ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
Status hjortejakta Vegårshei Viltlag
2019
3
4
ÅrstallAntall tildelte dyrTildelte vaksne hanndyrTildelte spissbukkarTildelte hodyrTildelte kalvarTotalvekt
5
2555510
6
7
Antall dyr skotneAntall vaksne hanndyr skotneAntall spissbukk(ar) skotneAntall vaksne hodyr skotneAntall kalvar skotne
8
Skotne dyr til no16643383
9
10
Totalt antall dyr attVaksne handyr attSpissbukkar attVaksne hodyr attKalvar att
11
Dyr att9−1127
12
Det kan skytast kalv i staden
for vaksne dyr inntil totalt
13
felte dyr =25
14
Det kan skytast spissbukk i staden for store hanndyr
15
inntil totalt felte hanndyr større enn kalv =10
16
Jakta stoppar uansett ved totalt felte dyr = 25
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100