คะแนนเทอม 1 / 62 ครูนัท
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อสกุลรวม คะแนนเก็บอุปกรณ์คอมพ์
ใช้งาน Mouse
เปิดปิดเครื่อง
Wordชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงาน
2
เต็ม 70 คะแนน510510101010101010
3
ส่งงานแล้วจะแสดงสี => ยังไม่ส่งงานจะแสดงสี =>
4
1
เด็กชายสิปปภาส เขื่อนขันติ์
17584
5
2
เด็กชายขันติ มะแก้ว
17584
6
3
เด็กชายณัฐศักดิ์ พยับศรี
12264
7
4
เด็กชายธีรศักดิ์ แสงสังข์
14464
8
5
เด็กชายกฤติศักดิ์ ด้วงคำ
15564
9
6
เด็กชายธนากร วิสุยะ
10154
10
7
เด็กชายศิรภพ หน่อแก้ว
15294
11
8
เด็กหญิงกมลทิพย์ พิมพ์พา
16574
12
9
เด็กหญิงชลธิชา ตุมสียา
14464
13
10
เด็กหญิงณัฐชยา ผิวชะอุ้ม
0
14
11
เด็กหญิงสุธารา บุตรศรี
14374
15
12
เด็กหญิงวิภาดา เพ็งทา
13274
16
13
เด็กหญิงปารณีย์ พูลพาณิช์ย
12174
17
14
เด็กหญิงอมรรัตน์ สัตระ
10064
18
15
เด็กหญิงวรรณวิสาห์ วัชชัย
16574
19
16
เด็กหญิงกรนิภา วงษ์พยัคฆ์
16574
20
17
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามวิเศษ
15474
21
18
เด็กหญิงอัญชลี กาบชุ่ม
15384
22
19
เด็กหญิงศรัญยา เขาแก้ว
14374
23
20
เด็กหญิงหทัยชนก สกุลวงค์
13274
24
21
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ อ่อนละออ
13274
25
22
เด็กหญิงกานติมา รูปสม
13364
26
23
เด็กหญิงเพชรลดา แซ่ฮ่วน
13274
27
รวม307681518800000000
28
เฉลี่ย13.347826093.0909090916.8636363644#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
จำนวนส่งงาน2322222200000000
30
คะแนนต่ำสุด005400000000
31
คะแนนมากสุด1759400000000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...