คะแนนเทอม 1 / 62 ครูนัท
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อสกุลรวม คะแนนเก็บชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงาน
2
เต็ม 70 คะแนน10101010101010101010
3
ส่งงานแล้วจะแสดงสี => ยังไม่ส่งงานจะแสดงสี =>
4
1
เด็กชายสิปปภาส เขื่อนขันติ์
88
5
2
เด็กชายขันติ มะแก้ว
0
6
3
เด็กชายณัฐศิกดิ์ พยับศรี
0
7
4
เด็กชายธีรศักดิ์ แสงสังข์
0
8
5
เด็กชายกฤติศักดิ์ ด้วงคำ
0
9
6
เด็กชายธนากร วิสุยะ
0
10
7
เด็กชายศิรภพ หน่อแก้ว
0
11
8
เด็กหญิงกมลทิพย์ พิมพ์พา
0
12
9
เด็กหญิงชลธิชา ตุมสียา
0
13
10
เด็กหญิงณัฐชยา ผิวชะอุ้ม
0
14
11
เด็กหญิงสุธารา บุตรศรี
0
15
12
เด็กหญิงวิภาดา เพ็งทา
0
16
13
เด็กหญิงปารณีย์ พูลพาณิช์ย
0
17
14
เด็กหญิงอมรรัตน์ สัตระ
0
18
15
เด็กหญิงวรรณวิสาห์ วัชชัย
0
19
16
เด็กหญิงกรนิภา วงษ์พยัคฆ์
0
20
17
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามวิเศษ
0
21
18
เด็กหญิงอัญชลี กาบชุ่ม
0
22
19
เด็กหญิงศรัญยา เขาแก้ว
0
23
20
เด็กหญิงหทัยชนก สกุลวงค์
0
24
21
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ อ่อนละออ
0
25
22
เด็กหญิงกานติมา รูปสม
0
26
23
เด็กหญิงเพชรลดา แซ่ฮ่วน
0
27
รวม880000000000
28
เฉลี่ย0.3478260878#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
จำนวนส่งงาน2310000000000
30
คะแนนต่ำสุด080000000000
31
คะแนนมากสุด880000000000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu