Tegevuskava 2017 tabelina
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Eesmärgid 2017Kuidas hindame?I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalKes?
2
plaanitudtegelikplaanitudtegelikplaanitudtegelikplaanitudtegelik
3
1. Osalus- ja otsustamispraktikad on kaasavad ja tõhusad. Nõudlus avatud valitsemise järele suurenenud. Jälgime KOV reformi ning valimiste juures vabakonna kaasamispõhimõtetega arvestamist, nõustame heade koostööpraktikate kasutuselevõttu ühes manifesti ettevalmistamisega valimisteks ning valvame koos noortega hea valimistava järgimist. Valimiste valvurite raportid on laialdaselt kajastatud25322543ANDREI
4
Kevadkoolis osalenud hindavad koolituse kasulikuks75/90%50/93%
5
Manifesti ettepanekutele on uued KOVid andnud tagasisidet80%
6
Pakume EKAKi elluviimisele tuge ja järelevalvet Riigikogus olulise tähtsusega küsimuse arutelu sisustamise, avaliku võimu ja vabaühenduste koostööpõhimõtete selgitamisegaRiigikogus toimuvat kodanikuühiskonna teemalist arutelu kajastatakse piisavalt3033MARIS
7
Analüüsitud on vähemalt 3 koostöönäidet, osalised loevad tagasiside kasulikuks113190%
8
9
2. Arutelu kodanikuaktiivsust toetavast keskkonnast ja selle arendamise võimalustest on vabaühenduste poolt tulemuslikult juhitud. Juhime eestkosteprotsesse seal, kus vabaühenduste vajadused muutusteks kõige teravamad: rahastamismudelid arvestavad rahastamise põhimõtteid ning vabaühenduste huve, õigusruum toetab filantroopiat ja annetamist, ühinguõiguse korrastamisel arutatakse vabaühendustele soodsamate tingimuste loomistÜhinguõiguse revisjoni käigus on vabaühenduste arvamused koondatud, edastatud ning arvestatudjahSIIM ja ALARI
10
Vähemalt üks täiendav ettepanek filantroopia soodustamiseks on sõnastatud ja arutellu esitatudjahjah
11
EMSL on vabaühendustega nende ootused ja ettepanekud HMM rahastamismudeli osas läbi rääkinud, ühendused loevad uue mudeli paremaks kui varasema303490%
12
Avalikel aruteludel on hasartmängumaksu mudeli osaliste (riik, vabaühendused) huvid läbi räägitud32
13
Katuserahale alternatiivi leidmiseks on toimunud tulemuslikud arutelud, rahastamismudel sellisel kujul kaob112132jah
14
15
3. Kodanikuruum on mõtestatud ning sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus hoitud. Tõstatame Euroopa kodanikuruumi teemalised arutelud EL Nõukogu eesistumisel, tehes selleks koostööd partneritega Euroopa riikidestEesti EL nõukogu eesistumise ajal osaleb kodanikuruumi teemalises arutelus nii väliskülalisi kui Eesti vabaühendusi 10/11012/80MARIS
16
Vabakonna tervisel ja kodanikuruumil Eestis on silm peal hoitud, muutused ja nende mõjud hinnatudUSAIDi indeksi raporti järeldused leiavad kasutust ja kajastustraportjahtutvustusjahraport 20172017 ettevalmistus
17
CIVICUSE kodanikuruumi seireanalüüs on saanud Eestist sisendijahjah
18
19
4. Kodanikuhariduse programmid koolides võimaldavad noortel saada osalemise kogemuse ning seeläbi on paranenud noorte teadlikkus kodanikuühiskonnast. Kogukonnapraktika (KKP) on plaanijärgselt laienenud: noored kaasatud, osalevad vabaühendused ja õpetajad on toetatud ja koolitatud. Programmil on välja töötatud oma mõju hindamise metoodika ning alustatud info kogumist mõju mõõtmiseks.Kogukonnapraktika on jõudnud rohkematesse koolidesse2019252134323629ALJONA, HELEN
20
KKP osalevate noorte arv on kasvanud30050450686006431080759
21
KKP osalevate vabaühenduste arv on kasvanud100113150136160136200142
22
Programmi mõjumudel on väljatöötatudjah
ei / lükkus 2018.a
23
Pakume koolidele tuge kodanikuühiskonna õpilastele selgitamisel, olles sellega eeskujuks kodanikuhariduses osalejana.EMSL on sisustanud vähemalt 10 koolitundi kodanikuühiskonnast.537383109
24
25
5. Vabaühendused on hästi juhitud ning kasutavad oma töös läbimõeldud, innovaatilisi töövõtteid, senisest enam e-lahendusi.Tugime vabaühendusi poliitikakujundamises osalemiseks, et vabaühendused saaksid kogemusi, teadmist ja oskuseid huvikaitseprotsesside juhtimiseksVähemalt 25 organisatsiooni täidavad Huvikaitselabori programmi oodatud mahus25262525252525MARLEEN
26
Osalejad hindavad saadud toe kasulikuks90%90%90%90%90%
27
EMSL alustab tegevusi juhtimiskompetentside parandamiseks vabaühendustesSuvekoolis katsetatakse esimesi juhtimiskooli koolitusmooduleid ning osalenud loevad selle kasulikuks20/90%-
28
Teame, mida täpsemalt vabaühendused vajavad, et oma töös rohkem e-lahendusi kasutada ning oleme jaganud lihtsamaid oskuseid ja kogemusi. Igakuistes digioskuste õpitubades saavad vabaühendused praktilist nõu töö hõlbustamiseks4187LIIA
29
EMSL pakub oma kogemustest lähtuvalt kvaliteetseid koolitusi, mis vähemalt 20% ulatuses katavad me eelarvevajaduse. EMSL teenib tellimustöödega piisavalt omatulu3500461970008900105001031514000MARLEEN
30
Tellijad on koolituse kvaliteediga rahul90%-90%-90%90%
31
32
6. Kodanikuühiskonna toimimist mõistab ja selles osaleb senisest rohkem inimesi.
Hea Kodaniku infokanalid on tõhusad ning värske ja asjakohane info koolitustest, rahastusest, seadusemuudatustest, üldisemalt Eesti kodanikuühiskonnast jõuab operatiivselt huvitatuteni nii eesti-, vene- kui inglise keeles. Kodanikuühiskonnast on piisavalt artikleid ja need levivad me infovõrgustikust väljapoole10/310/020/635/25/847/35/1157/MARI ÖÖ/ANDREI, IVAN
33
Nädalakiri ilmub nii eesti kui vene keeles va pühad ja juulikuu1313242432334451
34
Hea Kodaniku ajakiri on sisukas ning ilmub tähtajaks112131
35
Ingliskeelne infovõrgustik on loodud, igakuiste infokirja saajate arv kasvab1000150025004000
36
Kodanikuühiskonna silmapaistvamad organisatsioonid, inimesed ja teod on eeskujuna esile tõstetud. Kodanikuühiskonna aasta tegijatest räägitakse meedias5MARI ÖÖ/ANDREI
37
Eeskujulood headest kodanikest levivad ka me tavapärasest infovõrgustikust väljapoole56107158208
38
39
7. Vabakonda loovad toimivad koostöövõrgustikud, mille tegevus on nähtav ja mõju tuntav. EMSLi liikmed on kursis ja räägivad kaasa EMSLi seisukohtades ning osalevad me tegevustes. Kontor on kursis liikmete tegevuse, huvide ja ootustega EMSLile.Liikmekohtumised aitavad hoida liikmetega tihedat sidet108201730214033MARIA
40
EMSLi liikmed annavad oma osa EMSLi tegevuste rahastamiseks25%52%50%92%90%92%100%
41
Kaardistame vabaühenduste võrgustikud, osaleme nendes, mis vabaühenduste tegevuskeskkonnaga tegelevad ning oleme ise eestvedajaks annetusi koguvate, avatusega töötavate vabaühenduste koostöö hoidmiselVabakonnas tegutsevad võrgustikud on kaardistatud, nende tegevus nähtavam. pilt-kujundatud-
42
Annetusi koguvad organisatsioonid saavad ja tahavad vahetada kogemusi, EMSL on korraldanud kasulikke kohtumisi102030
43
Vabaühendusteni jõuab enam infot maailmapraktikatest, me enda võrgustikes teatakse Eestis toimuvastCIVICUSe ja ENNA info on infokanalitesse vahendatud ning EMSLi info kord kvartalis partneritele jagatudjahjahjahjahjahjahjahjahMARIS
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu