กิจกรรมที่ 4 ตัดต่อวีดีโอตามหัวข้อที่จับฉลากได้ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา
ห้อง
ชื่อ - นามสกุลไฟล์วีดีโอ
มีไฟล์ภาพนิ่ง
มีไฟล์วีดีโอ
มีเสียงพากย์เอง
เวลาขอวีดีโอ 4 - 7 นาที
ความสมบูรณ์รวม
2
10 คะแนน10 คะแนน10 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน40
3
31/1/2019, 20:27:566
ด.ช.สิรภพ เสงี่ยมศักดิ์#42360 เลขที่ 31
https://drive.google.com/open?id=1M1p242qfZDAUe65O3nsZqfKG5XXV1UvT
101005429
4
3/2/2019, 21:15:236
เด็กหญิงนัทชา วงศ์พิมพ์ เลขที่15
เด็กชายภูวดล พลเยี่ยม เลขที่22
เด็กชายพลกฤต สุวะศรี เลขที่19
เด็กหญิงธัญพร สุนทองห้าว เลขที่13
เด็กชายธีรภัทร จินดาละออง เลขที่14
https://drive.google.com/open?id=1oN6fyBUgBrycc7aJGcHnnUHYqE3ZHJEi
01055323
5
10/2/2019, 16:49:066
#42364 อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์ เลขที่ 35
#42336 ชิติพัทธ์ สุขสมบูรณ์ เลขที่ 7
#42339 ธนทรัพย์ ทาตะชัย เลขที่ 10
#42340 ธนพันธ์ มงคุณ เลขที่ 11
#42345 บรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ เลขที่ 16
https://drive.google.com/open?id=1R9uSXAsjc15toUP4bfZg9qSe1nU4OmML
10505323
6
11/2/2019, 13:46:386
#42337 ณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์ เลขที่8
#42362 สุภาพร แจ่มเสียง เลขที่ 33
#42354 วิชญาดา ฐิตะโพธิ์ เลขที่25
#42352 วรันธร เยาวบุตร เลขที่23
#42330 เกศมณี โมลา เลขที่ 1
https://drive.google.com/open?id=1Ei71ZnvkqFu_Ots-mQfIEGbk0_Xlkeu4
10504322
7
12/2/2019, 9:51:426
#42332 กฤษฏิ์ บานเเย้ม เลขที่ 3
#42361 สุชาวดี กะนะหาวงศ์ เลขที่32
#42365 อารดา แสงโชติ เลขที่ 36
#42335 ชลนิภา สังข์ทอง เลขที่6
#42347 พนิดา ศรีสมบัติ เลขที่18
#42359 ศิรประภา พันธุมาตร เลขที่30
https://drive.google.com/open?id=17Nkrrm--N1oYFiFoVP_WJR55GiX5-t3l
101004428
8
12/2/2019, 15:53:056
42358 ด.ญ.ศศิธารา นรารักษ์ เลขที่29
42353ด.ญ.วศินี เเสนวิเศษ เลขที่24
42355ด.ญ.วิชาญาดา บัวภาเรือง เลขที่26
42331ด.ญ.กนกวรรณ ชูพงศ์ เลขที่2
42333ด.ช.จิรศักดิ์ บัวศรี เลขที่ 4
https://drive.google.com/open?id=1gst2i9YRETE1OCr2jlLhaF1xb53Al7eE
10555429
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu