बाहेरच्या गावातून येणारे विद्यार्थी माहिती (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Timestampविद्यार्थ्याचे नावइयत्ता तुकडीमाध्यमगाव
वरील यादीमध्ये नसलेले गाव असेल तर नोंदवा
संपर्क क्रमांक
2
10/02/2020 12:16:23
शिंदे अशितोष बाळासाहेब
दहावीगुरुकुलहिरडगाव9420945127
3
10/02/2020 13:57:32Mayur sandip autiपाचवीगुरुकुलऔटेवस्तीAutewadi 9096892427
4
10/02/2020 13:59:14
Borude harshad jalindar
पाचवीगुरुकुलबोरुडेवाडी9860505617
5
10/02/2020 13:59:41
saiprasad shantilal khetmalis
सहावीगुरुकुलपारगाव सु.8390537710
6
10/02/2020 14:00:41
Borude sidhharth ganesh
पाचवीगुरुकुलबोरुडेवाडी7378558420
7
10/02/2020 14:02:36
omkar dadasaheb kawade
सहावीगुरुकुलहिरडगावruigvhan9604796048
8
10/02/2020 14:03:43ram manik darekarसहावीगुरुकुलहिरडगाव9270034866
9
10/02/2020 14:03:52औटी प्रज्वल ज्ञानदेवआठवीमराठीऔटेवस्ती8308307818
10
10/02/2020 14:04:22दरेकर शिवराज विनायकनववीगुरुकुलहिरडगाव90452661
11
10/02/2020 14:04:49हिरडे किरण अशोकआठवीमराठीऔटेवस्ती9923372658
12
10/02/2020 14:05:15kaware angad sandipसहावीगुरुकुलतांदळी दुमालाkokangon9404402002
13
10/02/2020 14:05:49खेंडके प्रतिक अंकुशआठवीमराठीगूगल वडगाव9850302509
14
10/02/2020 14:05:50Ithape yash prafull पाचवीगुरुकुलटाकळी कडेवळीत8805289607
15
10/02/2020 14:07:01दरेकर चैतन्य ईश्वरानववीगुरुकुलहिरडगाव9769133433
16
10/02/2020 14:07:15Auti harshad haribhau पाचवीगुरुकुलऔटेवस्तीAutewadi 9420480090
17
10/02/2020 14:07:53सय्यद मोहसीन कलिमआठवीमराठीश्रीगोंदा स्टेशनजकाते वस्ती7757970758
18
10/02/2020 14:08:31दरेकर राहुल बिभीषणनववीगुरुकुलहिरडगाव9766065823
19
10/02/2020 14:08:34
pimple krish chandrakant
सहावीगुरुकुलवेळू9921097371
20
10/02/2020 14:08:53Hirve aditya nanaपाचवीगुरुकुलपारगाव सु.9689494579
21
10/02/2020 14:09:02सोमवंशी ओम परशुरामआठवीमराठीवेळूआर्वी9834924365
22
10/02/2020 14:09:32dighe sarthak santoshसहावीगुरुकुलश्रीगोंदा स्टेशन9960492544
23
10/02/2020 14:09:56Waghole utkarsh rajuपाचवीगुरुकुलपारगाव सु.9764669776
24
10/02/2020 14:10:07सोनवणे अभिषेक लक्ष्मणनववीगुरुकुलटाकळी कडेवळीत9527990521
25
10/02/2020 14:10:36
pimpale aniruddha shivaji
सहावीगुरुकुलवेळू9145777329
26
10/02/2020 14:10:40पोकळे रोहन नामदेवआठवीसेमीश्रीगोंदा स्टेशन9850772310
27
10/02/2020 14:10:59लोखंडे समर्थ संतोषआठवीमराठीचोराचीवाडीकापसे वस्ती9975793671
28
10/02/2020 14:11:13
Dhawale harshad shivaji
पाचवीगुरुकुलवेळू9527683872
29
10/02/2020 14:11:25yede jaideep parajiसहावीगुरुकुलअधोरे वाडी9834697617
30
10/02/2020 14:11:32पवळे मेघराज संदीपआठवीसेमीश्रीगोंदा स्टेशन7875662837
31
10/02/2020 14:11:54सस्ते यश प्रकाशनववीगुरुकुलश्रीगोंदा स्टेशन9422230665
32
10/02/2020 14:12:24अधोरे ओंकार संतोषआठवीगुरुकुलअधोरे वाडी9420945186
33
10/02/2020 14:12:35सकट संकेत नवनाथआठवीमराठीऔटेवस्ती9860804464
34
10/02/2020 14:12:53
Baravkar sarthak balasaheb
पाचवीगुरुकुलवडाळी9423164231
35
10/02/2020 14:13:15खेडकर आशितोष सोनबाआठवीसेमीपेडगाव8080046972
36
10/02/2020 14:13:22
महामुनी यशवर्धन विलास
नववीगुरुकुलम्हातार पिंपरी9423462772
37
10/02/2020 14:14:44कदम ऋषिकेश अरुणनववीगुरुकुलगूगल वडगाव9552042356
38
10/02/2020 14:14:48आमले अनिकेत मोहनआठवीगुरुकुलऔटेवस्तीघायपत वाडी9890356119
39
10/02/2020 14:14:54
स्नेहालय एकूण सहा विद्यार्थी
आठवीमराठीगूगल वडगाव9881523733
40
10/02/2020 14:15:59औटी यश अंकुशआठवीगुरुकुलऔटेवस्ती9028305417
41
10/02/2020 14:16:55साळे ओम संतोषआठवीमराठीवडाळीबेलवांडी कोठारनंबर दिलेला नाही
42
10/02/2020 14:17:01shrtej pravin takaleसहावीगुरुकुलइतरbhangon9921225820
43
10/02/2020 14:17:22भुजबळ अभिषेक विक्रमआठवीगुरुकुलहिरडगाव9096488994
44
10/02/2020 14:18:02rohi sumit nanasahebसहावीगुरुकुलवेळू9764579389
45
10/02/2020 14:18:35ननवरे रोहित दिलीपआठवीगुरुकुलपारगाव सु.9552897161
46
10/02/2020 14:19:03डांगडे साहिल मुकुंदआठवीगुरुकुलतांदळी दुमाला9270511177
47
10/02/2020 14:19:07masal sarthak appaसहावीगुरुकुलइतरbhingan khalsa7350387575
48
10/02/2020 14:19:24काळे महावीर सूकड्याआठवीमराठीवडाळीबेलवांडी कोठारनंबर दिलेला नाही
49
10/02/2020 14:19:30दांगडे निखिल संजयनववीगुरुकुलG गलांडे देऊळ 9145542399
50
10/02/2020 14:19:43
बेल्हेकर बुवासाहेब बापू
दहावीमराठीगूगल वडगाव7350502194
51
10/02/2020 14:19:54मखरे प्रतिक शिवाजीआठवीगुरुकुलइतरमखरेवाडी9822425589
52
10/02/2020 14:20:03rasal sumit rohidasसहावीगुरुकुलहोलेवाडी9767874857
53
10/02/2020 14:20:09दरेकर कुणाल राजेंद्रआठवीगुरुकुलहिरडगाव9370381513
54
10/02/2020 14:20:41वाल्हेकर अभिषेक अशोकआठवीगुरुकुललिंपणगाव9673730885
55
10/02/2020 14:20:50वाल्हेकर अभिषेक अशोकआठवीगुरुकुललिंपणगाव9673730885
56
10/02/2020 14:21:07Bedre शुभम भाऊसाहेबआठवीमराठीगूगल वडगावनंबर दिलेला नाही
57
10/02/2020 14:21:08babar om pandurangसहावीगुरुकुलइतरdeulgon9657611535
58
10/02/2020 14:22:14जाधव प्रणव चंद्रकांतनववीगुरुकुलमुंढेकरवाडी99759244
59
10/02/2020 14:22:24
patil shubham prashant
सहावीगुरुकुलइतरshedgon8379872292
60
10/02/2020 14:22:43श्रीराम अक्षय रंगनाथ दहावीमराठीइतरबेलवंडी कोठार 8308590415
61
10/02/2020 14:22:55खेतमाळीस ओंकार अशोक आठवीगुरुकुलइतरगणपती मळा8149841264
62
10/02/2020 14:23:23jagtap pranav santosh सहावीगुरुकुलपेडगाव9822807588
63
10/02/2020 14:24:10
कुरुमकर सुजित ज्ञानदेव
नववीगुरुकुलमुंढेकरवाडी 9922819144
64
10/02/2020 14:24:12
दरेकर प्रतीक पांडुरंग
आठवीगुरुकुलहिरडगाव7387708994
65
10/02/2020 14:24:31गाडेकर महेश सतीशआठवीमराठीसाळवन देवी रोडभोळे वस्ती9404387979
66
10/02/2020 14:24:31
gavade rohan ravsaheb
सहावीगुरुकुलपेडगाव9096061025
67
10/02/2020 14:24:51खेडकर निखिल जालिंदरआठवीगुरुकुलपेडगाव9834237486
68
10/02/2020 14:24:57Sapre aniket nitin पाचवीगुरुकुलइतरSaprewadi 8390933209
69
10/02/2020 14:25:06रजपूत रत्नशील आबा दहावीमराठी8412032373
70
10/02/2020 14:25:35दरेकर प्रतीक शरदआठवीगुरुकुलहिरडगाव9225697635
71
10/02/2020 14:25:42hole youraj shubashसहावीगुरुकुलहोलेवाडी9527634145
72
10/02/2020 14:25:47hole youraj shubashसहावीगुरुकुलहोलेवाडी9527634145
73
10/02/2020 14:25:48
लांडगे विकास चंद्रकांत
नववीमराठीइतरभिंगान9270996815
74
10/02/2020 14:26:13खराडे ऋत्विक खंडूआठवीमराठीसाळवन देवी रोडभिंगान9273238011
75
10/02/2020 14:26:30कुरुमकर ओमकार संतोषनववीगुरुकुलमुंढेकरवाडी9657740111
76
10/02/2020 14:26:56
Sudrik yash pandurang
पाचवीगुरुकुलइतरLokhandewadi 9860435755
77
10/02/2020 14:27:13शेंडगे सिद्धांत शरदआठवीगुरुकुलसाळवन देवी रोड8080219232
78
10/02/2020 14:27:20दरेकर सुयश सुनिलआठवीगुरुकुलहिरडगाव9763648329
79
10/02/2020 14:27:40वडवकर अभिजित अंकुशआठवीमराठीसाळवन देवी रोडभोळे वस्ती9021285208
80
10/02/2020 14:28:46
Kurumkar Soham santosh
पाचवीगुरुकुलइतरMundhekar wadi9284825603
81
10/02/2020 14:29:23
त्रिंबके सार्थक राजेंद्र
नववीगुरुकुलश्रीगोंदा फॅक्टरी9545977656
82
10/02/2020 14:29:29गलांडे सार्थक पोपटआठवीगुरुकुलगूगल वडगाव9421997811
83
10/02/2020 14:29:32अनभुले हर्षद संजयआठवीगुरुकुलचोराचीवाडी9922830639
84
10/02/2020 14:30:03
Mundhekar shivdatta dipak
पाचवीगुरुकुलइतरMundhekar wadi 9527262040
85
10/02/2020 14:30:44घाडगे ओंकार नानाआठवीगुरुकुलहिरडगाव7620959214
86
10/02/2020 14:31:18दळवी रवींद्र संजयनववीगुरुकुलगलांडे देऊळगाव9158949556
87
10/02/2020 14:31:28
Pandharkar aryan dnyandev
पाचवीगुरुकुलइतरHangewadi 9860731113
88
10/02/2020 14:32:58हिरडे चैतन्य अनिलआठवीगुरुकुलइतरघायपत वाडी9561318818
89
10/02/2020 14:33:02दांगडे साहिल मुकुंदआठवीगुरुकुलतांदळी दुमाला9270511177
90
10/02/2020 14:33:04मंगी अनिश विकासनववीगुरुकुलपारगाव सु.9970803955
91
10/02/2020 14:33:36दांगडे धिरज दगडूनववीमराठीइतरदेऊळगाव9850626310
92
10/02/2020 14:34:05हिरडे रोहन अशोकआठवीगुरुकुलइतरघायपत वाडी8459181774
93
10/02/2020 14:34:39दरेकरअनिरुद्ध नितीनआठवीगुरुकुलहिरडगाव9403965428
94
10/02/2020 14:35:18कोठारे उदयन शिवाजीआठवीगुरुकुलबेलवंडी कोठार9595151011
95
10/02/2020 14:35:22भोस अजित दत्तात्रयनववीगुरुकुलतांदळी दुमाला5329589055
96
10/02/2020 14:36:00औटी मयूर संदिप पाचवीगुरुकुलइतरऔटेवाडी9096892427
97
10/02/2020 14:36:04kale pranav santoshसहावीगुरुकुलवेळू9527634145
98
10/02/2020 14:36:26घाडगे ओंकार नानाआठवीगुरुकुलहिरडगावगुणवरे वस्ती7620959214
99
10/02/2020 14:36:29
कुरुमकर ऋतिक दादासाहेब
आठवीगुरुकुललिंपणगाव9420335621
100
10/02/2020 14:37:25दरेकर प्रणव मनोहरआठवीगुरुकुलहिरडगाव9096066565
Loading...