Energiatarbimine stsenaarium BAAS ja EE kuni 2050 : Tööstus - elekter