แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผ่นงานที่ 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3
ลำดับที่สถานศึกษานักศึกษา
ที่ต้นขึ้น
ด้วย
จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่จบตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
นักศึกษาที่จบไม่ตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานักศึกษาที่ออกกลางคันลำดับที่สถานศึกษานักศึกษา
ที่ต้นขึ้น
ด้วย
จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่จบตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
นักศึกษาที่จบไม่ตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานักศึกษาที่ออกกลางคันลำดับที่สถานศึกษานักศึกษา
ที่ต้นขึ้น
ด้วย
จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่จบตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
นักศึกษาที่จบไม่ตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานักศึกษาที่ออกกลางคัน
4
จำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละ
5
1กศน.เขตบางแค552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
6
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
7
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
8
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
9
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
10
2552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
11
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
12
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
13
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
14
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
15
3552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
16
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
17
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
18
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
19
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
20
4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
21
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
22
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
23
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
24
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
25
5552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
26
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
27
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
28
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu