ปฏิทินตลอดปี2561 2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
2
เดือนวัน-วันที่กิจกรรมหมายเหตุ
3
เมษายน
อาทิตย์ที่1-อังคารที่31 ก.ค.
ผู้ขอกู้ยืมยื่นแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผ่านระบบ
งานแนะแนว
4
2561 e-Studentloan
5
พฤษภาคม
อังคารที่ 1
บุคลากรเริ่มลงเวลาปฏิบัติราชการ
6
2561
ประชุมข้าราชการครูก่อนเปิดภาคเรียน
7
อังคารที่ 1-พุธที่ 9
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้น ม.1
วิชาการ, กลุ่มสาระฯ
8
พุธที่ 2- ศุกร์ที่ 11
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4
วิชาการ, กลุ่มสาระฯ
9
พฤหัสบดีที่3-จันทร์ที่7
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้น ม.2
วิชาการ, กลุ่มสาระฯ
10
พฤหัสบดีที่ 3-ศุกร์ที่ 4
อบรมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ภาษาต่างประเทศ
11
English Program ม.1 - ม.3
12
จันทร์ที่ 7- ศุกร์ที่ 11
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน English Program ม.1
ภาษาต่างประเทศ
13
จันทร์ที่ 14
สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง English Program ม.1
ภาษาต่างประเทศ
14
จันทร์ที่ 14
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจการนักเรียน
15
อังคารที่ 15
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจการนักเรียน
16
จันทร์ที่ 14
ลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
แผนงานฯ
17
อังคารที่ 15
ลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
แผนงานฯ
18
พุธที่ 16เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
19
พุธที่ 16
ส่งเอกสารการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
20
พุธที่ 16 - ศุกร์ที่ 25
นักเรียนทุกชั้นลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมและชุมนุมวิชาการ
งานวัดผล ฯ
21
จันทร์ที่ 21 -ศุกร์ที่ 25
นักเรียน ม.5, ม.6 ผู้กู้รายเก่าทำสัญญากู้ยืม
งานแนะแนว
22
จันทร์ที่ 21 -พุธที่ 30
นักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6 ยืนยันเข้าระบบ กยศ.
งานแนะแนว
23
ศุกร์ที่ 25
วันวิสาขบูชาสังคมศึกษาฯ
24
เสาร์ที่26- อาทิตย์ที่27
Activity Lab ม.1 โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณิตศาสตร์
25
พฤหัสบดีที่ 31
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจการนักเรียน
26
พฤหัสบดีที่31-ศุกร์ที่1มิ.ย.
วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลนักเรียนทุกคน
งานแนะแนว
27
พฤหัสบดีที่31-ศุกร์ที่1มิ.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ YC
งานแนะแนว
28
มิถุนายน
อาทิตย์ที่ 3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และกิจกรรมสานสัมพันธ์
คณิตศาสตร์
29
2561น้อง (ม.1) พี่ (ม.2)
30
จันทร์ที่ 4-ศุกร์ที่ 22
คัดเลือกนักเรียนที่สมควรรับทุน กยศ. พร้อมเยี่ยมบ้าน
แนะแนว/หัวหน้าระดับ
31
จันทร์ที่ 4-อังคารที่ 5
อบรมนักเรียน ม.1 โดยพระวิทยากร พระพุทธินาถ อฺมรธัมโม
กิจการนักเรียน
32
อังคารที่ 5-ศุกร์ที่ 8
นักเรียนยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา
งานวัดผล ฯ
33
พุธที่ 6อบรมนักเรียนแกนนำอาสาพยาบาลงานอนามัยโรงเรียน
34
พฤหัสบดีที่ 7
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม 2
กิจการนักเรียน
35
เสาร์ที่ 9-อาทิตย์ที่ 10
พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Methodology)
ภาษาต่างประเทศ
36
โดยครูชาวต่างชาติ BFITS
37
38
มิถุนายน
เสาร์ที่ 9-อาทิตย์ที่ 10
กิจกรรมเสริมทักษะ A-MATH, SUDOKU ม.2
คณิตศาสตร์
39
2561
จันทร์ที่ 11-ศุกร์ที่ 15
นิเทศการติดตามการจัดการเรียนการสอน EP ครั้งที่ 1
ภาษาต่างประเทศ
40
อังคารที่ 12
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุม 2
กิจการนักเรียน
41
พฤหัสบดีที่ 14
วันไหว้ครู และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
กิจการฯ/วิชาการ/แนะแนว
42
จันทร์ที่ 18-ศุกร์ที่22
ส่งเอกสาร SDQ/EQครูที่ปรึกษา/แนะแนว
43
ส่งเอกสารในการสมัครขอรับทุนและคัดเลือกนักเรียนรับทุน
44
ติดตามผลนักเรียน ม.6
45
ศุกร์ที่ 22-อาทิตย์ที่ 24
ปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการ พสวท. (ม.4)
โครงการ พสวท.
46
อังคารที่ 26
กิจกรรมวันสุนทรภู่ภาษาไทย
47
อังคารที่ 26
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจการนักเรียน
48
พฤหัสบดีที่28-ศุกร์ที่29
กิจกรรมศึกษาดูงาน ห้องเรียน EP /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
49
พฤหัสบดีที่ 28
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
50
ศุกร์ที่ 29
ประชุมปฏิบัติการนักเรียน YC
แนะแนว
51
กรกฏาคม
จันทร์ที่ 2- ศุกร์ที่ 6
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
52
2561
จันทร์ที่ 2-อังคารที่ 31
จัดทำข้อมูลนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2560
53
คัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษาทุกประเภท
แนะแนว
54
จัดอบรมศูนย์แนะแนว
55
สรุปข้อมูลการประเมินตนเอง EQ/SDQ
56
จันทร์ที่ 2
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุม 2
กิจการนักเรียน
57
พฤหัสบดีที่ 5
วันไหว้ครูศิลปะกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
58
พฤหัสบดีที่ 5-ศุกร์ที่ 6
ค่ายภาษาเยอรมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาษาต่างประเทศ
59
ศุกร์ที่ 6
วันทานาบาตะ (เทศกาลฤดูร้อนญี่ปุ่น)
ภาษาต่างประเทศ
60
ศุกร์ที่ 6
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 2
กิจการนักเรียน
61
อังคารที่ 10
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีนภาษาต่างประเทศ
62
ศุกร์ที่ 13
วันชาติฝรั่งเศสภาษาต่างประเทศ
63
เสาร์ที่ 14
อบรมพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ (SINE)
ภาษาต่างประเทศ
64
เสาร์ที่ 14-อาทิตย์ 15
กิจกรรม Classroom Meetingกิจการนักเรียน
65
จันทร์ที่ 16- ศุกร์ที่ 20
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561วิชาการ
66
อาทิตย์ที่ 22
การแข่งขัน A-MATH, SUDOKUคณิตศาสตร์
67
จันทร์ที่ 23-ศุกร์ที่ 27
โรงเรียนคู่พัฒนา EP (School Partnership และ MOU)
ภาษาต่างประเทศ
68
พฤหัสบดีที่ 26
ถวายเทียนพรรษาสังคมศึกษาฯ
69
พฤหัสบดีที่ 26
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
70
พฤหัสบดีที่ 26
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2561
ภาษาไทย
71
อังคารที่31-เสาร์ที่4 ส.ค.
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน
กิจการนักเรียน
72
สิงหาคม
พุธที่ 1-ศุกร์ที่ 14 ก.ย.
กิจกรรมตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
สังคมศึกษาฯ
73
2561
ศุกร์ที่ 3 - เสาร์ที่ 4
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน
ภาษาต่างประเทศ
74
สิงหาคม
อังคารที่ 7
กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
ภาษาต่างประเทศ
75
2561
พุธที่ 8-ศุกร์ที่ 10
ค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (สะแกราช) ม.1
คณิตศาสตร์
76
พฤหัสบดีที่9-เสาร์ที่11
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ EP/MEP Open House
ภาษาต่างประเทศ
77
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78
ศุกร์ที่ 10
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
กิจการนักเรียน
79
ศุกร์ที่ 10
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิแก่นนคร
งานแนะแนว
80
อังคารที่14-ศุกร์ที่24
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมชั้นเรียน
วิชาการ
81
อังคารที่ 14-ศุกร์ที่ 17
จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
82
อังคารที่ 14-ศุกร์ที่ 17
ครูผู้สอนแต่ละวิชาแจ้งคะแนนเก็บให้นักเรียนทราบ
ครูประจำวิชา
83
ศุกร์ที่ 17
ครูประจำวิชาส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5เดิม)
งานวัดผล ฯ
84
ศุกร์ที่ 17
ติว PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาษาต่างประเทศ
85
จันทร์ที่ 20-ศุกร์ที่ 24
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน EP ครั้งที่ 2
ภาษาต่างประเทศ
86
อังคารที่ 21
แข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
87
อังคารที่ 28
แข่งขันภาษาจีน (ภายนอก)ภาษาต่างประเทศ
88
พฤหัสบดีที่30-ศุกร์ที่31
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80
ครูประจำวิชา
89
ศุกร์ที่ 31
ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชาหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
90
กันยายน
เสาร์ที่ 1- อาทิตย์30
สรุปข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
แนะแนว
91
2561
อาทิตย์ที่ 2
สอบ TEDETคณิตศาสตร์
92
จันทร์ที่ 3 -ศุกร์ที่ 7
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
93
จันทร์ที่ 3-พุธที่ 12
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ
94
พุธที่ 5-ศุกร์ที่ 7
ค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (อพวช) ม.2
คณิตศาสตร์
95
พุธที่ 5
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80
งานวัดผลฯ
96
พฤหัสบดีที่ 6-ศุกร์ที่ 7
นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
งานวัดผลฯ
97
พฤหัสบดีที่ 6
ประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสังคมศึกษาฯ
98
ศุกร์ที่ 7
โครงการติว DELF A1-A2 ภาษาฝรั่งเศสภาคตะวันออกฉียงเหนือ
ภาษาต่างประเทศ
99
ศุกร์ที่ 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานวัดผลฯ
100
อาทิตย์ที่ 16
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
อำนวยการ
Loading...
 
 
 
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu