Lönsamhet för 3 MW vindkraft
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
Ett stort vindkraftsverks (3 MW) ekonomi
2
2%per år
3
Årlig vinst =årlig intäkt-årlig kapitalkostnad - årlig driftskostnad
4
Räknas ut, ska antas vara 0 kr när elpriset är = 50 öre/kWh, för att få rätt på internräntan vid denna intäkt0(om nedanstående värden)
5
6
IndataIntäktintäkt (kr/kWh)0,5(medelpris el år 2012 = 30 öre/kWh, medelpris elcertifikat = 20 öre/kWh)
7
8
Indatakapacitetsfaktor(producerad mängd energi MWh) / (MW*8760)0,3genomsnitt för Arise enl årsbokslut
9
10
UtdataProduktion (MWh/år)7 884MWh/årLönsamhet 3 MW vindkraftverk
11
14 Mkr/ MW
12
Utdataintäkt tot per år (kr/år)3 942 000kr/årkapacitetsfaktor 30% (7900 MWh/år)
13
5,3 kr /års-kWh
14
Indataspecifik investerings-kostnad (Mkr/MW)14 000Mkr/MW
15
IndataEffekt (MW)3MWIntäkt öre/kWhInternränta
16
UtdataInvesteringskostnad (kr)42 000 000(investeringskostnad_kr_per_MW * MW)302,5%
17
UtdataInvesteringskostnad (kr/årskWh)5,3(genomsnitt enligt Arise årsbokslut ligger på knappt 5 kr/års-kWh)405,0%
18
507,5%
19
Årlig kapitalkostnad6010,0%
20
annuitet=0,09112(r*q^n/(q^n-1) )
21
kapitalränta, r=0,077(uträknat så att vinst = 0, när elpriset = 50 öre/kWh, dvs så intäker = kostnader, för att få fram internräntan)
22
Indatalivslängd, n=25
23
q=1,077(r+1) (en fakor för att beräkna årlig kapitalkostnad)
24
UtdataÅrlig kapitalkostnad (kr)3 827 000
25
26
IndataÅrlig driftskostnad (kr/år)115 000kr/år
27
28
29
Kort länk hit:http://bit.ly/3MWvindkraftslonsamhet
30
Nyckeltalhttp://bit.ly/vindkraftnyckeltal
31
150 öre per kWh i elpris:http://bit.ly/150oreperkWh
32
Om att köpa vindandelar:http://bit.ly/vindkraftsandelar
33
Bloggat om vindkraftens ekonomi:http://bit.ly/vindkraftsekonomi
34
Energistatistik:http://elstatistik.se/
35
Havsbaserad vindraft i Nordsjön
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Loading...
 
 
 
Räkneex_3MW
Räkneex_3MW_150öreiIntäkt
Havsbaserad_vindkraft
Formulärsvar