פליטות לאוויר - מתכות כבדות בחיפה 2012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ארסןקדמיוםכרום 6+עופרתכספיתקובלטאנטימוןמנגןניקלבריוםאבץכרוםסלניוםנחושתמולבידן
2
השפעות
רעיל; סרטן העור, הריאות, שלפוחית השתן; טטרוגן
עייפות, כליות, מסרטן, טטרגוני
מסרטן סביר, טטרוגני, פגיעה בכליות, מוח
מסרטן סביר, טרטוגני, פגיעה במע עצבים
פגיעה בריאות, בלב, מסרטן
מסרטן סביר
חשיפה נשימתית כרונית של מנגן (בריכוז הנע בין 5-2- מ"ג /למ"ק) עלולה לגרום לבעיות נשימה ולמנגניזם – הרעלת מנגן כרונית, הגורמת נזק למערכת העצבים המרכזית
גירוי, אלרגיה, בריכוז גבוה - פגיעה בריאות סרטן
רק דרך בליעה
שיעול הקאות, דרכי נשימה
גירוי באלרגיה
גירוי, בחשיפה גבוה-
בחשיפה גבוה בעיות בכבד ובכליות
תחלואה כמו צינית
3
מסרטן בבני אדםמסרטן וודאי מסרטן וודאי מסרטן וודאי מסרטן סביר מסרטן אפשרימסרטן אפשרימסרטן אפשרילאבריכוז גבוהלאלאלאלאלאלא
4
מצטברכןכן?כןכןכןלאלא?לא?לא?לא?לא?לא?לא?לא
5
ארסןקדמיוםכרום 6+עופרתכספיתקובלטאנטימוןמנגןניקלבריוםאבץכרוםסלניוםנחושתמולבידן
6
בז"ן184187127182,975149186161825193580
7
גדיב2119761279
8
חוד אסף פלדה 28821740222372238486
9
ש.ח. ציפוי אל חלד13
10
אלקון מרכז מחזור (2003)
22.8252.414.2
11
תחנת הכח חיפה11746699340
12
חישולי כרמל בע"מ55
13
כרמל אולפינים בע"מ
66
14
אלובין בע"מ42226
15
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Arsenic.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Cadmiumandcompounds(as-Cd).aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Lead-and-Compounds.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Mercury.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Cobalt-and-compounds.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Antimony.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Manganese-and-Compounds.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Nickel-and-Compounds.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Barium.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/zinc.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Chromium.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Selenium-and-Compounds.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Copper-and-compounds.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Tools/Dictionary/Pages/Molybdenum-and-compounds-(as-Mo).aspx
4736.2
16
17
סה"כ מתכות כבדות מסרטנות -
358ק"ג
18
סה"כ מתכות 4736ק"ג
19
כל הנתונים - בק"ג
20
מקור הנתונים על פליטות מפעלים:
21
מפל"ס - מרשם פליטות לסביבה של מפעלים מזהמים, המשרד להגנת הסביבה
22
http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Pages/default.aspx
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...