รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Digital School Leadership
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABDEFGHIJKL
1
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อหน่วยงานจังหวัดชื่อ-สกุลตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
Email
2
1601001โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายกำพล ทองอยู่ผู้อำนวยการ816909429-
3
2601002โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมจังหวัดสงขลานางสาวชลิดา บิลหมาดครูผูู้สอน896556347bilhmad@hotmail.com
4
3601003โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมจังหวัดสงขลานางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชรครูผู้สอน896594700atcharaluk.lastro@gmail.com
5
4601004โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมจังหวัดสงขลานางบุสริน ขุนชนะครูผู้สอน840671760busrinkhun@gmail.com
6
5601005โรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลาภราดา ดร. ถนัด อนันต์ผู้อำนวยการ819422766-
7
6601006โรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลานายสิริพงษ์ เมฆไพศาลศิลป์หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน613639651-
8
7601007โรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลานายมณฑล เอื้อวงศ์ประวิทย์ครูผู้สอน811716228-**แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมน่ะค่ะ เปลี่ยนเป็น ห้อง Port De Biz อาคาร 10**
9
8601008โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาจังหวัดตรังนายอุทัย แก้วรุ่งเรืองครูผู้สอน867832525satu_one@hotmail.com
10
9601009โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรังนายขจรจิตร ตะหมังรองผู้อำนวยการ844415699rongjohn001@hotmail.com
11
10601010โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรังนายปฤษฎิ์ศิษฏ์ นาคช่วยครูผู้สอน894528951paritsit777@gmail.com
12
11601011โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรังนางศิริลักษณ์ นิลละออครูผู้สอน613980940siri1733@gmail.com
13
12601012วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้จังหวัดสงขลานางอัจติมา ศักดิ์ชัยนันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ845836017
14
13601013วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้จังหวัดสงขลานางสาวเสาวรี รัตนแก้วครูผู้สอน828345837noonam.4264@gmail.com
15
14601014โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลานางพนิดา วิทยพงศ์ครูผู้สอน864917125phanida_wit@yahoo.co.th*ยกเลิก
16
15601015โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลานายพิเชษฐ์ บำบัดทุกข์ครูผู้สอน873976476pichetbum@gmail.com*ยกเลิก
17
16601016โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลานางศิรประภา ขวัญทองผู้อำนวยการ898796403lulu.2551@hotmail.com*ยกเลิก
18
17601017โรงเรียนศรีนครมูลนิธิจังหวัดสงขลานางวิภาวดี ไชยสมิตครูผู้สอน858949829wiphavadee@srinakorn.ac.th
19
18601018โรงเรียนศรีนครมูลนิธิจังหวัดสงขลานางสาวรัศมี แซ่ตงครูผู้สอน869570040rassamee@srinakorn.ac.th
20
19601019โรงเรียนดารุสสาลามจังหวัดนราธิวาสนางนูรีฮัน เร็งมาผูู้อำนวยการ813684202n_jthanj@hotmail.com
21
20601020โรงเรียนดารุสสาลามจังหวัดนราธิวาสนางสาวนูรเอ็ฮซาน บอตอรองผู้อำนวยการ892935138Chinjang_j@hotmail.com
22
21601021โรงเรียนดารุสสาลามจังหวัดนราธิวาสนางสาวอาดีละห์ สาแมงครูผู้สอน808747899deela_phy@outlook.com
23
22601022โรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลานางสาวบุญรัตน์ รัตนชลครูผู้สอน954105822kruju@outlook.com
24
23601023โรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลานางสาวอภัสรา ชูหิรัญครูผู้สอน862931322apassara.choo@gmail.com
25
24601024โรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลานางจันทิวา พร้อมญาติครูผู้สอน828621718sleeplessjarm@gmail.com
26
25601025โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมจังหวัดพัทลุงนางสาวกาญจนา จิตตะโสภาครูผู้สอน812779501KChittasopa@gmail.com
27
26601026โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมจังหวัดพัทลุงนางสาวอิงอร ชัยเพชรครูผู้สอน869518840-
28
27601027โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมจังหวัดพัทลุงนางกนิษฐา ศรีทองช่วยครูผู้สอน819300350-
29
28601028โรงเรียนส่องแสงวิทยาจังหวัดสงขลานางอรุณรัตน์ รัตนภูมิผู้อำนวยการ622433665ssv_164@hotmail.com
30
29601029โรงเรียนส่องแสงวิทยาจังหวัดสงขลานางจุไรรัตน์ ลอยจิ้วรองผู้อำนวยการ848544997ssv_164@hotmail.com
31
30601030โรงเรียนส่องแสงวิทยาจังหวัดสงขลานางสาวปราณิสา จินวงศ์เจ้าหน้าที่ธุรการ626917368pranisa.010@gmail.com
32
31601031โรงเรียนวชิรานุกูลจังหวัดสงขลานายณัฐวุฒิ ณ แฉล้มหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน162963461nattawut.wn@hotmail.com
33
32601032โรงเรียนวชิรานุกูลจังหวัดสงขลานายสุรโชค นวลขาวครูผู้สอน846327422surachok.bee@gmail.com
34
33601033โรงเรียนรัตภูมิวิทยาจังหวัดสงขลานางสาวพจนีย์ ทองบัญจาครูผู้สอน892891602podjanee180@gmail.com
35
34601034โรงเรียนรัตภูมิวิทยาจังหวัดสงขลานางวิมล พรมโพธิ์ครูผู้สอน872891602kal6255@hotmail.com
36
35601035โรงเรียนรัตภูมิวิทยาจังหวัดสงขลานางกชมน สำกำปังครูผู้สอน897359135samkampang@gmail.com
37
36601036โรงเรีบนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์จังหวัดสงขลานางสาวสิรินุช บุญช่วยครูผู้สอน08-6028-0030sirinutb2@gmail.com
38
37601037โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์จังหวัดสงขลาว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมานครู 830630445RN2931@gmail.com
39
38601038โรงเรียนปัญญาวิทย์จังหวัดตรังนางสาวศิริขวัญ ภีสระหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี062 9788260sirikhwanpeesara@gmail.com
40
39601039โรงเรียนปัญญาวิทย์จังหวัดตรังนางชวัลกร สิริพงศ์ชาตรีครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี085 8944150-
41
40601040โรงเรียนปัญญาวิทย์จังหวัดตรังนายเจียรนัย สิงห์คู่ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี091 8210235
42
41601041วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาผอ.พิมพ์ชนก ณ พัทลุงผู้อำนวยการ--
43
42601042วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาอาจารย์รัตนาภรณ์ ปานแก้วหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ--
44
43601043วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาอาจารย์ธิดา คู่มณีหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด--
45
44601044วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาอาจารย์ธนัชชา บินดุเหล็มครูผู้สอน--
46
45601045วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลา
อาจารย์ฐิติศักดิ์ ไชยรุจนันท์
ครูผู้สอน--
47
46601046วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาอาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์ครูผู้สอน--
48
47601047วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาอาจารย์เอกชัย วุ่นซิ้วครูผู้สอน--
49
48601048วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจังหวัดสงขลานางวิภาวดีี แซมมณีครูผู้สอน831915112Lemon_ladysweet@hotmail.com
50
49601049วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจังหวัดสงขลานางสาววัชราภรณ์ ทอทาครูผู้สอน887996033jim_stech@hotmail.com
51
50601050วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจังหวัดสงขลานางสาวหัศญาวดี ตรีไวยครูผู้สอน949193803hatsayawadee.ht@gmail.com
52
51601051โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิจังหวัดสตูลนายนิหมาด อมรสาระผู้อำนวยการ810924758-
53
52601052โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิจังหวัดสตูลนางสบีน่า หมันใจดีครูผู้สอน869644760sbeenabee@gmail.com
54
53601053โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิจังหวัดสตูลนางสาวสิุไรดา มะสมันครูผู้สอน831914991-
55
54601054โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางนันทิยา ขัมพานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกมัธยมศึกษา089-6465504nantiyaoui@gmail.com
56
55601055โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางณัฐฐินันท์ กังแฮห้วหน้างานฝ่ายสารสนเทศ865935944may4136@hotmail.com
57
56601056โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาววรนุช พลายด้วงวิชาการแผนกมัธยมศึกษา092-6546296wora.k9m@gmail.com
58
57601057โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจังหวัดสงขลานางอนงค์ หยูทองครููผู้สอน831964212yorsor54@hotmail.com
59
58601058โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจังหวัดสงขลานายสำราญ ย่องดำครูผูู้สอน864905439
60
59601059โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจังหวัดสงขลานางวันทา เจะแหละหมันครูผู้สอน819696341
61
60601060โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจังหวัดสงขลาคุุณปรีชา เริงสมุทรรองผูู้อำนวยการ097-3521524
62
61601061โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจังหวัดสงขลาคุณนัสริน กาเหย็มรองผู้อำนวยการ869669210
63
62601062โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจังหวัดสงขลาคุณชลอ มู่เก็มห้วหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ-
64
63601063โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยจังหวัดสงขลานางประภาพร สังคีรีผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ074-598067-8pprep_school@hotmail.com
65
64601064โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยจังหวัดสงขลานายศักดิ์ดา แซ่ช่างครูผู้สอน074-598067-8pprep_school@hotmail.com
66
65601065โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยจังหวัดสงขลานางสาวอาทิตยา เต๊ะหย่อครูผู้สอน074-598067-8pprep_school@hotmail.com
67
66601066โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลานางสาววันดี หมานระเด็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล084-7503702kruone_manraden@hotmail.com
68
67601067โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลานางดรุณี นิยมเดชาหัวหน้าฝ่่ายวิชาการประถม090-9964298neeny1987@hotmail.com
69
68601068โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลาน.ส.สุพรรณิกา เจ๊ะดุหมันครูผู้สอน087-8378458-
70
69601069โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจังหวัดพัทลุงนางสาวภิรัญญา อินถิติผู้อำนวยการ086-498-1225phirunya12@gmail.com*ยกเลิก*
71
70601070มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดร.อริศรา บุญรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตร086-2881992-
72
71601071มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณจุฑารัตน์ คชรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชากาประถมศึกษา
74200360่jutarat@hu.ac.th
73
72601072มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณพัชรินทร์ เสริมการดีหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา74200215patcharins@hu.ac.th
74
73601073วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาจังหวัดสงขลานายเอกฉันท์ บุญรัศมีรองผู้อำนวยการฝ่่ายวางแผนความร่วมมือ815994882-
75
74601074วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาจังหวัดสงขลานายบุญเกตุ คุ้มครองเล็กครูผู้สอน081-5984470-
76
75601075วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาจังหวัดสงขลานายเอก เตย็บฮารีครูผู้สอน900402713-
77
76601076โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)จังหวัดสงขลานางสุภิญญา ยีหมัดอะหลีครูผู้สอน085-3840101riammee_2012@hotmail.com
78
77601077โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)จังหวัดสงขลานางชฎาพร สมมาตรครูผู้สอน093-5847696kunkrufontb1@hotmail.com
79
78601078โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)จังหวัดสงขลา นางนาทยา ธรรมทัศธนกุลครูผู้สอน098-4645149kung.naruk@hotmail.com
80
79601079โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิจังหวัดสตููลนายหอเลด ใบหาดผู้อำนวยการ088-78806436nolad@hotmail.com
81
80601080โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาจังหวัดสงขลานายเสรี อินทร์คงผู้อำนวยการ
82
81601081โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาจังหวัดสงขลานายอำนวย เพชรนุ่มครูผู้สอน
83
82601082โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาจังหวัดสงขลานายธีรภัทร ไกรแก้วครูผู้สอน
84
83601083โรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลานางรจนา จิตตะปาโลครูผู้สอน831376394Chana.rod@gmail.com
85
84601084โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคารจังหวัดพัทลุงนางสาวญาณิดา ยิ้มด้วง ครูผู้สอน817673309
86
85601085โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคารจังหวัดพัทลุงนางพรทิพย์ เสาวโคครูผู้สอน883883651
87
86601086มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่จังหวัดสงขลาอาจารย์อัญชลี วัชรจินดาอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
88
87601087มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่จังหวัดสงขลาอาจารย์ปิยดา จิงวังสะอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
89
88601088มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่จังหวัดสงขลาอาจารย์ฮากิม สะมะแออาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
90
89601089มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่จังหวัดสงขลาอาจารย์ปทิตตา โกศัลวิตรอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
91
90601090มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่จังหวัดสงขลาอาจารย์พัชราวดี พรหมดวงอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
92
91601091มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจารย์อรทัย จันทร์ปล้องอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
93
92601092วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจังหวัดสงขลานายเพลิน คำมีครูผู้สอน086-9557305alearn.km@gmail.com
94
93601093วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจังหวัดสงขลานางสาวสิริพร พูลเกิดครูผู้สอน088-7849201pullked@gmail.com
95
94601095โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุงจังหวัดตรังนายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็งผู้อำนวยการ-lermrat44@gmail.com
96
95601096โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุงจังหวัดตรังนายจักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์ครูผู้สอน-nnrbschool@gmail.com
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
22 กันยายน 2560
eMail