ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MSSVHọ và tên đệmTênLớpLoại GCNCấp GCNTên chương trìnhNgày cấp
2
22H4010001Nguyễn Thị ThúyAnKT22CLCAThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
3
2154010001Nguyễn Thị HồngÁiKT21AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
4
21H4030052Nguyễn Vũ KhảÁiQL21CLCAThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
5
2051060053Hứa PhanAnDC20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
6
2051120082Phạm MinhAnCN20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
7
2051150075Nguyễn HoàiAnKM20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
8
2051150076Nguyễn QuốcAnKM20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
9
2051220081Phan Thị ThúyAnQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
10
2051220082Trần Ngọc VĩnhAnQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
11
2054010106Nguyễn ThuýAnKT20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
12
2054010256Nguyễn Thị ThúyAnKT20BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
13
2054020051Hoàng Thị HoàiAnKX20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
14
2054030314Phạm ThànhAnQL20EThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
15
2054040046Nguyễn Công PhúcAnQK20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
16
2054040047Trương Thị TrườngAnQK20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
17
2154040050Nguyễn Võ ThuýAnQK21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
18
20H1220106Nguyễn Trịnh ThúyAnQH20CLCBThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
19
21H1040028Nguyễn Đức TrườngAnDV21CLCThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
20
1954030062Võ ThiênÂnQL19BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
21
2051150082Phạm HoàiÂnKM20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
22
2054030002Phan Thế HồngÂnQL20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
23
2054030078Hồ Thị HoàiÂnQL20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
24
2151050044Phạm TháiÂnTD21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
25
1951030118Võ MinhAnhDC19AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
26
2051010010Võ ViệtAnhHH20Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
27
2051120206Trần TuấnAnhCN20DThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
28
2051130090Nguyễn Hoàng KhảiAnhCO20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
29
2051150077Lại Hữu TuấnAnhKM20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
30
2051150079Nguyễn Hồ QuốcAnhKM20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
31
2051150081Phan QuốcAnhKM20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
32
2051220084Bùi Minh ĐôngAnhQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
33
2051220085Lê HoàngAnhQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
34
2051220087Trần Thị NgọcAnhQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
35
2051220088Võ HồngAnhQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
36
2054010107Nguyễn Hoàng HảiAnhKT20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
37
2054010261Trần QuếAnhKT20BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
38
2054020002Võ Thụy TrâmAnhKX20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
39
2054020055Phạm Thị NgọcAnhKX20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
40
2054030001Trần Nguyễn PhươngAnhQL20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
41
2054030001Trần Nguyễn PhươngAnhQL20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
42
2054030315Lê DuyAnhQL20EThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
43
2054030316Lương HuỳnhAnhQL20EThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
44
2054030318Võ Thị KimAnhQL20EThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
45
2054030319Vũ Đỗ LanAnhQL20EThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
46
2054040049Thòng VânAnhQK20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
47
2151040028Đoàn ThếAnhDV21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
48
2151070006Phạn ĐứcAnhVT21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
49
2151150028Nguyễn QuốcAnhKM21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
50
2151220075Nguyễn Hà KiềuAnhQH21AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
51
2151220079Trần PhươngAnhQH21AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
52
2154010071Trần MinhAnhKT21AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
53
2154050032Dương TúAnhQX21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
54
2154060028Nguyễn Phan TrâmAnhQC21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
55
2251010001#ERROR!#ERROR!#ERROR!Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
56
2251010002#ERROR!#ERROR!#ERROR!Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
57
2251040068Chiêm Hoàng NgọcAnhTD22BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
58
2254010137Nguyễn LanAnhKT22DThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
59
2254060420Bùi PhươngAnhQC22IThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
60
20H4010212Huỳnh Thị PhươngAnhKT20CLCDThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
61
20H4030081Lê Huỳnh NhậtAnhQL20CLCDThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
62
20H4030148Đặng Thị LanAnhQL20CLCBThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
63
20H4030150Trần Ngọc QuỳnhAnhQL20CLCBThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
64
20H4030235Nguyễn Mai LinhAnhQL20CLCFThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
65
20h4030237Trần Đặng VânAnhQL20CLCFThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
66
20H4030320Đinh Vũ LanAnhQL20CLCFThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
67
21H1050003Nguyễn TuấnAnhTD21CLCAThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
68
21H4010059Lê Kiều MaiAnhKT21CLCAThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
69
22H4010056Nguyễn Thị KimAnhKT22CLCBThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
70
22H4030001Lê Trần PhươngAnhQL22CLCAThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
71
22H4030155
#ERROR!#ERROR!#ERROR!Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
72
22H4060002
#ERROR!#ERROR!#ERROR!Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
73
1951010091Nguyễn Thị NgọcÁnhHH19BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
74
1954030003Lê Thị NgọcÁnhQL19AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
75
2051220090Nguyễn MinhÁnhQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
76
2051220091Phan Thị NgọcÁnhQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
77
2054010262Mai Thị NgọcÁnhKT20BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
78
2054010264Nguyễn Thị NgọcÁnhKT20BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
79
2054030320Trần ThịÁnhQL20EThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
80
2054040050Ngô Thị NgọcÁnhQK20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
81
2151220080Võ Thị NgọcÁnhQH21AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
82
2154010072Hoàng Thị NgọcÁnhKT21AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
83
2151020004Nguyễn Huỳnh ThuBaMT21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
84
2151020004Nguyễn Huỳnh ThuBaMT21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
85
2151150030Lê Ngô PhươngBắcKM21Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
86
22h4030542Văn ĐìnhBắcQL22CLCOThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
87
19h1010017Vũ Lâm TrungBáchHH19CLCThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
88
2054040052Trần DiễmBăngQK20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
89
1951030187Hán HữuBằngDC19BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
90
1954010118Nguyễn HữuBằngKT19DThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
91
2051220096Hồ Văn LêBằngQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
92
1951040041Nguyễn TấnBảoDV19Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
93
1951050044Liễu QuốcBảoTD19Thanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
94
1951120084Lê QuốcBảoCN19BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
95
1951120086Trần QuốcBảoCN19BThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
96
2051120207Lê DuyBảoCN20DThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
97
2051120208Phan QuốcBảoCN20DThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
98
2051130094Nguyễn ThanhBảoCO20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
99
2051150083Đỗ Chi QuốcBảoKM20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022
100
2051220092Bùi Võ TháiBảoQH20AThanh niên khỏeĐTN-HSVNgày hội Tân sinh viên HI!UTH12/3/2022