GIA SƯ NGỌC TIÊN (Câu trả lời) (Đã phục hồi) : Câu trả lời biểu mẫu 1