Energiatarbimine stsenaarium BAAS ja EE kuni 2050 : Elekter ja soojus koond