Gümnaasiumi uus õppekava alates 01.09.2011
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEF
1
Inimene ja ühiskond
2
63201396
3
eesti keel617
4
kirjandus527
5
B2 inglise keel52512
6
B1 vene keel549
7
lai matemaatika86115
8
bioloogia44
9
(loodus)geograafia213
10
keemia325
11
füüsika5117
12
ajalugu617
13
ühiskonnaõpetus213
14
inimeseõpetus11
15
(inim)geograafia1113
16
muusika33
17
kunst22
18
kehaline kasvatus516
19
uurimistöö alused11
20
maaturismiõpetus33
21
arvutiõpetus112
22
riigikaitseõpetus22
23
632019102
24
25
26
VABAAINED
27
autoõpetus (5)10
28
29
30
31
LÕPUEKSAMID:
32
1. Eesti keel (riigieksam)
33
2. Võõrkeel (riigieksam)
34
3. Matemaatika (riigieksam)
35
4. Ühiskonnaõpetus (koolieksam)
36
5. Uurimistöö (koolieksam)
Loading...