Energiatarbimine stsenaarium BAAS ja EE kuni 2050 : Hooned kokku