แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผ่นงานที่ 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาเขียนที่
ว/ด/ป ที่เขียน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
ความรู้เดิมจบชั้น
ปีที่จบ
จากสถานศึกษาเดิม
อำเภอจังหวัด
ท่านมีความต้องการลงทะเบียนเรียนกับ กศน.อำเภอสีชมพู ภาคเรียนที่ 2/2562 เนื่องจาก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ
แทรกรูปจริงของนักศึกษา
2
8/10/2019, 12:22:53
ศรช.บ้านหนองแดง
10/8/2019นาย
ธีระวัฒน์ การโสภา
34001008000001089
มิตรสัมพันธ์
หนองแดง
สีชมพูขอนแก่นม.32540
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
สีชมพูขอนแก่น
ต้องการวุฒิ ม.6
ธีระวัฒน์ การโสภา
3
8/10/2019, 12:40:13ศรช.หนองแดง10/8/2019นาย
ธีระวัฒน์ การโสภา
34001008000001089
มิตรสัมพันธ์
หนองแดง
สีชมพูขอนแก่นม.32540
สีชมพูศึกษา
สีชมพูขอนแก่น
ต้องการวุฒิ ม.6
ธีระวัฒน์ การโสภา
https://drive.google.com/open?id=1fAticpHTJ4yjqPbhisvxzAjO9gO4RACC
4
8/10/2019, 14:13:22
ศรช.บ้านหนองแดง
8/10/2019
ตัวเลือก 1
ธีระวัฒน์ การโสภา
34001008000001089
มิตรสัมพันธ์
หนองแดง
สีชมพูขอนแก่นม.32540
สีชมพูศึกษา
สีชมพูขอนแก่น
ต้องการวุฒิ ม.6
ธีระวัฒน์ การโสภา
https://drive.google.com/open?id=1JnPZ9BqTBa3vLrekhzIHh-3qP2iElk3o
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...