ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II26 Elektrotechnika
2
učebný / študjný odborspôsobilá osobatrvalé bydliskoučebný / študjný odborspôsobilá osobatrvalé bydliskoučebný / študjný odborspôsobilá osobatrvalé bydlisko
3
2381 M StrojárstvoMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2432 H PuškárMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2697 K Mechanik elektrotechnikMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš
4
2381 M StrojárstvoIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2488 H Mechanik špecialista automobilovej výrobyMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2682 K Mechanik počítačových sietíMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš
5
2381 M StrojárstvoMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2495 K AutotronikMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš
6
2381 M StrojárstvoMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojovMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš
7
2381 M StrojárstvoIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2413 K Mechanik strojov a zariadeníMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš
8
2381 M StrojárstvoMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava2412 K Mechanik číslicovo riadených stojovMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2675 M ElektrotechnikaMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš
9
2381 M StrojárstvoBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo2411 K Mechanik nastavovačMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2679 K Mechanik - mechatronikMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš
10
2381 M StrojárstvoJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota2487 H 04 Autoopravár - lakovníkMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2697 K Mechanik elektrotechnikIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky
11
2381 M StrojárstvoMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava2487 H 03 Autoopravár - karosárMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2682 K Mechanik počítačových sietíIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky
12
2381 M StrojárstvoIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded2487 H 02 Autoopravár - elektrikárMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky
13
2381 M StrojárstvoOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov2487 H 01 Autoopravár - mechanikMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky
14
2381 M StrojárstvoIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš2466 H 02 Mechanik opravár - stroje a zariadeniaMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky
15
2464 H Strojový mechanikMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2675 M ElektrotechnikaIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky
16
2423 H NástrojárMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2679 K Mechanik - mechatronikIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky
17
2433 H Obrábač kovovMgr. Matej KováčBreväcovo 63, 976 64 Beňuš2697 K Mechanik elektrotechnikMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
18
2432 H PuškárIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2682 K Mechanik počítačových sietíMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
19
2488 H Mechanik špecialista automobilovej výrobyIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
20
2495 K AutotronikIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
21
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojovIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
22
2413 K Mechanik strojov a zariadeníIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2675 M ElektrotechnikaMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
23
2412 K Mechanik číslicovo riadených stojovIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2679 K Mechanik - mechatronikMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
24
2411 K Mechanik nastavovačIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2697 K Mechanik elektrotechnikMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava
25
2487 H 04 Autoopravár - lakovníkIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2682 K Mechanik počítačových sietíMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava
26
2487 H 03 Autoopravár - karosárIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava
27
2487 H 02 Autoopravár - elektrikárIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava
28
2487 H 01 Autoopravár - mechanikIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava
29
2466 H 02 Mechanik opravár - stroje a zariadeniaIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2675 M ElektrotechnikaMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava
30
2464 H Strojový mechanikIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2697 K Mechanik elektrotechnikIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica
31
2423 H NástrojárIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2682 K Mechanik počítačových sietíIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica
32
2433 H Obrábač kovovIng. Lucia Priesolová
(Vrablecová)
Ul. 1. mája 2378/51, 901 01 Malacky2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica
33
2432 H PuškárMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica
34
2488 H Mechanik špecialista automobilovej výrobyMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica
35
2495 K AutotronikMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2675 M ElektrotechnikaIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica
36
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojovMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2679 K Mechanik - mechatronikIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica
37
2413 K Mechanik strojov a zariadeníMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2697 K Mechanik elektrotechnikMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
38
2412 K Mechanik číslicovo riadených stojovMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2682 K Mechanik počítačových sietíMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
39
2411 K Mechanik nastavovačMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
40
2487 H 04 Autoopravár - lakovníkMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
41
2487 H 03 Autoopravár - karosárMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
42
2487 H 02 Autoopravár - elektrikárMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2675 M ElektrotechnikaMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
43
2487 H 01 Autoopravár - mechanikMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2679 K Mechanik - mechatronikMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
44
2466 H 02 Mechanik opravár - stroje a zariadeniaMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2697 K Mechanik elektrotechnikBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo
45
2464 H Strojový mechanikMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2682 K Mechanik počítačových sietíBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo
46
2423 H NástrojárMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo
47
2433 H Obrábač kovovMgr. Ivan JanáčKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo
48
2432 H PuškárMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo
49
2488 H Mechanik špecialista automobilovej výrobyMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2675 M ElektrotechnikaBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo
50
2495 K AutotronikMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2679 K Mechanik - mechatronikBc. Ján ZackoĽanová 5646/13, Bernolákovo
51
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojovMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2697 K Mechanik elektrotechnikJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota
52
2413 K Mechanik strojov a zariadeníMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2682 K Mechanik počítačových sietíJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota
53
2412 K Mechanik číslicovo riadených stojovMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota
54
2411 K Mechanik nastavovačMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota
55
2487 H 04 Autoopravár - lakovníkMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota
56
2487 H 03 Autoopravár - karosárMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2675 M ElektrotechnikaJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota
57
2487 H 02 Autoopravár - elektrikárMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2679 K Mechanik - mechatronikJaroslav NaďSídlisko Rimav 1065/22 Rimavská Sobota
58
2487 H 01 Autoopravár - mechanikMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2697 K Mechanik elektrotechnikMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava
59
2466 H 02 Mechanik opravár - stroje a zariadeniaMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2682 K Mechanik počítačových sietíMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava
60
2464 H Strojový mechanikMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava
61
2423 H NástrojárMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava
62
2433 H Obrábač kovovMgr. Michal KrižanTopoľčianska 31, 851 05 Bratislava2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava
63
2432 H PuškárIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2675 M ElektrotechnikaMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava
64
2488 H Mechanik špecialista automobilovej výrobyIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2679 K Mechanik - mechatronikMgr. Paulína PokornáJána Smreka 6155/2, 841 08 Bratislava
65
2495 K AutotronikIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2697 K Mechanik elektrotechnikIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded
66
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojovIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2682 K Mechanik počítačových sietíIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded
67
2413 K Mechanik strojov a zariadeníIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded
68
2412 K Mechanik číslicovo riadených stojovIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded
69
2411 K Mechanik nastavovačIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded
70
2487 H 04 Autoopravár - lakovníkIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2675 M ElektrotechnikaIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded
71
2487 H 03 Autoopravár - karosárIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2679 K Mechanik - mechatronikIng. Roman MichaličkaNeded 1128, 925 85 Neded
72
2487 H 02 Autoopravár - elektrikárIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2697 K Mechanik elektrotechnikOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov
73
2487 H 01 Autoopravár - mechanikIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2682 K Mechanik počítačových sietíOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov
74
2466 H 02 Mechanik opravár - stroje a zariadeniaIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov
75
2464 H Strojový mechanikIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov
76
2423 H NástrojárIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov
77
2433 H Obrábač kovovIng. Richard HamerlíkHontianska 44, 991 28 Vinica2675 M ElektrotechnikaOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov
78
2487 H 01 Autoopravár – mechanikFrantišek GajdácsBlatná na Ostrove 577, 930 31 Blatná na Ostrove2679 K Mechanik - mechatronikOskár CvengroschSázavského 2, 080 01 Prešov
79
2487 H 02 Autoopravár – elektrikárFrantišek GajdácsBlatná na Ostrove 577, 930 31 Blatná na Ostrove2697 K Mechanik elektrotechnikIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš
80
2487 H 03 Autoopravár – karosárFrantišek GajdácsBlatná na Ostrove 577, 930 31 Blatná na Ostrove2682 K Mechanik počítačových sietíIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš
81
2487 H 04 Autoopravár – lakovníkFrantišek GajdácsBlatná na Ostrove 577, 930 31 Blatná na Ostrove2683 H Elektrotechnik - silnoprúdové technikaIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš
82
2495 K AutotronikFrantišek GajdácsBlatná na Ostrove 577, 930 31 Blatná na Ostrove2683 H 12 Elektrotechnik - automatizačná technikaIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš
83
2487 H 01 Autoopravár – mechanikIng. Rastislav Jurina, PhD.Jasná 3146/2, 926 01 Sereď2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadláIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš
84
2487 H 02 Autoopravár – elektrikárIng. Rastislav Jurina, PhD.Jasná 3146/2, 926 01 Sereď2675 M ElektrotechnikaIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš
85
2487 H 03 Autoopravár – karosárIng. Rastislav Jurina, PhD.Jasná 3146/2, 926 01 Sereď2679 K Mechanik - mechatronikIng. Jaromír MurčinkoGardom 367/14, 082 21 Veľký Šariš
86
2487 H 04 Autoopravár – lakovníkIng. Rastislav Jurina, PhD.Jasná 3146/2, 926 01 Sereď
87
2495 K AutotronikIng. Rastislav Jurina, PhD.Jasná 3146/2, 926 01 Sereď
88
2432 H PuškárMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
89
2488 H Mechanik špecialista automobilovej výrobyMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
90
2495 K AutotronikMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
91
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojovMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
92
2413 K Mechanik strojov a zariadeníMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
93
2412 K Mechanik číslicovo riadených stojovMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
94
2411 K Mechanik nastavovačMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
95
2487 H 04 Autoopravár - lakovníkMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
96
2487 H 03 Autoopravár - karosárMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
97
2487 H 02 Autoopravár - elektrikárMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
98
2487 H 01 Autoopravár - mechanikMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
99
2466 H 02 Mechanik opravár - stroje a zariadeniaMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava
100
2464 H Strojový mechanikMgr. Anton TretinárPri kríži 38, 841 02 Bratislava