ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Prislista service & förvaring Utbordare
2
Samtliga priser inklusive moms. Material tillkommer om inget annat anges.
3
4
ServiceService ink kons
5
2-Taktare
6
1-15 hk 1 375 kr
Art nr 101
2 360 kr Art nr 109
7
16-35 hk 1 980 kr
Art nr 102
2 965 kr Art nr 110
8
40-65 hk 2 250 kr
Art nr 103
3 234 kr Art nr 111
9
70-95 hk 2 470 kr
Art nr 104
3 454 kr Art nr 112
10
100-145 hk 3 130 kr
Art nr 105
4 114 kr Art nr 113
11
150-220 hk 3 570 kr
Art nr 106
4 554 kr Art nr 114
12
225-295 hk 3 899 kr
Art nr 107
4 884 kr Art nr 115
13
300+ hk 4 675 kr
Art nr 108
5 659 kr Art nr 116
14
15
4-Taktare
16
1-14 hk 1 705 kr
Art nr 117
2 693 kr Art nr 125
17
15-35 hk 2 249 kr
Art nr 118
3 238 kr Art nr 126
18
40-65 hk 2 530 kr
Art nr 119
3 520 kr Art nr 127
19
70-95 hk 2 750 kr
Art nr 120
3 401 kr Art nr 128
20
100-145 hk 3 410 kr
Art nr 121
4 402 kr Art nr 129
21
150-220 hk 3 850 kr
Art nr 122
4 843 kr Art nr 130
22
225-295 hk 4 180 kr
Art nr 123
5 174 kr Art nr 131
23
300+ hk 4 675 kr
Art nr 124
5 671 kr Art nr 132
24
25
Impellerbyte*
Ompackning växelhus
26
Fasta priser
27
Utbordare 1-15 hk
550 kr
Art nr 133
3 657 kr Art nr 139
28
Utbordare 16-74 hk
1 045 kr
Art nr 134
4 180 kr Art nr 140
29
Utbordare 75 hk>
1 568 kr
Art nr 135
5 225 kr Art nr 141
30
Konservering 1 295 kr
Art nr 142
(Pris om bara konservering)
31
Kons. m service 895 kr
Art nr 143
(Pris i samband med service)
32
Miljöavgift 150 kr
Art nr 144
33
*Med reservation för korrosion
34
35
Övriga inbordarjobb
36
37
Timdebitering övrigt1200 kr/h
38
Anodbyte
39
Provtryckning v-hus
40
Byte v-husolja, oljepluggspackningar
41
Byte tändstift
42
Byte bränslefilter
43
Byte vattenavskiljande filter
44
Infettning nipplar
45
Smörjning länkage
46
Motortvätt
47
Demont/mont prop, infettning propaxel
48
Kontroll över ev spruckna bränsleslangar
49
Provkörning /samt vid behov justering av förgasare
50
51
Ompackning växelhus
52
Total isärslagning, insp drev & axlar, byte samtliga packningar & o-ringar, provtr v-hus, påfyllning olja.
53
Pris gäller om det är samma skal som tidigare.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100