แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผ่นงานที่ 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551แบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3
ลำดับที่สถานศึกษานักศึกษา
ที่ต้นขึ้น
ด้วย
จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่จบตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
นักศึกษาที่จบไม่ตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานักศึกษาที่ออกกลางคันลำดับที่สถานศึกษานักศึกษา
ที่ต้นขึ้น
ด้วย
จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่จบตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
นักศึกษาที่จบไม่ตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานักศึกษาที่ออกกลางคันลำดับที่สถานศึกษานักศึกษา
ที่ต้นขึ้น
ด้วย
จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่จบตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
นักศึกษาที่จบไม่ตามหลักสูตร
(4 ภาคเรียน)
จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานักศึกษาที่ออกกลางคัน
4
จำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละ
5
1กศน.เขตบางแค552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
6
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
7
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
8
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
9
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
10
2552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
11
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
12
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
13
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
14
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
15
3552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
16
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
17
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
18
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
19
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
20
4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
21
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
22
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
23
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
24
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
25
5552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4552#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
26
561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!561#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
27
562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!562#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
28
571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!571#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
รวมสถานศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!รวมสถานศึกษา00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
แผ่น17
ชุมพร
จันทบุรี
ขอนแก่น
ชลบุรี
เชียงราย
ชัยภูมิ
ฉะเชิงเทรา
แผ่น15
ชัยนาท
แผ่น12
สำเนาของ ชัยภูมิ
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครพนม
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
น่าน
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
นราธิวาส
ปทุมธานี
บึงกาฬ
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา
ปัตตานี
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี2
เพชรบูรณ์
แผ่น14
แผ่น13
แพร่
 
 
Main menu