M_TOP_Z_18-19_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
магистърска програма:ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
2
форма на обучение:ЗАДОЧНА
3
учебна година:2018-2019
4
семестър:ЗИМЕН
5
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
6
7
РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА
(разписът е актуализиран по молба на програматора на 04.10.2018)
8
9
1 курс
10
ДисциплинаПреподавателВид на дисциплинатаЛ/ УПР/ПРДатаДен от седмицатаЧасЗала
11
(зад/ изб)ОтДо
12
Комуникация и емоционална интелигентност - нов курсгл.ас. д-р Валерия Витанова3АД20/0/006.10.2018 г.събота9:3017:30200
13
07.10.2018 г.неделя10:0018:00200
14
Техники за социално влияниепроф. д-р Георги КарастояновИ20/0/013.10.2018 г.събота9:0017:00200
15
14.10.2018 г.неделя9:0017:00200
16
Стрес, здраве и безопасност в работна средагл.ас. д-р Вихра Найденова3АД20/0/020.10.2018 г.събота10:0018:00200
17
10.11.2018 г.събота10:0018:00200
18
Стратегически мениджмънтпроф. дсн Цветан Давидков3АД20/0/027.10.2018 г.събота9:0017:00200
19
28.10.2018 г.неделя9:0017:00200
20
Индивидуални различия на работното мястодоц. д-р Ергюл Таир 3АД20/10/003.11.2018 г.събота10:0018:00200
21
04.11.2018 г.неделя10:0018:00200
22
16.12.2018 г.неделя10:0018:00200
23
Ценности и трудова мотивацияпроф.дпсн Снежана Илиева3АД20/0/017.11.2018 г.събота9:0017:00200
24
18.11.2018 г.неделя9:0017:00200
25
Ценности и трудова мотивацияд-р Биляна Любомирова3АД0/10/015.12.2018 г.събота10:0018:00200
26
Психология на пазарагл.ас. д-р Дамяна Иванова 3АД20/10/024.11.2018 г.събота10:0018:00200
27
25.11.2018 г.неделя10:0018:00200
28
09.12.2018 г.неделя10:0018:00200
29
Изследователски методи в трудовата и организационната психологияпроф. д-р Емилия Алексиева3АД20/0/001.12.2018 г.събота9:3017:30200
30
02.12.2018 г.неделя9:3017:30200
31
Изследователски методи в трудовата и организационната психологиягл. ас. д-р Светослав Близнашки3АД0/10/012.01.2019 г.събота9:3017:30200
32
33
Управление на впечатленията и бизнес етикетгл.ас. д-р Дамяна Иванова И20/0/005.01.2019 г.събота10:0018:00200
34
06.01.2019 г.неделя10:0018:00200
35
36
2 курс
37
ДисциплинаПреподавателВид на дисциплинатаЛ/ УПР/ПРДатаДен от седмицатаЧасЗала
38
(зад/ изб)ОтДо
39
Правни аспекти на управлението на човешките ресурсидоц. д-р Невянка КъневаЗЛ 2020.10.2018 г.събота9:3017:30202
40
21.10.2018 г. неделя9:3017:30202
41
Обучение и развитие на персоналагл.ас. д-р Валерия ВитановаЗЛ 2027.10.2018 г.събота10:0018:00202
42
28.10.2018 г.неделя10:0018:00202
43
Статистически методи в организационните изследваниядоц. д-р Калоян ХаралампиевЗЛ/У 20+1010.11.2018 г.събота9:0017:00530
44
11.11.2018 г.неделя9:0017:00530
45
17.11.2018 г. събота9:0017:00530
46
06.01.2019 г.неделя9:0017:00530
47
Творчество и иновации в организациитедоц. д-р Ергюл Таир ИЛ 2018.11.2018 г.неделя10:0018:00520
48
15.12.2018 г.събота10:0018:00520
49
Управление на кризи и конфликти в организациитегл. ас. д-р Плама ХристоваИЛ 2024.11.2018 г.събота9:0017:00202
50
25.11.2018 г.неделя9:0017:00202
51
Организационно консултиране д-р Елена АлтимирскаЗЛ 2002.12.2018 г.неделя9:0017:00202
52
16.12.2018 г.неделя9:0017:00202
53
Организационно консултиране д-р Биляна ЛюбомироваЗУ 1005.01.2019 г.събота10:0018:00404
54
Практикум по организационно развитие и управление на човешките ресурсид-р Биляна ЛюбомироваЗУ 2012.1.2019 г.събота10:0018:00202
55
13.1.2019 г.неделя10:0018:00202
Loading...
Main menu