กิจกรรม KM ครั้งที่ 4: โดย ผศ.ดร.สุกัลยา และ อ.ดร.ประภาวดี (วันที่ 23 พ.ค. 61) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHI
1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "COPD & Pulmonary Rehabilitation"
2
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท่านได้นำความรู้จากการ KM ครั้งนี้ไปใช้
3
25/5/2018, 16:43:56
สายธิดา ลาภอนันตสิน
1.ขอเสนอให้ทางวิทยากรกรุณาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับอาการแสดง ที่ใช้แยกแยะระหว่าง ช่วง exacerbation กับช่วงอาการคงที่เพื่อประโยชน์ในการเป็นแนวทางการนำไปใช้ได้ชัดเจนขึ้น
2. ขอเสนอให้ทางวิทยากรกรุณาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมว่า RMSG คืออะไร เพื่อความเข้าใจในการนำไปใช้มากขึ้น
ขอบพระคุณค่ะ
นำไปใช้
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu