Tương
Thanh
MậnVi
Châu
Ánh
Thuận
Hường
Trâm
Sương (c)
Tự
Nguyệt
Nhựt
TrúcNgọc
7
ThiaTiênVân
Trinh
Kim (HL)
LợiThuỷ
Chiến
Dung
Vân (c)
Thảo
Cường
Lan
Thương
Thuởng
8
TiênLiễuBìnhDiênThảo
Lành
Hương
Thanh (c)
Loan (HL)
Vân
Thành
9
Hiền
Phượng
Thức
Thắng
Hoa
Lĩnh (c)
DiệuBôi
Thuận
10
Bông
Mai
Nguyệt (c)
TrúcTrung
11
Vân (c)
Tuyên
12
Hoanh (c)
Trang
13
Thứ 3 (12/6)
Dũng
Ngoan
Bs Thái
Chi
Trang (BS)
Xết (BS)
Trường
Quý (BS)
Hiếu
Hùng
QuỳnhĐức
Cường
HIếu
Trang
Na
Thảo (c)
Khoa (BS)
Diễm
Quang
Diễm
Ngân
ThọLựcLĩnhKimĐôn
Thuỷ
Hoàng
14
Trang
Cẩm
Sương
Phượng
Quang
Phượng
ThơNgọc
Dương
Mỹ
Trang
Thái
Vi (c)
Nguyên (BS)
Linh
Phương
Thiệu
Nghĩa
Trang
Hoà
Niệm
ViệtNinh
15
Lựu
Thuỷ
Vinh
Lý (HL)
Vi
Loan (HL)
Nga
Thịnh
Nguyệt
Diệp
Trang (c)
Thuý
Hương
Thành
Chánh
Dương
HiềnPhúc
16
NiTrà
Cường
Phụng
Vương
Xuân
Tuyết
HoaÁnh
Phấn
Hiền (c)
HậuLâmHậuAnh
17
Hậu
Dung
Phượng
BíchMiều
Nhung
Dung (c)
Thuý (HL)
Xuân
Hạnh
18
LanHoaNgaThân
Thảo
Phi (c)
Nghĩa
Dung
Tuấn
19
Sang
PhúLệ
Tiên (c)
NhấtAn
Nguyệt 1
20
Phương (c)
Liễu
21
Vĩ (c)
Hồng
22
Thứ 4 13/6)Vinh
Chính
ÂnBảo
Thuỳ
Xết (BS)
Thịnh (BS)
Trung
Nam (BS)
Nam
Thăng
SáchÂnVinh
Thảo
Tiên
Nguyện
BiênHiệp
Ánh (c)
Sáu (BS)
TịnhVân
Thuý
HiềnLiêmLợi
Trinh
Mai
Luận
TịnhThái
23
Trang
Diễm
An
Chiến (HL)
Toàn
Loan
VânLộc
Lanh
Mai
Trinh
Lâm (c)
LinhThịnhHoaLiêmTraiTâm
Hạnh
Hiếu
Châu
Được
24
Nương
Diên
Thuý
Thương
Huyến
Kim (HL)
NgaThuỷMai
Thuỳ
Na (c)
Nga
Nguyệt
Ngân
Hùng
HiệpBTuấn
25
LâmLuỹHiệuHậu
Nguyệt
LanLợi
Tuyến
Hường
Mỹ
Tuyết (c)
Huệ
Trung
Vân
Thuởng
26
A
Chung
Bông
Tâm
Nương
Luyến
Phương (c)
Giang
ThuýHảiLộc
27
Nhân
LyNinh
Trang
Mai
Thuận
Luỹ (c)
Oanh (HL)
Sáu
Trinh
28
Thu (c)
Hoa (BS)
Tự
Hương
29
Nga (c)
Tín
30
Thảo (c)
My
31
Thứ 5 (14/6)Lâm
Minh
Hương
Bs Thái
Tin
Thịnh (BS)
Trang (BS)
Trung
Thành (BS)
AnNhãKhiêm
Hương
Tuấn
Cử
Cường
Anh
Thảo
Nghĩa
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Khánh
Tuấn
Tự
Cảnh
Phúc
Thảo
Thảo
Việt
Thuỷ
Hải
32
Lựu
Thảo
Thanh
Lý (HL)
Hoa
Toàn
Việt (BS)
HuệViệtTrinh
Minh
Tâm
Hằng
Phượng
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Hương
Trang
KiệtTấn
Hồng
Trà
Nghiệp
Toản
Ninh
33
Thia
Huyên
Phương
Mận
Trinh
Châu
Ánh
Quang
Lành
Trâm
Sương (c)
Tài
Duyên
BìnhTrúcPhúc
34
Tiên
Tương
VânBình
Loan (HL)
Tuyết
Thuận
Ánh
Dung
Vân (c)
Thảo
Hương
Nguyệt
NinhNgọc
35
Cẩm
Cường
Thức
Diên
Phụng
Hương
Thanh (c)
Loan (HL)
Cường
Lan
36
Liễu
Phượng
NgaThuỷHoa
Lĩnh (c)
DiệuVân
Thành
37
LệThảo
Nguyệt (c)
TrúcHồng
Thuận
38
Lệ
Vân (c)
Bôi
39
Hoanh (c)
Tuyên
40
Thứ 6 (15/6)
Thảo
Ngoan
Sang
Long
Chi
Khoa (BS)
Xết (BS)
Trường
Quý (BS)
Tân
Thoại
QuỳnhĐứcTiênLệMẫnNa
Thảo (c)
Khoa (BS)
Diễm
Thân
Tiết
Phượng
LựcBảoTấn
Luận
Tịnh
Thành
41
Trang
Phương
An
Phượng
Quang
Phượng
Thơ
Trung
Ngọc
Sang
Mỹ
Trang
Thái
Vi (c)
Nguyên (BS)
Linh
Phương
Thọ
Minh
Thủy
HoàHiền
Khánh
Được
42
Lâm
Thuỷ
Sương
Chiến (HL)
Vi
Kim (HL)
NgaHoa
Hường
Diệp
Trang (c)
ThuýLâmĐức
Nhựt
T.Thủy
HiềnAnh
43
NiTiênVinh
Phụng
Vương
Xuân
LợiMiều
Nguyệt
Nhung
Hiền (c)
HậuTự
Thành
Thương
Thuởng
44
Hậu
Sang
BíchThân
Luyến
Dung (c)
Thuý (HL)
Xuân
45
HiềnHoa
Bông
Thắng
Thảo
Phi (c)
Nghĩa
Dung
Hạnh
46
PhúMai
Tiên (c)
NhấtAn
Nguyệt 1
47
Phương (c)
Liễu
48
Vĩ (c)
Trung
49
50
51
Thứ 7( 16/6)
Hạnh
Chính
Nga
Thuỳ
Ngọc (BS)
Thịnh (BS)
Trung
Nam (BS)
Hùng
Hùng
Sách
Lanh
Vinh
Thảo
Cường
HIếuViệtHiệp
Ánh (c)
Sáu (BS)
Tịnh
Quang
Diễm
TháiLinhLợiLĩnh
Trang
Vinh
Thuỷ
Hoàng
52
Trang
Diễm
Thuý
Lý (HL)
Toàn
Loan
VânMaiMai
Trinh
Phấn
Lâm (c)
Linh
Nguyệt
Ngân
Thiệu
Nghĩa
Thọ
Hạnh
Niệm
Tuấn
ViệtNinh
53
LựuDiên
Phương
Thương
Huyến
Loan (HL)
NgaThuỷ
Na (c)
Nga
Hồng
Chánh
Dương
BPhúc
54
ATràHiệuHậu
Nguyệt
Lan
Tuyết
Thịnh
Ánh
Thuỳ
Tuyết (c)
HuệThuýHảiHậuTuấn
55
Nhân
Dung
Cường
Nga
Tuyến
Kiên
Phương (c)
Giang
Sáu
Trinh
56
LanNinh
Trang
Lệ
Thuận
Luỹ (c)
Oanh (HL)
Hương
Hương
57
Thu (c)
Hoa (BS)
Tín
Tuấn
58
Nga (c)
My
59
Thảo (c)
Hoa
60
Chủ nhật(17/6)
Khoa (BS)
Minh
VânBìnhTin
Trang (BS)
Xết (BS)
Trường
Thành (BS)
Hiếu
Thăng
KhiêmVânCửTiên
Nguyện
Hiệp
Nghĩa
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Vân
Thuý
ViệtLinh
Phúc
Trinh
Khanh
ĐônTịnhThái
61
Chiến
Tương
An
Chiến (HL)
Quang
Việt (BS)
HuệLộcTrinh
Minh
Tâm
Hằng
Phượng
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Thịnh
Nguyệt
LiêmTraiĐô
Trinh
TràHiếu
Xuân
Luận
Được
62
LâmLuỹ
Thanh
MậnVi
Châu
Ánh
Thuận
Hường
Trâm
Sương (c)
Hương
Lan
Hùng
HiệpTrúcNgọc
63
Thia
Chung
Vân
Trinh
Kim (HL)
LợiThuỷ
Chiến
Dung
Vân (c)
ThảoTự
Thành
Vân
Thuởng
64
TiênLyBìnhDiênThảo
Lành
Hương
Thanh (c)
Loan (HL)
Cường
Thuận
Lộc
65
Liễu
Phượng
Thức
TâmHoa
Lĩnh (c)
DiệuVân
Trang
66
Bông
Mai
Nguyệt (c)
TrúcBôi
Duyên
67
Vân (c)
Trung
68
Hoanh (c)
Tuyên
69
70
71
72
GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
TrucToanBV
Lichtrucbacsy
 
 
Main menu