ส้วม ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลา
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
เกณฑ์ที่ควรมี (ที่นั่ง) = ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด
มีอยู่แล้ว (หลัง)
มีอยู่แล้ว (ที่นั่ง)
ขาดแคลน(ที่นั่ง) = เกณฑ์ที่ควรมี(ที่นั่ง) - มีอยู่แล้ว(ที่นั่ง)
แบบสิ่งก่อสร้างที่เสนอขอ (เงื่อนไข : ต้องมีความขาดแคลนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนดในคู่มือ และต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 40 คน จึงสามารถขอได้)
จำนวนที่ขอ(หลัง)
รวม(ที่นั่ง) = ที่นั่งตามแบบมาตรฐาน สพฐ. X จำนวน
2
10/10/2017, 14:50:43
นายสันติ เพ็งเล็งดี
910205753
260348 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย
726142อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
3
10/10/2017, 21:32:47
นางพัชราภรณ์ วันดี
087-9547828
260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง
1044ที่/4912ที่นั่ง4ที่/49ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 383900 บาท14ที่/49
4
11/10/2017, 7:45:32
นายอนุชิต เชาว์มะเริง
933204498
260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด
418202146อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
5
11/10/2017, 10:22:44
นายคมสันต์ พลพุทธา
093-5466153
260353 บ้านละลมพนู ไพศาล ประโคนชัย
22343121อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
6
12/10/2017, 10:27:40
นายสุรศักดิ์ สหวิริยะสิน
089-9744393
260352 บ้านเกียรติเจริญ โคกม้า ประโคนชัย
444 ที่นั่ง122อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
7
12/10/2017, 12:33:37
นางนภา แน่ประโคน
085-3122660
260347 บ้านหนองอาแมะ โคกมะขาม ประโคนชัย
1418262อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
8
12/10/2017, 20:23:01
นายประพฤติ เยรัมย์
934180160
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
1024004อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
9
13/10/2017, 11:43:57
นายสมนึก จันทริมา
856345722
260271 อนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด
10343442410ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49 ราคาต่อหน่วย 634000 บาท212
10
13/10/2017, 11:50:45
นายสมนึก จันทริมา
856345722
260271 อนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด
10343442410ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49 ราคาต่อหน่วย 501100 บาท16
11
13/10/2017, 19:42:10
นายวิรัตน์ จันทร์เทศ
619612664
260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด
1128144ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 383900 บาท1383900
12
14/10/2017, 7:56:15
นายจิรวัฒน์ ดีล้อม
801539035
260162 บ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน กระสัง
100นักเรียน 80 - 120 คน166อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14 ที่นั่ง
13
15/10/2017, 14:42:04
นายอุกฤษฏ์ สุขสำราญ
081-8762473
260123 บ้านศรีภูมิสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง
1153144อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
14
15/10/2017, 23:07:12
นางสาวศรินญา หรีกประโคน
858565868
260382 บ้านหนองม่วงพัฒนา บ้านไทร ประโคนชัย
784122อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
15
16/10/2017, 11:03:51
นายจิรพัฒน์ เทียมศักดิ์
817255538
260368 บ้านหนองร้าน จรเข้มาก ประโคนชัย
1498162อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
16
16/10/2017, 15:35:19
นายชวาลวิท บุสำโรง
084-1686766
260728 วัดบ้านตาเสา ตาเสา ห้วยราช
411202124ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 383900 บาท14
17
17/10/2017, 21:48:20
นางสาวศรินญา หรีกประโคน
858565868
260380 บ้านราษฏร์นิยม โคกตูม ประโคนชัย
1038262อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
18
18/10/2017, 12:26:00
นายกรีฑาพล แสนคำ
933200756
260336 บ้านโนนศิลา เขาคอก ประโคนชัย
494142อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
19
18/10/2017, 15:39:55
นายไพฑูรย์ ชัยหลาก
065-2373389
260278 นิคมสร้างตนเอง2 จันทบเพชร บ้านกรวด
1661144อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
20
19/10/2017, 11:04:00
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
093-3208397
260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย
1328144ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 383900 บาท14
21
19/10/2017, 11:07:37
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
093-3208397
260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย
1324004ส้วมนักเรียนชาย4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 505000 บาท14
22
20/10/2017, 13:46:41
นายภิรมย์ แสงพระเวทย์
811204593
260315 เพียงหลวง2 สายตะกู บ้านกรวด
1558144อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
23
21/10/2017, 11:32:40
นายไมตรี ภูวพันธุ์
934195335
260099 บ้านระโยงใหญ่ กระสัง กระสัง
149นักเรียน 80-320 คน 162ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 383900 บาท18
24
23/10/2017, 14:31:56
นายวรวุฒิ ดีอ้อม
817909052
260321 บ้านศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย
238
2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพื่อแยก ชาย – หญิง)
144ส้วมนักเรียนชาย4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 505000 บาท14
25
24/10/2017, 12:43:50
นายวรพจน์ สุรศร
813541532
260313 บ้านนิคมสายโท12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด
684122อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
26
24/10/2017, 17:38:05
นายวรพจน์ สุรศร
813541532
260313 บ้านนิคมสายโท12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด
684122อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
27
24/10/2017, 22:05:48
นายประเสริฐ แทนพลกรัง
089-2826414
260375 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) บ้านไทร ประโคนชัย
424112101ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49 ราคาต่อหน่วย 634000 บาท16
28
25/10/2017, 9:09:05
นายประกอบ ปานทอง
083-1274497
260330 บ้านเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย
298203119ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49 ราคาต่อหน่วย 501100 บาท14
29
25/10/2017, 10:58:46
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย
40310164ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 383900 บาท14
30
25/10/2017, 10:59:46
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย
40310164ส้วมนักเรียนชาย4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 505000 บาท14
31
25/10/2017, 11:43:25
วีรพันธ์ มีสมาน
092-250=4547
260319 ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ประโคนชัย
1261401634ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49 ราคาต่อหน่วย 501100 บาท16
32
25/10/2017, 14:11:17
นายอภิชน เสนารัตน์
089-8453990
260283 บ้านโคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด
928144อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) ราคาต่อหน่วย 389000 บาท14
33
25/10/2017, 19:44:59
นายสมควร คลังสูงเนิน
641455328
260312 นิคมพัฒนาสายโท11 สายตะกู บ้านกรวด
2948262ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 ราคาต่อหน่วย 383900 บาท18
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu